Dobbeltepisode av Frankrike Forklart om pensjonsreformen

Fortvil ikke i disse korona-tider. En ny episode av Frankrike Forklart er nå tilgjengelig om pensjonsreformen i Frankrike. Og det er faktisk en dobbeltepisode!

 

Foto: Tom Egil Jensen, Institutt for journalistikk

Debatten rundt pensjonsreformen i Frankrike har nå vart i over et halvt år og skaper harde fronter i fransk politikk. Tilhengerne av reformen insisterer på at det nåværende regimet ikke er levedyktig i lengden og må derfor endres. Et slikt system er i tillegg et resultat av historiske kompromisser mellom den franske regjeringen av partnerne i arbeidslivet som ikke lenger tjener grunnleggende samfunnsinteresser.

Motstanderne av reformen hevder derimot at en så viktig reform ble igangsatt på feil premisser, med feil metode og uten reel ønske om dialog. Man frykter også at den ikke vil komme folk flest til gode. Hvis målet er bare å redusere omfanget av sosiale ytelser, vil den forverre sosiale ulikheter mellom lav- og høylønnede, gamle og unge, menn og kvinner. Fagforeninger er ikke mindre splittet i denne saken mellom såkalte «reformvennlige» som godtar grunntanken rundt reformen og mer konservative krefter som motsetter seg en dyptgående reform som kan innebære at franskmenn må jobbe lenger enn før.

For å presentere en så kompleks prosess har man følt behovet for å lage en dobbeltepisode hvor reformen først belyses fra et høyreperspektiv, så fra et venstreperspektiv. I første episode svarer Mathilde Fasting, siviløkonom og idéhistoriker i stiftelsen Civita, på hvorfor hun mener reformen er nødvendig, og hvorfor hun håper president Macron klarer å gjennomføre den, til tross for mye motstand. I andre episode svarer Roy Pedersen, tidligere leder i LO, på hvorfor han er kritisk til reformen, og hvorfor han mener den vil svekke president Macron. Roy forklarer også forskjellen på norsk og fransk fagbevegelse.

Alle referanser som blir nevnt i disse to episodene finnes på Facebook-siden @FrankrikeForklart

Pensjonsreformen i Frankrike - sett fra høyre. Med Mathilde Fasting

Itunes
Spotify

Pensjonsreformen i Frankrike - sett fra venstre. Med Roy Pedersen
Itunes
Spotify

Emneord: Frankrike, Frankrike Forklart, Pensjonssystem, Fransk politikk Av Franck Orban
Publisert 16. mars 2020 11:47 - Sist endret 16. mars 2020 11:49