Tvillingbøker i språkfag

Språkmiljøet ved Høgskolen i Østfold har vært med på å utgi to nye bøker. – De egner seg godt for alle som underviser i engelsk og fremmedspråk, sier Camilla Bjørke og Gro-Anita Myklevold.

Bildet viser Camilla Bjørke og Gro-Anita Myklevold

DOBBEL LYKKE: Camilla Bjørke og Gro-Anita Myklevold fra Avdeling for økonomi, språk og samfunnsfag er fornøyde med at begge bøkene er vel i havn. De gleder seg også over den rekordstore søkningen til språkstudiene ved Høgskolen i Østfold. Foto: Bård Halvorsen, HiØ

To nye bøker i språkdidaktikk ble i forrige uke publisert på Cappelen Damm Akademisk, med Camilla Bjørke og Gro-Anita Myklevold fra høgskolens språkmiljø som to av redaktørene. 

Tvillingverket består av én bok forbeholdt fremmedspråksfaget, ”Fremmedspråksdidaktikk”, og én bok for engelskfaget, ”Teaching and Learning English”.

Om bøkene

Redaktørduoen har vært sentrale bidragsytere i et tvillingbok-prosjekt i språkdidaktikk på Cappelen Damm Akademisk. 

Et redaktørteam på fem, som i tillegg til disse to består av Henrik Bøhn (USN), Magne Dypedahl (USN) og Åsta Haukås (UiB), har jobbet tett sammen om publikasjonene.

– Tvillingbøkene egner seg for alle som skal undervise i engelsk og fremmedspråk eller er opptatt av språk og språkdidaktikk. Aktuelle målgrupper er for eksempel lærere, lærerutdannere og språkforskere, og ikke minst studenter i språklærerutdanninger, sier Camilla Bjørke.

–Derfor håper vi at bøkene blir godt mottatt i våre fagkretser og aktuelle på pensumlister over hele landet, tilføyer Gro-Anita Myklevold.

Flere bidragsytere

Redaktørene har samlet fagdidaktikere over hele landet som har skrevet om viktige emner innen språklæring og språkundervisning. I tillegg er bidragsyterne sentrale fagpersoner og forskere som viser til egen og andres forskning innenfor språkdidaktikk, både nasjonalt og internasjonalt. 

Fra Avdeling for økonomi, språk og samfunnsfag (ØSS) har i tillegg til Bjørke (tysk) og Myklevold (engelsk), Emerentze Bergsland (fransk) og Berit Grønn (spansk) bidratt med til sammen tre kapitler. Dette gjenspeiler bredden i det solide språkmiljøet på ØSS som i disse dager også opplever rekordstor søkning til språkstudiene.

Høgskolens språkmiljø

– Språkmiljøene på ØSS og Avdeling for lærerutdanning har et godt samarbeid gjennom forskergrupper og språkblogg, og dette bokprosjektet har også fått støtte underveis til språkvask og seminarer fra det institusjonelle satsingsområdet SKuL (Skole, kunnskap og lærerutdanning), sier Gro-Anita Myklevold.

– SKuL tar slutt i inneværende år, men det er gledelig å registrere forslaget om et nytt satsingsområde Språk i opplæringen i ny strategisk plan 2019-2022, noe som kan resultere i flere slike publikasjoner og samarbeidsprosjekter, avslutter Camilla Bjørke. 

Andre aktuelle lenker

Språkfagutdanninger ved Høgskolen i Østfold

Nasjonal senter for fremmedspråk i opplæringen - i Halden [Fremmedspåksenteret]

Publisert 23. apr. 2018 12:07 - Sist endret 19. sep. 2018 15:27