Stephen Ackroyd: “Sociological and organisational theories of professions and professionalism”

Stephen har skrevet åpningskapittelet i Routledge sin «Handbook» om profesjoner, er professor emeritus i arbeidsvitenskap («Work Studies») ved universitetet i Lancaster, og har over fire tiår vært en svært aktiv forsker på  organisasjoner og arbeidsliv. Siden 2010 har vårt miljø og våre studenter hatt gleden av å bli kjent med og oppleve ham som foreleser på to årlige tre dagers mastersamlinger om henholdsvis «Globalisering av arbeidslivet» og «Organisational Misbehaviour». I desember holdt han en strålende åpen forelesning i auditorium 1 som han kalte «On Passions».  Denne gangen skal han imidlertid forelese om profesjoner, og vi er helt sikre på at i har store ting å se fram til! Forelesningen er åpen for alle interesserte, og arrangeres av masteren i organisasjon og ledelse (MOL) og forskergruppe CCPPO i samarbeid med og som en avgrenset del av den samlingen som våre  studenter på masterens andre år har om globalisering over tre dager i neste uke.
 

Ingen påmelding er nødvendig.

Hjertelig velkommen til alle interesserte!
 

Beste hilsen
Jan Moren

Publisert 26. mars 2019 15:10 - Sist endret 26. mars 2019 15:12