"Deprivation of control" og norske multinasjonale selskaper

Norske multinasjonale selskaper investerer aktivt i land der bedriftskulturer og tradisjoner er forskjellige fra tilsvarende i Norge. Et av de sentrale spørsmålene for multinasjonale bedrifter (MNC) er behovet for å etablere nye kontrollsystemer for å sikre innflytelse over datterselskaper i utlandet.

Meeting room with big table and world map printed on the table

Fotoillustrasjon: Colourbox.comMeeting room with big table and world map printed on the table

I sin doktorgradsavhandling forsket Irina Roddvik rundt dette spørsmål. Ved hjelp av en kvalitativ tilnærming, hvor en casestudier er blitt gjennomført, har denne studien hatt som mål å undersøke internasjonaliseringsprosessen gjennom 22 år i et norsk MNC. 

  • Funnene i studien tyder på at en stor del av internasjonaliseringsprosessen knyttet til HQ var forsøk på innflytelse og kontroll over datterselskapene. Det skjedde gjennom bruk av og samspill mellom flere kontrollmekanismer som, for eksempel, eierskapsstrukturen, styrets sammensetning i datterselskapene, rolle av utstasjonerte medarbeidere (expatriates), etablering av de felles selskapsreglene og konsernsjefens rolle.
  • Studien viser at kontrollmekanismene er blitt konfigurert som «pakker». Endringene av forskjellige pakker var en dynamisk utvikling og skjedde som «tuning», dvs. en gradvis justering, med sikte på å oppnå en høyere grad av innflytelse fra HQ overfor datterselskapene.
  • Funnene viser at prosessen med omkonfigurering av kontrollpakker ble styrt av misnøye av oppnådd innflytelse over datterselskaper som førte til «deprivation of control» - en erkjennelse av at selskapet ikke hadde oppnådd det som ble ansett som nødvendig for å oppnå ønsket innflytelse. På denne måten var «deprivation of control» både utfallet av endringsprosesser og drivkraften for endringsprosesser.

Et av de viktigste bidragene av denne studien til nåværende MNC forskning forskning er funnet og beskrivelsen av fenomenet «deprivation of control» som drivkraft i en organisasjons utvikling. Studien bidrar til at næringslivet kan få bedre forståelse for prosessene med internasjonalisering og til ny kunnskap om virksomheten til norske multinasjonale selskaper i forhold til strategiutvikling, utvikling av kontrollsystemer og organisasjonsendringer.

 

Roddvik, I.R. (2019). Deprivation of control: A driving force to gain influence during the internationalization process of MNC. Nord Universitet, Norge. ISBN 978-82-92893-64-7.

 

Av Birgit Leick, Irina Roddvik
Publisert 17. okt. 2019 10:51 - Sist endret 17. okt. 2019 10:54