Engelsk i begynneropplæringa: Hvilken plass har flerspråklighet i klasserommet?

Førstelektor Mona Flognfeldt

Tysdag den 6. november 14:00-15:30 inviterer forskargruppa Språkdidaktikk til open gjesteførelesing med Mona Flognfeldt ved Oslo Met. Ho er førstelektor i engelsk språk og jobbar innan faglege område som t.d. fleirspråklegheit, funksjonell grammatikk og teacher cognition (språkleg bevisstheit hos lærarar). Ho har skrive eit høgaktuelt kapittel, Teaching and Learning English in Multilingual Early Primary Classrooms, i antologien Den viktige begynneropplæringen. En forskningsbasert tilnærming (2018). 

Mona startar kl. 14:00, og føredraget hennar har tittelen: Engelsk i begynneropplæringa: Hvilken plass har flerspråklighet i klasserommet? 

Etterpå (rundt 15:00) vil det bli tid til spørsmål og samtale.

Enkel servering.

Velkommen!

Publisert 31. okt. 2018 13:22 - Sist endret 1. nov. 2018 12:51