Arbeiderkollektivet: Organisasjonssosiologisk klassiker i ny belysning

Til våren kommer Egil Skorstad, Jan Christer Karlsson og Jonas Axelsson ut med en ny bok på Palgrave - MacMillan, som foreløpig har fått tittelen «Collective mobilization in changing conditions: On the track of the worker collectivity in a turbulent time”.

Deltagere på seminar. Foto: Nina Fredheim

Boka kontekstualiserer, utvikler, oppdaterer og diskuterer det teoretiske bidraget fra en av de store «klassikerne» i norsk organisasjonssosiologi, Sverre Lysgaards Arbeiderkollektivet - en studie av de underordnedes sosiologi fra 1961. Lysgaards studie hentet datamaterialet fra treforedlingsbedriften M. Peterson & Søn fra Moss. Mange har beklaget seg over at hans arbeid aldri ble oversatt til engelsk, men med boka til Skorstad, Karlsson og Axelsson får vi nå den første brede presentasjonen av Lysgaards arbeid for et engelskspråklig publikum.  

Fredag 14. desember arrangerte CC:PPO (Complex Connections: People, Places and Organisations) - en nystartet forskergruppe forankret i fagmiljøet rundt høgskolens master i organisasjon og ledelse på ØSS - et forskerseminar om boka, der forskere tilknyttet dette miljøet ble invitert for å kommentere manuset slik det foreligger noen måneder før utgivelsen. Hovedinnlegget ble holdt av professor Stephen Ackroyd fra universitetet i Lancaster, som er et kjent og kjært ansikt for masterstudentene i organisasjon og ledelse. Siden 2010 har han - i samarbeid med førsteamanuensis Jan Moren fra avdeling ØSS - hatt ansvaret for mastersamlinger om globalisering av arbeidslivet og «organisational misbehavior».    

Jonas Axelsson, Jan Ch Karlsson, Steven Ackroyd, Egil Skorstad. Foto: Nina Fredheim
Jonas Axelsson, Jan Ch Karlsson, Steven Ackroyd, Egil Skorstad. Foto: Nina Fredheim

Egil Skorstad og Jan Christer Karlsson har i flere tiår vært professorer i organisasjon og ledelse og arbeidsvitenskap ved henholdsvis avdeling ØSS og Karlstads universitet, og Karlsson har de seinere årene også vært tilknyttet HiØ både som professor II og som leder av satsningsområdet i «Arbeids -profesjons- og tjenesteforskning». De har skrevet boka sammen med Jonas Axelsson, som er universitetslektor i arbeidsvitenskap ved Karlstads universitet.

Publisert 28. des. 2018 14:27 - Sist endret 10. jan. 2019 12:22