Daniel Lees Fryer forsvarer sin avhandling "Engagement in Medical Research Discourse: A Multisemiotic Discourse-Semantic Study of Dialogic Positioning"

22. februar forsvarer Daniel Lees Fryer sin doktorgradsavhandlig på Göteborgs universitet.

Foto: Privat

Daniel Lees Fryer har i sin doktorgradsavhandling undersøkt hvordan den akademiske samtalen foregår gjennom det skriftlige, det matematiske og det visuelle, og hvordan den utvikler seg gjennom tekstene i medisinsk forskning.


Du kan lese mer om arrangementetet på Göteborgs universitet sine nettsider.

Foto: Privat

 

Publisert 15. feb. 2019 14:34 - Sist endret 15. feb. 2019 14:46