EU-valget i Frankrike - for eller imot Macrons Europa?

Årets valg til Europaparlamentet 23.-26. mai omtales som en korsvei for EUs fremtid, der to ulike syn på unionen står opp mot hverandre. På den ene siden finner man de som vil ha mer samarbeid og integrasjon, på den andre de som er imot EU, som vil ha et mindre føderalt EU  – eller som rett og slett vil ha et annerledes Europa. En slik verdikamp pågår i samtlige EU-land, men er enda mer spisset i Frankrike, der president Macron har slått fast at EU-valget blir et oppgjør mellom de progressive på den ene siden, og nasjonalistene på den andre. Men er det så enkelt?

Foto: Årets EU-valg i Frankrike bekreftet at den tradisjonelle venstre/høyre aksen er borte. Illustrasjon: Colourbox.com

Vi har samlet et kvalifisert panel som skal drøfte den franske EU-valgkampen og hva valgresultatet i Frankrike om noen dager kan ha å si for resten av EU.


Panel:

Yngvild Gotaas Torvik, journalist i Klassekampen
Franck Orban, Høgskolen i Østfold
Kjerstin Aukrust, Universitet i Oslo
Simen Ekern, journalist og forfatter

Tove Gravdal fra Morgenbladet er ordstyrer.

Seminaret arrangerer av Universitetet i Oslo/ILOS og Høgskolen i Østfold/AreaS

Publisert 12. apr. 2019 13:29 - Sist endret 12. apr. 2019 13:29