Feilansettelser kan koste deg dyrt

KRONIKK. To av tre ledere har ansatt feil person minst én gang. Det kan skade arbeidsmiljøet og svekke produktiviteten.

Jo høyere forventninger, jo større er sannsynligheten for at de ikke blir innfridd, og at man opplever en «feilansettelse». Fotoillustrasjon: Colourbox.com. 

Kronikkforfatter Frode Hübertz Haaland er førsteamanuensis ved Høgskolen i Østfold og forfatter av boken «Å knytte bånd: rekruttering, utvelgelse og innfasing av nyansatte».

Mange arbeidsgivere opplever dessverre at nyansatte ikke lever opp til forventningene og presterer for dårlig. Noen opplever endatil nyansatte som skader kollegialiteten og det sosiale miljøet, skaper konflikter, eller ikke innordner seg lederens autoritet.

Studier viser at 2/3 av lederne har ansatt feil person minst en gang, og antakelig kan de fleste av oss peke på kolleger eller underordnede vi selv ikke ville ha ansatt. Ansettelser er derfor en virksomhetskritisk prosess med reell fare for å mislykkes.

Hva er «feilansettelse»?

Med feilansettelse menes at arbeidsgiver har valgt en kandidat som viser seg dårligere enn forventet, ved å prestere eller tilpasse seg for dårlig, vise kontraproduktiv atferd, eller slutte for tidlig.

Siden det er snakk om forventninger som ikke innfris, er realismen i lederens forventninger et springende punkt. Det ser ut til at mange ledere har for høye forventninger, særlig når man har kapret det man tror er en «superstjerne» fra en konkurrent.

Jo høyere forventninger, jo større er sannsynligheten for at de ikke blir innfridd, og at man opplever en «feilansettelse». 

Det synes å ligge implisitt at det er den nyansatte det er noe galt med og som man frustreres over. Det er imidlertid rekrutterende leder som har gjort en feilvurdering, som står ansvarlig for-, og bør kritiseres for feilansettelsen. Kritikk av lederen er kanskje også noe forfeilet, siden alt for få ledere har utdanning eller kurs innen ansettelser, og mange står helt uten reell støtte og oppfølging fra HR/Personal.

Den ene hovednøkkelen til å redusere feilansettelser, er derfor nødvendige kvalifikasjoner hos leder. Den andre hovednøkkelen er bedre ansettelsesprosesser med høy kvalitet og sammenheng i alle ledd.

Les hele kronikken til Haaland på Dagensperspektiv.no

Publisert 4. okt. 2019 14:48 - Sist endret 22. nov. 2019 12:42