Starter opp med spansk i veletablert mastergrad i fremmedspråk

Høgskolen i Østfold har fått akkreditert spansk som målspråk i det eksisterende masterstudiet Fremmedspråk i skolen, som allerede tilbyr engelsk, fransk og tysk. Studiet starter opp høsten 2019, med søknadsfrist 1. mars.

Gleder seg til å ta seg av alle de nye spanskstudentene: Fra venstre førstelektor Berit Grønn, førsteamanuensis Kristin Føsker Hagemann, professor Annette Myre Jørgensen (koordinator), og førsteamanuensis Wladimir Chavez. De ser også fram til å samarbeide med sine spanskkolleger i Sverige og kollegaene i de andre språkene som tilbys i studiet. Foto: HiØ.

– Det er ekstra stas at vi kan feire 10-årsjubileum for Master i fremmedspråk i skolen ved Avdeling for økonomi, språk og samfunnsfag i 2019 med første opptak i spansk, sier en fornøyd fungerende studieleder for språk og nettstudier, Berit Grønn.

Det var 15. juni i år at brevet med godkjenningen kom fra NOKUT – Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen, og komitéen var meget positiv.

Samarbeider om språkmasteren med universiteter i Sverige

– Master i fremmedspråk i skolen startet med første opptak i 2009, den gang med engelsk og tysk, i 2015 fulgte fransk, og neste år åpner vi dørene for spansklærerne, forteller Grønn.

 Masterprogrammet er en unik internasjonal fellesgrad i samarbeid med Göteborgs universitet og Linnéuniversitetet. Svenske og norske studenter følger de samme emnene on-line, med tilbud om én samling per semester.

Den fungerende studielederen forteller at studentene som allerede har tatt programmet i de andre språkene, gir spesielt ros for den relevansen emnene har for hverdagen i klasserommet, og de er svært fornøyde med veiledning og oppfølging. Fleksibiliteten som on-line studiet gir, sammen med muligheten til deltid, er også noe studentene framholder som meget viktig.

Rekordopptak

I 2018 har programmet hatt rekordopptak – tysk og fransk holder seg stabile, og engelsk har økt enormt – i Sverige og Norge har man til sammen tatt opp 99 studenter totalt i de tre språkene.

– Med spansk neste år vil opptaket bli enda større – spanskinteressen er meget stor i begge landene, og samtidig er det mangel på spanskkompetanse i skolen, noe som spansk i Fremmedspråk i skolen nå kan råde bot på, forteller Grønn. 

I vurderingen av søknaden fremhevet sakkyndig komité i NOKUT at fagmiljøene viser et bredt spekter av relevante interesser innenfor spansk- og fremmedspråksstudier samt at hele fagmiljøet knyttet til studieprogrammet er aktive forskere innen spansk språk, litteratur og kultur og deltakere i forskjellige internasjonale forskningsnettverk.

– Delene av studiet som tas ved de tre institusjonene, henger tydelig sammen og bidrar til at studenten oppnår det overordnede læringsutbyttet. Programmet i sin helhet sikrer både en balansert og dekkende sammensetning av sentrale kunnskaper og ferdigheter innenfor fremmedspråkdidaktikk med spansk som målspråk og en god progresjon mot en tilfredsstillende faglig utvikling blant studentene, står det i vurderingen til komiteen i NOKUT.

Aktuelle lenker:

 

Publisert 17. sep. 2018 12:57 - Sist endret 17. sep. 2018 14:59