Arbeidsseminar i Cambridge

Tre nye publikasjoner har forskergruppa fra Språkdidaktikk ved Høgskolen i Østfold planlagt sammen med sine kollegaer i Cambridge.
Cambridge.jpg

VELLYKKET ARBEIDSSEMINAR: Camilla Bjørke (leder, til høyre) og Gro-Anita Myklevold (nestleder) i Språkdidaktikk er svært godt fornøyd med utfallet av seminaret i Cambridge før jul og de faglige og strategiske planene fremover for forskergruppa.

På bildet står de foran King’s College i Cambridge.

Tre publikasjoner

Hovedfokus for seminaret i Cambridge var ferdigstilling av publikasjoner og drøfting av forskergruppas nye satsningsområder. Et tilleggsmål var å vedlikeholde det internasjonale nettverket gruppa har med University of Cambridge.

Forskergruppa Språkdidaktikk sluttfører i disse dager tre antologier.

• Den første er en internasjonal publikasjon som heter Metacognition in Language Learning and Teaching (red. Haukås, Bjørke & Dypedahl). Antologien blir utgitt både som bok og Open Access på forlaget Routledge i februar 2018.

• Den andre er Teaching and Learning English (red. Bøhn, Dypedahl & Myklevold) og utgis på Cappelen Damm Akademisk.

• Den tredje utgivelsen er en ny og omarbeidet utgave av Fremmedspråksdidaktikk (red. Bjørke, Dypedahl & Haukås). Forlaget er også her Cappelen Damm Akademisk, og begge utgis våren 2018.

Nye satsingsområder

Nye satsingsområder for Språkdidaktikk ble også drøftet på arbeidsseminaret, og spesielt begynneropplæring i engelsk og flerspråklighet ble løftet frem. 

For å opprettholde det internasjonale nettverket ble det også satt av tid til samtaler og middag med Karen Forbes fra Faculty of Education i Cambridge, som bidrar med en artikkel i Metacognition-boka og som tidligere har besøkt forskergruppa på HiØ med gjesteforelesninger om flerspråklighet og språklæringsstrategier.

Publisert 11. jan. 2018 00:00 - Sist endret 11. jan. 2018 12:13