I pandemiens tid: Hvordan preger håp og frykt oss mennesker?

Mennesket er generelt sett et optimistisk og varmesøkende vesen. Vi er mer emosjonelle enn kalde, kalkulerende og rasjonelle. Våre drømmer om fremtiden er fylt av fantasifull fryd for det nye. Frykt og fare holder vi på avstand. Men de er der likevel, i bakgrunnen. 

Her og nå er det pandemien vi fokuserer på, selv om det riktignok er andre som rammes, ikke oss, ikke våre. Ikke før flomvannet en dag skyller inn i våre egne stuer, tar frykten grep om oss. Fotoillustrasjon: Pixabay.com. 

I dette foredraget reflekterer førsteamanuensis Søren Wenstøp over de innsikter forskningen gir om mennesker som emosjonelle vesener, med fokus på håp og frykt

Forskningen antyder at vår oppmerksomhet styres i retning av det som er positivt og handler om her og nå. Støter vi på problemer, er vi i overkant opptatt av de som er umiddelbare, og vi vektlegger mulige oppsider og muligheter mer enn potensielle nedsider og trusler. Og vi regner det som langt mer sannsynlig at uflaks vil ramme andre enn oss selv. Fremtidens farer har vi vanskelig for å ta inn over oss. Tørre tall og fakta fra forskning gjør stort sett lite inntrykk.

Vi har for eksempel brydd oss alt for lite alt for lenge om klimaendringene. Vi tenker på klimaendringene som noe som er usikkert og ligger inne i en fjern fremtid, og at det er andre som rammes, ikke oss, ikke våre. 

Her og nå er det pandemien vi fokuserer på, selv om det riktignok er andre som rammes, ikke oss, ikke våre. Ikke før flomvannet en dag skyller inn i våre egne stuer, tar frykten grep om oss. Det er lett å se problemene når de invaderer våre liv, men ikke de som tårner seg opp i en fjern fremtid. Og vi har blandet tro og håp om at teknologien skal redde oss, hvis det en gang skulle bli nødvendig.

Dette kan se ut som et noe dystert og pessimistisk bilde av mennesket. Men frykt ikke – alt håp er ikke ute. Disse samme emosjonene – håp og frykt – bidrar også til å gi våre liv mening, til mestring, og til å gjøre våre liv verdt å leve!

Søren Wenstøp er førsteamanuensis ved Høgskolen i Østfold. Wenstøps forskningsinteresser er innenfor psykologi, filosof, etikk og biologi. Hans undervisningsområder er innenfor etikk og samfunnsansvar, organisasjonsteori, moral psykologi og etikk innen for digital økonomi. 

Arrangementet er endel av de nasjonale Forskningsdagene.

Publisert 31. aug. 2020 14:30 - Sist endret 31. aug. 2020 19:10