En master i fremmedspråk i skolen passet perfekt i lærerjobben

Lene Bogen ønsket å fordype seg i engelsk, som hun alltid har har hatt en forkjærlighet for. Master i engelsk som fremmedspråk i skolen ved siden av jobben som lærer, passet derfor perfekt. 

Tidligere student ved HiØ, Lene Bogen. Foto: Privat.

Her er et intervju med Lene Bogen, som nylig var ferdig med sin mastergrad.

  1. Hva heter du, og hva studerte du ved Høgskolen i Østfold? 

Jeg heter Lene Bogen, og studerte master i engelsk som fremmedspråk i skolen som deltidsstudium ved siden av jobben min som lærer på videregående skole.

  1. Hvorfor valgte du den retningen? 

Jeg ønsket å fordype meg i engelsk, som jeg alltid har hatt en forkjærlighet for. Å kunne rette fordypningen inn mot å undervise i engelsk var helt perfekt for jobben min som lærer, som jeg også er veldig glad i.

  1. Hvor jobber du nå? 

Etter å ha fullført mastergraden er jeg lektor med tillegg, og jobber fortsatt i videregående skole.

  1. Hvilken kompetanse har du fått – med din bakgrunn fra dette studiet? Hva føler du er unikt, eller ekstra positivt – som du har fått ta del i her ved høgskolen? 

Studiet legger opp til at man tar utgangspunkt i det skoleslaget hvor man selv arbeider. Studiet er i så måte veldig praksisnært, og jeg har direkte kunnet bruke didaktiske opplegg fra de ulike emnenene i egen undervisning. Det har gjort studiet relevant for, og gunstig å kombinere med, jobb.

  1. Hva er mulighetene, slik du ser det, i forhold til jobb og karriere med en slik utdannelse? 

Faglig fordypning skal alltid lønne seg, og denne graden gjør en godt kvalifisert for jobb som lektor i skolen.

  1. Vil du anbefale andre å studere ved Høgskolen i Østfold – og hvorfor? 

Jeg har fått svært tett og god veiledning underveis i studiet, og særlig når jeg skrev masteroppgaven.

Aktuelle lenke: 

Av Nina Fredheim
Publisert 17. feb. 2021 11:21 - Sist endret 17. feb. 2021 15:14