Jo Ese forsvarer sin doktoravhandling

Jo Ese forsvarar sin doktoravhandling, "Defending the university? Academics' reactions to managerialism in Norwegian higher education” på Karlstads Universitet 3. mai.

Foto: Foto: Mari Kristine Buckholm/Høgskolen i Østfold

Mer informasjon på nettsidene til Karlstads univeristet.

Publisert 1. apr. 2019 14:18 - Sist endret 1. apr. 2019 14:44