English version of this page

AreaS

Om gruppen

Forskergruppen for områdestudier AreaS er stiftet i juni 2016 og er organisert ved Avdeling for Økonomi, Språk og Samfunnsfag ved HiØ. Gruppen er åpen for kolleger fra andre avdelinger ved høyskolen og eksterne institusjoner.

Gruppens fokalpunkt er analysen av materielle og immaterielle områder. Men «materielle områder» menes territorier med en kontinental, subkontinental, nasjonal eller subnasjonal dimensjon. «Immaterielle områder» kan forstås som politiske, kulturelle, økonomiske, historiske eller språklige konstruksjoner som på en eller annen måte har vært eller er knyttet til og interagerer med territorier.  

Kontakt:

Leder: Franck Orban - franck.orban@hiof.no Tel +47 696 08 141/+47 472 717 94

Nestleder: Elin Strand Larsen - elin.strand.larsen@hiof.no +47 959 73 933

AreaS prioriterer en tverrfaglig tilnærming til studien av områder som trekker på fag som statsvitenskap, økonomi, historie, geografi, kulturkunnskap, sosiologi og språk. AreaS legger stor vekt på språkmangfold. Gruppen publiserer primært på norsk og engelsk, samtidig som andre språk som er aktuelle for analysen av et bestemt område vil tas i bruk. Dette gjenspeiles i gruppens bloggside.

 

AreaS har særkompetanse på følgende områder. Se medlemsliste for direkte kontakt.

  • Vest- og Øst-Europa (EU, Storbritannia, Frankrike, Tyskland/DDR, Spania, Italia)
  • Midtøsten (Israel, Iran)
  • Øst- og Vest-Norden (Norge, Sverige, Finland)
  • Det arktiske området og Island.
  • USA
  • Fransktalende land (Frankofoni)
  • Latin-Amerika

Deltakere

Emneord: Statsvitenskap, Språk, Midtøsten, Medier, Journalistikk, Sosiologi, Økonomisk historie, Europastudier, EU, Nord-Afrika, kjønnsstudier, Nord-Amerika, Sør-Amerika, områdestudier, grenser, allianser, populisme, ekstremisme, innvandring, politikk, Norge, Norden, Religionsvitenskap
Publisert 13. apr. 2018 11:18 - Sist endret 5. juni 2020 12:26