Ny Horisont 2020-søknad fra ØSS

For ett år siden var HiØ ved en prosjektgruppe ved ØSS koordinator i et Horisont 2020-prosjekt med tittelen 'Teaching and Understanding National Narratives of 20th Century European Conflict in the 21st Century'. Vi nådde ikke opp den gangen (det er svært sjelden i første forsøk), men det var ganske nære. Vi fikk 3,5 av 5 poeng og grensen for tilslag var 4,0. Men vi har brukt nettverket på nytt, tatt lærdom av svakheter i første søknad samt overlatt koordineringsansvaret til Universitetet i Parma.

er ( fra ventre): Sigmund Kvam (HiØ9, Anasastia Parianou, (univ. I Korfu), Elin Strand Larsen (HiØ), Janet Duke (univ. i Freiburg) Magdalena Frennhoff Larsen (Univ. of Westminster), Luana Salvarani (univ. i Parma og koordinator), Jane Ekstand (HiØ) og Berit Grønn (HiØ).

Fra venstre: Sigumd Kvam (HiØ), Anastasia Parianou (Univ. i Korfu), Elin Strand Larsen (HiØ), Janet Duke (Univ. i Freiburg), Magdalena Frennhopp Larsen (Univ. of Westminster), Luana Salvarini (Univ. i Parma og koordinator), Jane Ekstam (HiØ) og Berit Grønn (HiØ) ved Universitet i Westminister i London.

Den er en mye større institusjon enn HiØ, og de har et mye større støtteapparat for internasjonalisering å dra veksler på. Søknaden skal være på ca 70 sider, og skulle vi få tilslag, innebærer EUs enorme  rapporteringskrav en særdeles robust administrasjon til å ta den støyten. Men vi er aktiv partner og har bidratt mye med ideer og erfaring fra forrige søknad i den grad det har vært mulig.

Årets søknad dreier seg om Trust in Governance, og det er språkmiljøet og statsvitenskapmiljøet ved ØSS som står for HiØs bidrag. Vi har delsprosjekter knyttet til begrepsdefinisjon av trust og governance, analyser av diskursen  i flere land i forhold til terrorhandlinger og både lingvistisk og mediavitenskapelig analyse av diskursstyper som fremmer marginalisering eller inkludering i et samfunn.

Som  impact eller samfunnsverdi har vi i første rekke skolen og muséer. I denne sammenheng utføreres det et bredt empirisk arbeid med både læreplaner, intervjuer av lærere, samarbeid mellom skole og muséer samt også direkte kontakt med muséer. Alle våre delprosjekter er kommet i gang, og vil kunne drives videre  uavhengig av om vi får tilslag på søknaden. Men det gir jo en del flere muligheter ved å få støtte, og samarbeidet på tvers av arbeidsgruppene vil da få anledning til å blomstre.

Likevel – det velkjente sitatet fra en søknadsekspert gjelder fremdeles: «There is no such thing as a wasted application»

Publisert 14. jan. 2019 13:30 - Sist endret 1. apr. 2019 11:34