En verden full av nye grenser?

Francis Fukuyamas drøm om en grenseløs verden og evig demokrati på begynnelsen av 1990-tallet ble senere avløst av et mer dystert bilde med nye fysiske og mentale grenser.

I desember 2019 publiserte forskningsgruppen ved Høgskolen i Østfold AreaS en bok om dette temaet, «Discussing Borders, Escaping Traps: Transdisciplinary and Transspatial Approaches.» På seminaret presenterer AreaS-forskere flere kapitler fra denne boken.

Foto: Waxmann/Nina Skajaa Fredheim
Emneord: borders, boundaries, frontiers
Publisert 13. jan. 2020 09:28 - Sist endret 13. jan. 2020 16:36