Konferanse om fransk språk og utdanningsmuligheter

Førsteamanuensis Franck Orban ved HiØ snakket om Frankrikes posisjon i EU etter Brexit da han gjestet Frankrikekonferansen i regi av Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU) og Fremmedspråksenteret 12. februar. Forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø var også tilstede og snakket om betydningen av fransk språk og kulturkunnskap.
Franck-Orban.jpg

Franck Orban holdt innlegg på Frankrikekonferansen 12. februar. Foto: SIU.

Frankrikekonferansen som ble avholdt mandag 12. februar var det innlegg som rettet seg mot skolerådgivere, fransklærere, skolemyndigheter og skoleledere samt alle de som jobber med rekruttering til franskfaget og til utdanningsopphold i Frankrike.

Målet med samling var å gi informasjon om hvilke studiemuligheter som er tilgjengelige for elever og studenter som velger fransk og hvilke arbeidsmuligheter dette kan gi på sikt både nasjonalt og internasjonalt.

Minister for høgere utdanning om betydningen av fransk språk og kulturkunnskap

– Vi må få enda flere elever og studenter til å velge fransk og ta utdanning i Frankrike, sa statsråd Iselin Nybø på åpningen av Frankrikekonferansen. Språk og kulturkunnskap gir muligheter, viktig kompetanse for næringslivet og er viktig for verden.

Konferansen skulle også inspirere til økt utdanningssamarbeid med Frankrike. Arrangørene for konferansen var SIU og Fremmedspråksenteret, på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet. Samlingen var en markering for 100-årsjubileet for etableringen av den norske seksjonen ved Lycée Pierre Corneille i Rouen.

Om Frankrikes rolle i EU

Et av budskapene til Franck Orban i innlegget på konferansen var:

– Et opportunitetsvindu ser ut til å være åpent for en forsterket fransk rolle i EU. Dette skyldes interne årsaker; Macron valgt til president i 2017 og hans hittil sterke presidentskap, en reformprosess som gjør det mulig for Frankrike både å forsterke sitt maktgrunnlag, men også å fremstå som et potensielt eksempel for andre land. Det skyldes også eksterne årsaker; et Storbritannia på vei ut av EU, et tysk lederskap i EU som fremstår som mindre dominerende etter Merkels gjenvalg, et amerikansk diplomati på vei mot en ny isolasjonistisk periode, ny russisk aktivisme i Europa og til slutt en uavklart politisk situasjon i land som Spania, Italia, ny økonomisk vekst i Europa.

Les mer om foredraget på Frankrikekonferansen på bloggen til Franck Orban

Aktuelle lenker:

Fransk-Norsk hunderårsjubileum

Språkutdanninger ved Høgskolen i Østfold

Publisert 13. feb. 2018 00:00 - Sist endret 14. feb. 2018 08:27