Utforsker grensebegrepet fra ulike faglige vinkler

NY BOK: – Vi lever i interessante tider. Gamle grenser forsvinner like foran øynene våre, mens nye dukker like raskt opp, skriver hovedredaktørene Franck Orban and Elin Strand Larsen i innledningen av boka. 

Fem av 11 bokforfattere var samlet på Litteraturhuset i Fredrikstad 22. januar 2020 for å presentere boka Discussing Borders, Escaping Traps, som ble utgitt i desember 2019 hos Waxmann. Bak fra venstre Harald Borgebund, Elin strand Larsen og Robert Mikkelsen. Foran fra venstre Franck Orban og Rania Maktabi. Foto: Nina Skajaa Fredheim.

Med ulike fagbakgrunner har de tilsammen 11 forfatterne av boka sett på grense-begrepet med ulike øyne. Det handler om alt fra demokratiets begrensninger, begrensninger ved fakta og sannhet innen medier og politikk, populisme i Europa, samt etnisitet og grensebygging i USA, for å nevne noe. 

– Målet vårt med boka er å ta opp forestillingen om grenser. I løpet av de siste tiårene har akademikere tilnærmet seg grenser fra forskjellige faglige disipliner, forteller redaktør og førsteamanuensis Franck Orban

– Kriser i og utenfor Europa opp gjennom de siste tiårene har mangedoblet antallet grensekontroller, utløste bygging av murer og gjerder og utvidet ideologiske gap. Boken Discussing Borders, Escaping Traps er en tverrfaglig tilnærming til å undersøke disse materielle og immaterielle grenser som forsvinner, kommer til og endres over flere kontinenter, forklarer han. 

Det er flere mennesker enn noen gang i menneskets historie. I tillegg er geopolitiske endringer ikke de eneste som påvirker vårt daglige liv eller vår oppfatning av det. 

Teknologi, gjennom datamaskiner, internett, virtuell virkelighet og transportkjøretøy med svært høy hastighet, er i ferd med å eliminere fysiske avstander og grensen mellom vesentlighet og uvesentlighet, og uskarpe grensene mellom det vi ser som ekte og det som er konstruert virkelighet. Fake news bidrar også til dette. 

Grenser kan sette ubehagelige begrensninger for den enkelte. Men de gir også trøst, gir omgivelser kontekst og sorterer ut hva som er kjent og trygt fra det som er terra incognita og farlig, står det innledningsvis.

– Målgruppen for boka er akademikere, studenter og andre samfunnsengasjerte som er interessert i å få en bredere forståelse av grensebegrepet. Den tverrfaglige tilnærmingen gjør at alle vil finne noe av interesse i boken – enten man er opptatt av historie, politikk, media, kjønn eller etnisitet, forklarer bokredaktør og førsteamanuensis Elin Strand Larsen

Orban og Strand Larsen forteller at boken er et resultat av to års arbeid fra 2016 til 2018. Og det er forskere fra AreaS, en forskergruppe i områdestudier lokalisert ved Høgskolen i Østfold, og AreaS ’partnere fra andre institusjoner, som står bak. Boken består av elleve kapitler som alle har blitt sett på av fagfeller innen deres spesifikke forskningslinje.

Boken "Discussing Borders, Escaping Traps. Transdisciplinary and Transspatial Approaches." fra Waxmann forlag, kan lastes ned gratis. 

Podkast fra bokalanseringen på Litteraturhuset i Fredrikstad 22.januar.

 

Av Nina Fredheim
Publisert 25. jan. 2020 09:32 - Sist endret 25. jan. 2020 09:38