Kvinner innordner seg mennenes premisser på byggeplassen

Unge kvinnelige fagarbeidere finner seg til rette på byggeplassen fordi de innordner seg en mannsdominert kultur, hevder en masteravhandling fra Høgskolen i Østfold.

Fotoillustrasjon: Colourbox.com.

Fredag syvende juni leverte Lene Rexten masteravhandlingen «Kvinne og fagarbeider – en minoritet på byggeplassen?» innen organisasjon og ledelse ved Høgskolen i Østfold.

Rexten har studert og jobbet i byggenæringen siden 1998. Hun ble høyskoleingeniør bygg i 2001, har jobbet som rådgiver i byggteknikk og som prosjekteringsleder i Peab de siste to årene. Fra første august i år er hun assisterende daglig leder i BT-Stål i Rakkestad.

Hun ønsker å bidra til økt kunnskap om hvilke forhold som møter jenter som ønsker seg inn i bygg- og anleggsnæringen. Det skriver Opplæringskontoret for tømrere i Oslo/Akershus i en pressemelding.

Resultatet av masterstudien, som er basert på fokusgruppeintervjuer, viser at kvinner finner seg til rette på byggeplassene fordi de innordner seg den mannsdominerte kulturen. Det kom frem at de innordner seg dårlig tilpasset arbeidstøy, få eller ingen brakkefasiliteter, overdreven oppmerksomhet og guttehumor.

– Dette er et paradoks. Kvinnene føler seg inkludert og er en del av fellesskapet. Men det skjer på tross av egne behov. De innordner seg en annen kultur. De har i egenskap av seg selv og sine holdninger og kultur hatt liten eller ingen innflytelse på det bestående miljøet, fremholder Rexten i studien.

Studien peker også på at kvinner i næringen ofte velger yrket ut fra faglige interesser. Yrkesvalget er ofte veloverveid, og alle intervjuobjektene har fullført en annen videregående utdanning.

Kvinnene som har deltatt i studien, forteller at andre kvinnelige kolleger er etterlengtet, og at en erfaren kvinnelig fadder ville vært et tilleggsgode.

– Dessverre opplever mange kvinner i byggebransjen at de er eneste kvinne på byggeplassen. Tømrerne har med sitt kvinnenettverk KIT, i regi av Opplæringskontoret for tømrerfaget i Oslo og Akershus, et nettverk som på mange måter erstatter et fadderskap på byggeplassen. KIT er på Facebook og bidrar til et etterlengtet fellesskap. Å tilhøre et fellesskap gjør at også kvinner føler at de får mer egenverdi, uttaler Rexten i pressemeldingen.

Rexten understreker at bedriftene må bli flinkere til å tilrettelegge arbeidsfasiliteter for kvinner.

– Jentene ønsker ikke å være til bry. De vil ikke spørre om å få et bedre tilpasset arbeidstøy eller bedre forhold i brakka. For å rekruttere flere kvinner til byggenæringen, må kvinner ikke føle at de er på byggeplassen på guttas premisser. Dette er også svært viktig for at de kvinnene som er kommet inn i yrket, velger å fortsette, sier hun.

Lene Rexsten har skrevet masteravhandlingen «Kvinne og fagarbeider – en minoritet på byggeplassen?» innen organisasjon og ledelse ved Høgskolen i Østfold.

Teksten samt foto av Lene Rexten: Per Olav Berg/PO MEDIA AS.

Saken har stått på trykk på Bygg.no.

Aktuell lenke

Av Nina Skajaa Fredheim
Publisert 18. juni 2019 13:22 - Sist endret 18. juni 2019 13:40