Internasjonaliseringen skyter fart innen tyskfaget

Erasmus-utveksling kan brukes til så mangt. Tysk-miljøet ved HiØ har i mange år hatt et nært samarbeid med Universitetet i Korfu om både undervisning og forskning.
Sigmund-Kvam_Korfu.jpg

Sigmund Kvam underviser Korfu-studenter.

Tekst og foto: Sigmund Kvam.

Vi har samarbeidet og publisert bøker som omfatter oversettelsesvitenskap, språkvitenskap, litteratur- og kulturvitenskap og også statsvitenskap. Dessuten har vi arrangert fem internasjonale studentseminarer, såkalte Erasmus intensivprogram, kjent under navnet WissTrans. Men det hele starte med den tradisjonelle «staff mobility», også kjent som Erasmus lærerutveksling.

Dette dannet grunnlaget for ovennevnte forskning, for intensivprogrammet WissTrans og nå videreføring av dette: Et eget HiØ-kurs undervist for Korfu-studenter i regi av «vanlig» lærerutveksling. Professor Sigmund Kvam gjennomfører sammen med sin greske kollega Anastasia Parianou et kursprogram i tekstlingvistikk og oversettelse som består av et «kompaktseminar» i Korfu der Sigmund Kvam gir 14 timers undervisning i regi av en tradisjonell lærerutveksling.

Dette seminaret forberedes ved at egen kurslitteratur sendes til studentene elektronisk. Gammelmåten, kopiering på Korfu, går ikke lenger – universitetet har på grunn av krisen i Hellas ikke lenger kopieringsmaskiner. Deretter følger kompaktseminaret, så to gruppearbeider (arbeidskrav) som rettes både i Halden og på Korfu, og til slutt en individuell muntlige prøve. Denne avholdes på tysk, og vil i år bli prøvd «digitalisert» ved hjelp av video.

Sistnevnte er ikke så enkelt, ressursmangelen er prekær på Korfu. Men vi skal gjøre et forsøk. Studentene får etter bestått (A-F) individuell prøve karakterutskrift med studiepoeng som de da får innpasset i sitt studieprogram ved universitetet på Korfu. Begge institusjonene bruker altså ressurser på kurset, studentene får studiepoeng og HiØ inntekter i form av produserte studiepoeng. Men aller viktigst er at greske studenter i en vanskelig tid med dystre fremtidsutsikter for unge mennesker får et kurstilbud hjemmeuniversitetet ikke har råd til å få på plass.

Interessen for å komme til Halden var stor hos de 22 studentene som deltok i år – kanskje vi får se noen av dem her i løpet av høsten?

Publisert 3. mai 2018 00:00 - Sist endret 3. mai 2018 09:56