Organisasjons- og ledelseskonferansen 2019

Torsdag 7. november 2019 arrangeres den første Organisasjons- og ledelseskonferansen ved Høgskolen i Østfold hvor en rekke foredragsholdere presenterer ny forskning innen organisasjon og ledelse på temaet det nye arbeidslivet.

"Det nye arbeidslivet"

Foto: Frode Hübertz Haaland

Vi inviterer til Organisasjons- og ledelseskonferansen 2019. Det blir en dag med interessante og relevante foredrag, og en mulighet til både nettverksbygging og faglig påfyll.

Hensikten med konferansen er å belyse hva som skjer i norsk arbeidsliv – ikke minst med tanke på ledelse, digitalisering, endring og omstilling.

Felles for alle foredrag er at de kobler sammen teori og praksis på en måte som gjør innholdet relevant og aktuelt både for ledere og medarbeidere i offentlig og privat sektor.

Flere av foredragsholderne er tidligere studenter ved masterutdanningen i organisasjon og ledelse ved Høgskolen i Østfold, og foredragene bygger på deres masteroppgaver. Foredragene denne dagen vil derfor representere lokal, nasjonal og internasjonal forskning.

Vi ønsker alle som er interesserte i organisasjon og ledelse velkommen til en spennende konferanse med faglig bredde og dybde.

Pris for konferansen er 450 kroner (inkludert lunsj og kaffe/te i pausene)

Påmelding innen 4. november.

Program

 
08:30-09:00

Registrering og kaffe/te                                               

09:00-09:15 Velkommen ved Mats Persson (Førsteamanuensis, Høgskolen i Østfold)
09:15-10:00 Keynote speaker Jan Ketil Arnulf (Professor, Handelshøyskolen BI)
Hva driver ledere med – egentlig? Noen tanker om kontekster og kulturer for lederatferd.
10:00-10:15 Benstrekk
10:15-10:45 Geir Solem (Leder, PST Øst)
Hvordan implementere endringer – et mellomlederperspektiv
10:50-11:20 Sigrun Peymann (Avdelingssykepleier, Stovnerskogen sykehjem)
Lederspenn – og hvilken betydning det har for lederen og lederrollen
11:20-12:30 Lunsj
12:30-13:00 Tommy Payne (Seniorkonsulent, Høgskolen i Østfold)
Studiebarometeret – en nasjonal studentundersøkelse og nettportal
13:05-13:35 Nina Henriksen Eie (HR-rådgiver, Østfold fylkeskommune) og
Bjørg Ratvik (Nestleder, Utdanningsforbundet Østfold)
Flinke piker og dyktige menn – om kvinnelige ledere
13:35-14:00 Pause med kaffe/te og kake/frukt
14:00-14:30 Frode Haaland (Førsteamanuensis, Høgskolen i Østfold)
Å knytte bånd – rekruttering, utvelgelse og innfasing av nyansatte
14:35-15:15 Keynote speaker Julianne Cheek (Professor, Høgskolen i Østfold)
The Really Big Digital Imperative: Connecting Big Data, Thick data, People, Places and Organisations (foredraget holdes på engelsk)
15:15-15:30 Oppsummering og avslutning ved Mats Persson (Førsteamanuensis, Høgskolen i Østfold)
15:30-16:30 Mingling

 

Arrangør: Forskergruppen Complex Connections: People, Places and Organisations (CC:PPO) og Seksjon for organisasjon og ledelse ved Høgskolen i Østfold.

 

 

Publisert 3. juli 2019 11:18 - Sist endret 13. sep. 2019 11:35