Hvilken fremtid for den tysk-franske motoren i EU?

PODKAST: Det tysk-franske paret har vært lite omtalt i norske medier under koronakrisen. Frankrike Forklart hadde lenge planlagt å ha en episode om  tyske-franske relasjoner i EU. Den skulle ta opp bakgrunnen for at et tett forhold mellom to tidligere fiender og europeiske stormakter kunne blomstre opp etter 1945. Koronakrisen forandret noe av dette.

Foto: Vil det tysk-franske paret fremdeles kunne lede EU etter koronakrisen? Colourbox.com

Episoden skulle drøfte hvor viktig relasjonen mellom Frankrike og Tyskland har vært for EUs oppbygging i 70 år og hva integrasjonsprosessen har betydd for tyskerne og franskmenn over tid. Ideen var å forklare et paradoks: hvorfor har EU ofte fungert best når de to landene har startet en forhandlingsprosess langt fra hverandre? Hvordan har de som regel klart å få med seg de andre EU-landene på kompromisser? Og hvorfor ble dette vanskeligere etter at EU begynte å utvides østover på 2000-tallet?

Så kom koronakrisen. Vi har fortsatt mye historie i denne episoden. Uten bakgrunn kan man ikke forstå hvordan landene reagerer i dag. Hva ble forandret og hva består? Hvordan skal vi tolke det tysk-franske parets oppførsel under pandemien? Som et bevis for at diskursen om EU og om det tysk-franske vennskap bare er vås når situasjonen er kritisk eller som en bekreftelse på at tysk-fransk enighet er avgjørende for å forhindre at Unionen splittes og at EU-samarbeidet rammes av lammelse?

Ingen ønsker lenger noen form for tysk-fransk dominans i EU. Samtidig kan ingenting av betydning skje uten konvergens mellom dem. Der ligger kanskje kjernen i det tysk-franske paradokset.

For å snakke om dette viktige tema har vi invitert Kate Hansen Bundt. Hun er generalsekretær for Den norske Atlanterhavskomiteen og ekspert på tysk inn- og utenrikspolitikk. Episoden ble tatt opp 5. mai 2020.

Alle referanser til ukens episode finnes på Frankrike Forklart-Facebook-side

Frankrike forklart distribueres av Forskning.noeuropeiskpolitikk.no og Transit magasin

Episodene finnes også på Itunes og Spotify.

Emneord: EU, Europeisk politikk, Frankrike Forklart, Frankrike, Tyskland, Korona Av Franck Orban
Publisert 18. mai 2020 10:42 - Sist endret 18. mai 2020 10:42