AreaS seminar: Hvilken fremtid for den radikale venstresiden i EU? Det franske eksemplet

Kan venstreradikale partier i EU utgjøre et alternativ til svekkede regjeringspartier og en motpol til fremveksten av høyreradikale krefter? Kjerstin Aukrust, førsteamanuensis i fransk fra Universitetet i Oslo og AreaS-leder Franck Orban inviterer Morgenbladet-journalist Ingrid Grønli Åm til en samtale rund hennes nye bok, "Hjelp, vi er i EU!", som handler om Jean-Luc Mélenchon og hans parti "France Insoumise" (Det ukuelige Frankrike).

Foto: Eivind Volder Rutle/Manifest

Arrangør

AreaS
Emneord: radikal venstreside, venstrepopulisme, venstrepartier i EU
Publisert 19. nov. 2018 13:46 - Sist endret 26. mars 2019 10:06