Organisasjons- og ledelseskonferansen 2019

Torsdag 7. november 2019 arrangeres den første Organisasjons- og ledelseskonferansen ved Høgskolen i Østfold hvor en rekke foredragsholdere presenterer ny forskning innen organisasjon og ledelse på temaet det nye arbeidslivet.

"Det nye arbeidslivet"

Foto: Frode Hübertz Haaland

Forskergruppen Complex Connections: People, Places and Organisations (CC:PPO) ved Høgskolen i Østfold (Halden) inviterer til den første Organisasjons- og ledelseskonferansen torsdag 7. november 2019 kl. 9.00-15.30. Det blir en dag med interessante og relevante foredrag, og en mulighet til både nettverksbygging og faglig påfyll.

Hensikten med konferansen er å belyse hva som skjer i norsk arbeidsliv – ikke minst med tanke på ledelse, digitalisering, endring og omstilling.

Keynote speakers er professor Jan Ketil Arnulf ved Handelshøyskolen BI som tar for seg temaet «Hva driver ledere med – egentlig? Noen tanker om kontekster og kulturer for lederatferd», og professor Julianne Cheek ved Høgskolen i Østfold som vil snakke om det meget aktuelle temaet «big data» i foredraget «The Really Big Digital Imperative: Connecting Big Data, Thick data, People, Places  and Organisations». I tillegg vil førsteamanuensis Frode Haaland ved Høgskolen i Østfold holde et foredrag om temaet for sin nye bok «Å knytte bånd – rekruttering, utvelgelse og innfasing av nyansatte i organisasjoner».

Du vil også møte en rekke foredragsholdere fra forskjellige organisasjoner i Østfold. Leder for PST Øst, Geir Solem vil snakke om hvordan man implementerer endringer fra et mellomlederperspektiv. Avdelingssykepleier ved Stovnerskogen sykehjem, Sigrun Peymann vil snakke om lederspenn og hvilken betydning det har for lederen og lederrollen. Seniorkonsulent Tommy Payne ved Høgskolen i Østfold tar for seg den nasjonale studentundersøkelsen og nettportalen «Studiebarometeret». Du vil også få høre HR-rådgiver i Østfold fylkeskommune Nina Henriksen Eie og nestleder i Utdanningsforbundet Østfold, Bjørg Ratvik snakke om kvinnelige ledere i sitt foredrag om «flinke piker og dyktige menn».

Felles for alle foredrag er at de kobler sammen teori og praksis på en måte som gjør innholdet relevant og aktuelt både for ledere og medarbeidere i offentlig og privat sektor.

Flere av foredragsholderne er tidligere studenter ved masterutdanningen i organisasjon og ledelse ved Høgskolen i Østfold, og foredragene bygger på deres masteroppgaver. Foredragene denne dagen vil derfor representere lokal, nasjonal og internasjonal forskning.

Vi ønsker alle som er interesserte i organisasjon og ledelse velkommen til en spennende konferanse med faglig bredde og dybde.

Påmelding, program og praktiske ting kommer snart.

Publisert 3. juli 2019 11:18 - Sist endret 3. juli 2019 12:42