Alliansekonferansen 2019

13. og 14. juni arrangeres Alliansekonferansen 2019. Det er Olavsdagene i samarbeid med NUPI, PRIO, Høgskolen i Østfold og Litteraturhuset i Fredrikstad, som inviterer til konferansen på Quality hotell i Sarpsborg denne forsommeren. Hit kommer foredragsholdere av internasjonalt format for å diskutere ulike problemstillinger rundt de alliansene vi ser i verden i dag.

Tidligere statsminister og utenriksminister, Carl Bildt og tidligere ambassadør og statssekretær Kai Eide, kommer til Alliansekonferansen 2019. 

Konferansedagene vil inneholde foredrag, paneldebatter, innlegg, dialogmøter og samtaler. Formålet med konferansen er å gi økt kunnskap og innsikt rundt temaet allianser i vår tid.

Det er i anledning ekteskapsinngåelsen mellom Olav Haraldsson og Astrid Olofsdatter som fant sted i Borg i 1019 at Olavsdagene setter fokus på allianser i dette året. Ekteskapet styrket nemlig alliansen mellom Olav og svenskekongen. Allianser er et gjennomgående tema i Olavsdagenes tre hovedarrangementer i 2019 og skal sees på i tre perspektiver; fortid, nåtid og fremtid.

Fullstendig program er under utarbeiding.

Mer informasjon om Alliansekonferansen og billettkjøp

Publisert 5. mars 2019 09:03 - Sist endret 5. mars 2019 09:03