Berit Grønn

Avdeling for økonomi, språk og samfunnsfag
English version of this page Stilling
Studieleder
Kontakt
+4769608267
Studiested
Halden
Kontornr.
-

Nåværende stilling: Studieleder for språk og nettstudier, avd. ØSS

Akademisk tittel: Førstelektor i spansk og fremmedspråksdidaktikk

Faglige interesser

Fleksibelt og nettbasert studietilbud innen engelsk og fremmedspråk. Spansk og fremmedspråk på barne- og ungdomstrinnet, i videregående skole og i høyere utdanning. Språklæring i og utenom formell utdanningskontekst. Interkulturell læring. Veiledning i utdanning og profesjon.

Undervisning

2019-d.d.: Interkulturell læring - spansk, Masterstudium i fremmedspråk i skolen

Praktisk pedagogisk utdanning - spansk didaktikk (kun veiledning)

Tidligere undervisning ved HiØ (2008-2019):

Spansk språk, spanskspråklig kultur/samfunn, litteratur og didaktikk i:

Spansk års- og påbyggingsstudier

Spansk i Grunnskolelærerutdanningen for trinn 5-10 (4-årig og 5-årig)

Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) - spansk didaktikk (undervisning og veiledning)

Årsstudium i spansk, videreutdanning for lærere i forbindelse med innføring av Kunnskapsløftet 
 

Bakgrunn

Hovedfag i spansk (litteratur). Universitetet i Oslo.

Praktisk-pedagogisk utdanning. Universitetet i Oslo. 

Ledelsesfag BI Oslo. 

Fung. studieleder for språk og nettstudier, avd. ØSS, HiØ (01.03.-31.07.2019.; 15.08.-31.10.2018; 01.08.-31.10.2017)

Studieleder for Praktisk-pedagogisk utdanning, avd. LU, HiØ (01.03.15-01.03.17)

Rådgiver i spansk og latin ved Nasjonalt senter for engelsk og fremmedspråk i opplæringen - Fremmedspråksenteret (2009-2014); Leder for seksjon for fremmedspråk (2012-2013)

Verv

Representant for avd. ØSS ved Læringsstøttesenteret (HiØ) (2019-2020)

Representant for avd. ØSS i Canvas ressursgruppe (HiØ) (2018-2019)

Medlem av programsekretariat for studieplanarbeid i engelsk, fransk, spansk og tysk (HiØ) (2018-2019)

Medlem av styret i Den norske spansklærerforening (ANPE) 2018- d.d.  

Medlem av pilotprosjekt. Forbedringsprosess: Skriftlig, digital eksamen, LEAN. (HiØ) (2017)

Medlem av arbeidsgruppe. Utredning av behov for lærestøttesenter ved HiØ. (2017)

Medlem av evalueringspanel. Periodisk programevaluering av praktisk-pedagogisk utdanning ved HiØ. (2017)

Styrets representant i Høgskolen i Østfolds tilsetningsutvalg (2016-2017)

Programkoordinator for spansk (HiØ) (2012-2017)

Samarbeid

Medlem av forskningssamarbeid i nettverk "Trust in Governance" med Universitetet i Parma, Universitetet i Freiburg, University of Westminster, Det Ioniske Universitet, Korfu, People's Academy University, Kharkiv 2017- d.d. Koordinerende institusjon: Universitetet i Parma

Medlem av Developing Early Foreign Language Learning and Teaching in The Nordic/Baltic Context (ELL-NB). Nordplus Horizontal 2016-2018. Koordinerende institusjon: Københavns Universitet 

Deltaker i SAK-Spansk (samarbeid, arbeidsdeling og faglig konsentrasjon i UH-sektoren) 2013. Koordinerende institusjon: Universitetet i Oslo

Forskergrupper

Publikasjoner

 • Bjørke, Camilla & Grønn, Berit (2020). Lesing i fremmedspråk, I: Camilla Bjørke & Åsta Haukås (red.),  Fremmedspråksdidaktikk.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 9788202671099.  Kapittel 8.  s 141 - 162
 • Bjørke, Camilla & Grønn, Berit (2020). Muntlige ferdigheter, I: Camilla Bjørke & Åsta Haukås (red.),  Fremmedspråksdidaktikk.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 9788202671099.  Kapittel 5.  s 84 - 103
 • Grønn, Berit (2019). Contacto con el español en el tiempo libre en diferentes contextos: estudiantes de bachillerato noruegos en España y Noruega. Nordic Journal of Modern Language Methodology.  ISSN 1894-2245. Fulltekst i vitenarkiv.
 • Grønn, Berit (2019). La expresión oral en español de estudiantes de bachillerato noruegos, I: Adrián Cabedo Nebot & Antonio Hidalgo Navarro (red.),  Pragmática del español hablado: Hacia nuevos horizontes.  Publicacions de la Universitat de València.  ISBN 9788491332435.  Kapittel.  s 505 - 520 Vis sammendrag
 • Grønn, Berit & Christiansen, Ane (2019). Vg2-elevers kontakt med spansk i fritiden: "Det er morsommere å se serier når du skjønner litt spansk". Nordic Journal of Modern Language Methodology.  ISSN 1894-2245. Fulltekst i vitenarkiv.
 • Bjørke, Camilla & Grønn, Berit (2018). Lesing i fremmedspråk, I: Camilla Bjørke; Magne Dypedahl & Åsta Haukås (red.),  Fremmedspråksdidaktikk.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 9788202566739.  8.  s 133 - 152
 • Bjørke, Camilla & Grønn, Berit (2018). Muntlige ferdigheter, I: Camilla Bjørke; Magne Dypedahl & Åsta Haukås (red.),  Fremmedspråksdidaktikk.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 9788202566739.  5.  s 80 - 96
 • Bjørke, Camilla & Grønn, Berit (2018). Tidligere språkstart - et springbrett for en helhetstenking rundt språk og læring. Learning Tech -Tidsskrift for læremidler, didaktik og teknologi.  ISSN 2445-7981.  4(1), s 36- 64 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Grønn, Berit (2017). Språklige oppdagelsesprosesser i nettbasert veiledning i fremmedspråk, I: Magne Skibsted Jensen; Geir Sverre Luthen & Thorbjørn Karlsen (red.),  Veiledning og oppdagelse.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 9788205488281.  Kapittel 6.  s 113 - 140
 • Grønn, Berit & Christiansen, Ane (2017). How Norwegian upper secondary students learn Spanish outside the classroom and through computer-mediated communication, In L Gómez Chova; A. López Martínez & I. Candel Torres (ed.),  ICERI2017 Proceedings.  The International Academy of Technology, Education and Development.  ISBN 978-84-697-6957-7.  Session New Technologies in Foregin Language Learning.  s 1180 - 1187
 • Grønn, Berit & Christiansen, Ane (2017). Spansk nivå III - nye læringsmuligheter og deltakelse i læringsrom i hverdag og fritid. Nordic Journal of Modern Language Methodology.  ISSN 1894-2245.  5(1) Fulltekst i vitenarkiv.
 • Bjørke, Camilla & Grønn, Berit (2016). Tidlig språklæring i spansk og tysk - elevenes erfaringer, språkbevissthet og holdninger til flerspråklighet. LMS : Lingua.  ISSN 0023-6330.  (4), s 14- 18
 • Grønn, Berit & Svenhard, Britt W. (2015). Students' Perspectives on Synchronous Oral Computer-Mediated Communication (SOCMC), In Conference Secretariat Pixel (ed.),  The Future of education : conference proceedings.  Libreria Universitaria.  ISBN 9788862926201.  Kapittel.  s 146 - 150
 • Bjørke, Camilla & Grønn, Berit (2014). Fremmedspråk på barnetrinnet - quo vadis?. Acta Didactica Norge.  ISSN 1504-9922.  8(2) . doi: http://dx.doi.org/10.5617/adno.1134
 • Bjørke, Camilla & Grønn, Berit (2014). Lesing i språkfagene, I: Camilla Bjørke; Magne Dypedahl & Gro Anita Myklevold (red.),  Fremmedspråksdidaktikk.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-42450-3.  Kapittel 4.  s 58 - 71
 • Bjørke, Camilla & Grønn, Berit (2014). Muntlige ferdigheter i språkfagene, I: Camilla Bjørke; Magne Dypedahl & Gro Anita Myklevold (red.),  Fremmedspråksdidaktikk.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-42450-3.  Kapittel 2.  s 30 - 42
 • Grønn, Berit (2006). Hvordan styrke språkkunnskapene hos elever som har lav språkkompetanse. Revista redELE.  ISSN 1571-4667.

Se alle arbeider i Cristin

 • Ruiz Rufino, Maximino Jesús & Grønn, Berit (2019). Førstehjelp i spansk språk ¿Cuándo, cómo y por qué?. Fagbokforlaget.  ISBN 9788245022810.  275 s.
 • Ruiz Rufino, Maximino Jesús & Grønn, Berit (2015). Konjunktiv og andre spanske setningsmysterier. Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-1948-3.  158 s.
 • Kleveland, Anne Karine; Grønn, Berit & Hermoza Rigal, Lucy (2014). Lingua Planet : Spansk tekstsamling. Aschehoug & Co.  ISBN 9788203348365.  96 s.
 • Ruiz Rufino, Maximino Jesús & Grønn, Berit (2014). Gustar og andre spanske verbmysterier. Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-321-0155-9.  168 s.
 • Ruiz Rufino, Maximino Jesús & Grønn, Berit (2013). Ñ og andre spanske lyd- og ordmysterier. Akademika forlag.  ISBN 9788232101535.  131 s.
 • Grønn, Berit (2009). Spanske ord på reisen. Aschehoug forlag.  ISBN 978-82-03-23597-9.  222 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Bjørke, Camilla & Grønn, Berit (2019, 17. april). Tidligere språkstart. [Fagblad].  https://learningtech.laeremiddel.dk/laes-learning-tech/learn.
 • Grønn, Berit (2019, 14. november). Ble oppslukt av Spania.  Innherred.
 • Grønn, Berit (2019). Masterstudium i fremmedspråk i skolen - styrker og utfordringer.
 • Grønn, Berit (2019). Micro and macro perspectives in translation of lyrics in the foreign language classroom.
 • Grønn, Berit & Christiansen, Ane (2019). El inglés como puente cultural y lingüístico para aprender español - estudiantes noruegos.
 • Grønn, Berit & Mosenson, Marcos Fabian (2019). Desafíos (y unas poquitas certezas) en la construcción del curso "Aprendizaje intercultural" en un programa de mastería de ELE. Vis sammendrag
 • Bjørke, Camilla; Daryai-Hansen, Petra; Grønn, Berit; Lindemann, Beate; Sandvær, Annette & Speitz, Heike (2018). Moduler i lærerutdannelsen: Flerspråklighetsdidaktikk i tidlig fransk-, spansk- og tyskundervisning.
 • Bjørke, Camilla; Gregersen, Annette; Grønn, Berit & Jan, Lindschouw (2018). Muligheder og udfordringer i sprogfag i norsk/dansk regi – set i et uddannelsespolitisk perspektiv.
 • Bjørke, Camilla & Grønn, Berit (2018). Fremmedspråk på barnetrinnet – en realitet for de få.
 • Grønn, Berit (2018). Hvordan integrere den overordenede delen av læreplanen i fremmedspråksundervisningen?.
 • Grønn, Berit (2018). Kulturelle uttrykksformer i spansktimene – en idéskisse.
 • Grønn, Berit (2018). Lesetekster i fremmedspråksfaget. Vis sammendrag
 • Grønn, Berit (2018). Local adaptations and trust in governance in view of the Norwegian Core Curriculum: the case of Spanish.
 • Grønn, Berit (2018). Oportunidades de practicar la expresión oral en español: estudiantes de bachillerato noruegos. Libro de resúmenes. II Congreso internacional del español hablado. Val Es Co.  s 68- 69
 • Grønn, Berit (2018). Oportunidades de practicar la expresión oral en español: estudiantes de bachillerato noruegos.
 • Grønn, Berit (2018). Overgang mellom skoleslag og fra videregående skole til høyere utdanning - forventninger om forkunnskaper i fremmedspråksfaget. Vis sammendrag
 • Grønn, Berit (2018). Trust in Governance in Foreign Languages: the design of lessons and frameworks that promote democratic values and foster the students’ intercultural competence.
 • Grønn, Berit & Christiansen, Ane (2018). "Jeg gjetter først og så trykker jeg på oversettelsesknappen" - spanskelevers refleksjoner om lytting og lesing på målspråket.
 • Grønn, Berit & Christiansen, Ane (2018). Personal stories of Norwegian upper secondary students of Spanish.
 • Grønn, Berit & Christiansen, Ane (2018). Personal stories of Norwegian upper secondary students of Spanish.. The ABCs of narrative. 9th conference narrative matters. Program and abstract book.  s 365
 • Grønn, Berit & Mosenson, Marcos Fabián (2018, 01. oktober). La percepción del movimiento catalán independentista en Argentina y Noruega. [Radio].  Derribando muros Radio UMH (Universidad Miguel Hernández).
 • Grønn, Berit & Salvarani, Luana (2018). Promoting Trust through Schooling. Trust in Governance in Foreign Languages.
 • Bjørke, Camilla & Grønn, Berit (2017). Early foreign language teaching: how can it contribute to in-depth learning?.
 • Bjørke, Camilla & Grønn, Berit (2017). Tidlig start med fremmedspråk - en kilde til refleksjon rundt læring.
 • Grønn, Berit (2017). La gramática en las clases de español lengua extranjera. Impedimento o necesidad en el enfoque comunicativo de la enseñanza de ELE?.
 • Grønn, Berit (2017). Sluttrapport. Kursdesign i nettbaserte og fleksible studier i norsk og spansk..
 • Grønn, Berit (2017). Spansk på tvers av skole og fritid - økt språk og kulturkompetanse.
 • Grønn, Berit (2017). Utvikling av didaktisk design – samarbeid på tvers av fag og avdelinger: Kursdesign i nettbaserte og fleksible studier i norsk og spansk..
 • Grønn, Berit & Christiansen, Ane (2017). How Norwegian upper secondary school students learn Spanish outside the classroom and through computer-mediated communication.
 • Grønn, Berit & Svenhard, Britt W. (2017). Digital designs for student-centred teaching. Examples of the use of LMS, video conferencing and blog in online and on-campus courses.”.
 • Bjørke, Camilla & Grønn, Berit (2016). Fremmedspråk på barnetrinnet.
 • Bjørke, Camilla & Grønn, Berit (2016). "Jo tidligere vi begynner, jo flere språk lærer vi" - Elevenes refleksjoner rundt tidlig start med fransk, spansk og tysk.
 • Bjørke, Camilla & Grønn, Berit (2016). Tidlig språklæring og positive holdninger til flerspråklighet.
 • Christiansen, Ane & Grønn, Berit (2016). Når fremmedspråket kommer nærmere eleven - nye læringsrom og økte læringsmuligheter i spansk.
 • Ese, Jo; Grønn, Berit; Avias, Andre; Akerbæk, Trond Henry & Skumsnes, Anne M. (2016). Paneldebatt: Ressurser til å jobbe med fleksibel undervisning, utfordringer, dilemma, hva egner seg online og hva egner seg ikke?.
 • Svenhard, Britt W. & Grønn, Berit (2016). Online foreign language teaching: How to create dialogical and knowledge building learning environments.
 • Bjørke, Camilla & Grønn, Berit (2015). Forsøk med framandspråk på barnesteget – eleven sitt perspektiv tre år etter. Communicare - et fagdidaktisk tidsskrift fra Fremmedspråksenteret.  ISSN 1893-1499.  5(1), s 13- 15
 • Bjørke, Camilla & Grønn, Berit (2015). Tidleg framandspråklæring: Korleis kan dette bidra til å auke metaspråkleg medvit rundt eigne språklæringsprosessar?.
 • Christiansen, Ane & Grønn, Berit (2015). Existe una brecha digital de género en la universidad? - Presentación del diseño y la implantación del curso Español Lengua Extranjera (E/LE), Eduación a distancia, Colegio Universitario de Østfold.
 • Grønn, Berit & Christiansen, Ane (2015). Overgangen fra videregående skole til høyere utdanning - spansk: "... det går mye på interessen for å bli bedre i språket".
 • Grønn, Berit & Christiansen, Ane (2015). Overgangen fra videregående skole til høyere utdanning - spansk: "Setningsanalyse på spansk - hva er vitsen?".
 • Grønn, Berit & Svenhard, Britt W. (2015). Interaction and co-creation of meaning in online foreign language courses.
 • Grønn, Berit & Svenhard, Britt W. (2015). Students` Perspectives on Acquiring Content and Developing Oral Communicative Skills in Synchronous Oral Computer-Mediated Communication (SOCMC)- Some Implications for Future Course Designs.
 • Bjørke, Camilla & Grønn, Berit (2014). Fremmedspråk på barnetrinnet - muntlig kompetanse i et livslangt språklæringsperspektiv.
 • Cosmes-Cuesta, Julian; Grønn, Berit; Drange, Eli-Marie D. & Christiansen, Ane (2014). Hvor ble det av de åpne dørene?. Utdanningsnytt.no.
 • Grønn, Berit (2014, 23. september). Bli kjent med en HiØ-forsker. [Internett].  Høgskolen i Østfold. Vis sammendrag
 • Grønn, Berit (2014). Hva gjør vi i språktimene?.
 • Grønn, Berit (2014). Nettbaserte praksisfellesskap og kommunikativ språkundervisning.
 • Grønn, Berit & Svenhard, Britt W. (2014). Nettbaserte synkrone samtaler og høyere ordens tenkning: Hvordan legge til rette for bruk av faglige begreper i engelsk og fremmedspråk på en måte som gir mening og stimulerer til faglig utvikling og språklig forståelse?.
 • Grønn, Berit (2013). Hvordan øke kvaliteten i nettstudier i fremmedspråk?.
 • Grønn, Berit (2013). Muntlige og skriftlige ferdigheter i fremmedspråk.
 • Grønn, Berit (2013). Muntlige og skriftlige ferdigheter i fremmedspråk: noen metodiske tilnærminger.
 • Grønn, Berit (2013). Spanskfagets situasjon i Norge i dag.
 • Grønn, Berit & Evjenth, Renate (2013). Valgfaget "Internasjonalt samarbeid" - Formål og metodiske tilnærminger.
 • Grønn, Berit (2012). Bokomtale. Dei ukuelege språka - språkpolitikk og språksituasjonar.. Communicare - et fagdidaktisk tidsskrift fra Fremmedspråksenteret.  ISSN 1893-1499.  (01), s 73- 74
 • Grønn, Berit (2012). Bokomtale. The Young Language Learner. Research-based Insights into Teaching and Learning.. Communicare - et fagdidaktisk tidsskrift fra Fremmedspråksenteret.  ISSN 1893-1499.  (2), s 72- 73
 • Grønn, Berit (2012). Fremmedspråk for framtiden: regler for fagvalg, læreplan og arbeidsmåter i fremmedspråk.
 • Grønn, Berit (2012). Portrett. Når abstinensen blir for stor, tar jeg vikartimer i latin!. Communicare - et fagdidaktisk tidsskrift fra Fremmedspråksenteret.  ISSN 1893-1499.  (01), s 63- 65
 • Grønn, Berit (2012). Portrett. Praksis på tre kontinenter.. Communicare - et fagdidaktisk tidsskrift fra Fremmedspråksenteret.  ISSN 1893-1499.  (2), s 64- 67
 • Grønn, Berit (2012). Praktisk tilnærming i fremmedspråk.
 • Grønn, Berit; Kleveland, Anne Karine; Lønn, Cecilie & Rodríguez, Rafael (2012). Lingua Planet Spansk.
 • Pettersen, Karin Dahlberg & Grønn, Berit (red.) (2012). Commmunicare - et fagdidaktisk tidsskrift fra Fremmedspråksenteret; 2/2012; Kommunikason. Vis sammendrag
 • Grønn, Berit (2011). Bokomtale. 50 nueces de lengua y unas notas de gramática.. Communicare - et fagdidaktisk tidsskrift fra Fremmedspråksenteret.  ISSN 1893-1499.  (01), s 78
 • Grønn, Berit (red.) (2011). Italiensk i verden.
 • Grønn, Berit (2011). Konkret arbeid med språkinnlæring og vurdering på spansk nivå III - faglig innledning og diskusjon.
 • Grønn, Berit (2011). Portrett. Forsøk med fremmedspråk på barnetrinnet. Communicare - et fagdidaktisk tidsskrift fra Fremmedspråksenteret.  ISSN 1893-1499.  (01), s 64- 66
 • Grønn, Berit (red.) (2009). Antikkens språk i verden. Gresk og latin..
 • Grønn, Berit (2006). Hvordan styrke språkkunnskapene hos elever med lav språkkompetanse? Ulike muligheter..

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 12. juni 2018 16:26 - Sist endret 26. aug. 2020 20:28