Ny bok om rekruttering: Å knytte bånd

Frode Hübertz Haaland har nylig utgitt boka «Å knytte bånd. Rekruttering, utvelgelse og innfasing av nyansatte». 

Førsteamanuensis Frode Hübertz Haaland, ved Avdeling for Økonomi, språk og samfunnsfag. Foto: Nina Fredheim/HiØ.

Boka ser på ansettelser som en gjensidig prosess, et samspill mellom arbeidssøker og arbeidsgiver og en lærings- og tilpasningsprosess som kan endre så vel de nyansatte som deres nye arbeidsplasser.

– De ansatte bygger organisasjoner. Hvem man ansetter eller ikke ansetter styrer hva bedrifter kan bli og ikke bli, om de er åpne eller ikke åpne. Derfor er ansettelser viktig, sier Frode Hübertz Haaland ved Avdeling for økonomi, språk og samfunnsfag. 

Haaland underviser til daglig på høgskolens master i organisasjon og ledelse, og forsker på områder innenfor leder- og ledelsesutvikling, lederes læringsprosesser og ikke-skolastisk læring, samt ansettelser.

I omtalen av boka står det at «Ansettelser er blitt stadig viktigere og vanskeligere og skjer endatil hyppigere. Arbeidssøkerne er kanskje mer kresne enn noen gang, og mange arbeidsgivere opplever problemer med å rekruttere nye medarbeidere. 

Dette gir ledere store utfordringer og krever ny kompetanse. Å knytte bånd er skrevet for alle som er involvert i ansettelser, enten man er leder, ansatt i en HR-avdeling eller studerer personal- og organisasjonsfag på høyskoler eller universitet.»


Førsteamanuensis Frode Hübertz Haaland
Avdeling for økonomi, språk og samfunnsfag

Se faglig profil

Publisert 9. mai 2019 11:05 - Sist endret 9. mai 2019 13:00