Advisory Board

Advisory board ved ØSS dekker bachelorprogrammet i internasjonal kommunikasjon, master i fremmedspråk i skolen, bachelorprogrammet i økonomi og administrasjon, bachelorprogrammet i regnskap og revisjon og masterprogrammet i organisasjon og ledelse samt eventuelt nye bachelor eller masterprogrammer som er under utvikling. 

Advisory Board er et rådgivende organ for studievirksomheten og skal være en katalysator for samarbeid og dialog med nærings- og arbeidslivet. Formålet med organet er å utveksle ideer, erfaringer og anbefalinger med den hensikt å utvikle avdelingens studieprogrammer, etter -og videreutdanningstilbud, forskningsinnsats og samfunnskontakt.

Eksterne medlemmer er:
Petter Gottschalk fra BI
Christine Lundberg fra Regnskap Norge
Christian Børresen fra Smart Innovation Norway AS
Alice Tonzig fra Høgskolen Kristiania
Tore Berntsen fra Acando
Karina Birkeland fra DNB
Cato Aas Johansen fra Gjensidige

Interne medlemmer:
Trond Hammervold - dekan
Berit Grønn - studieleder språk
Lana Berglund - studieleder økonomi
Rita Duesund - studieleder samfunnsfag
Studieprogramansvarlige/programkoordinator