Medlemmer i perioden 1.januar 2017 til 31. desember 2020

Faglig personale:
Kristin Føsker Hagemann (leder)
Harald Borgebund (nestleder)
Trond Hammervoll (dekan)
Daniel Lees Fryer
Peter Langemeyer (varamedlem for Henrik Sætra)
Frode Hübertz Haaland (varamedlem for Rania Maktabi)

Rania Maktabi (permisjon til 7. mai 2020)
Henrik Sætra (permisjon til august 2020)

Studenter:
Parsa Davami
Frida Bjercke Bye

Varamedlemmer:
Ingebjørg Mellegård
Mari Kjos Hellum
Bjørnar Karlsen Kivedal (permisjon)
Astrid Elisabeth Kure
Elin Strand Larsen
Charlotte Sørensen