Bjørnar Karlsen Kivedal

Avdeling for økonomi, språk og samfunnsfag
English version of this page Stilling
Førsteamanuensis
Kontakt
+4769608294
+000000
Studiested
Halden
Kontornr.
-

Se https://sites.google.com/site/bjornarkk/ for mer informasjon

Jeg jobber som postdoktor ved Housing Lab (Nasjonalt senter for boligmarkedsforskning), OsloMet og er i delvis permisjon fra HiØ til september 2021.

Forskning

Min forskning baserer seg hovedsakelig på anvendt tidsserieøkonometri knyttet til boligmarkedet og makroøkonomi

 • Publikasjoner:
  • Se nederst på siden for utdrag fra Cristin
 • Under arbeid:
  • Investigating the Environmental Kuznets Curve for the US through the I(2) Cointegration Model
  • Investigating international spillovers for CO2 emissions in the GVAR model
  • Speculative bubbles in regional housing markets (with André K. Anundsen)
 
Undervisning ved HiØ før og nå
 • Forkurs i matematikk
 • SFB10711 Metodekurs I: Grunnleggende matematikk og statistikk
 • SFB12016 Metodekurs II: Samfunnsvitenskapelig metode og anvendt statistikk
 • SFB10916 Makroøkonomi
 • SFB10613 Budsjettering og driftsregnskap
 • SFB12714 Bachelor's Thesis
 • IRM31510 Vareproduksjon, logistikk og kvalitet
 • IRM31711 Vareproduksjon, logistikk og kvalitet 2
Utdanning

Jeg har en doktorgrad fra institutt for samfunnsøkonomi ved NTNU med tittelen "Testing Economic Theory Using the Cointegrated Vector Autoregressive Model: New Keynesian Models and House Prices". Veileder: professor Gunnar Bårdsen.

Annet
Mine lenker

 

 

Publikasjoner

 • Borgersen, Trond Arne & Kivedal, Bjørnar Karlsen (2019). Igangsetting og boligprisvekst. Er effekten symmetrisk mellom boligmarkedssegmenter?. Praktisk økonomi & finans.  ISSN 1501-0074.  35(2), s 132- 149 . doi: 10.18261/issn.1504-2871-2019-02-06
 • Borgersen, Trond Arne & Kivedal, Bjørnar Karlsen (2018). Commercial Real Estate at the ZLB: Investment Demand and CAPM-WACC Invariance. Nordic Journal of Surveying and Real Estate Research.  ISSN 1459-5877.  13(1), s 32- 53 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Borgersen, Trond Arne & Kivedal, Bjørnar Karlsen (2017). Risikojustert meravkastning i boligmarkedet. Praktisk økonomi & finans.  ISSN 1501-0074.  33(1), s 113- 135 . doi: 10.18261/issn.1504-2871-2017-01-09 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Kivedal, Bjørnar Karlsen (2017). A new Keynesian framework and wage and price dynamics in the USA. Empirical Economics.  ISSN 0377-7332.  s 1- 19 . doi: 10.1007/s00181-017-1320-8 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Borgersen, Trond Arne; Kivedal, Bjørnar Karlsen & Thøgersen, Joachim (2013). Egenkapitalkrav og finansiell risiko i husholdningenes boliginvesteringer. Magma - Tidsskrift for økonomi og ledelse.  ISSN 1500-0788.  (1), s 22- 28 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Kivedal, Bjørnar Karlsen (2013). A DSGE model with housing in the cointegrated VAR framework. Empirical Economics.  ISSN 0377-7332.  47(3), s 853- 880 . doi: 10.1007/s00181-013-0765-7 Vis sammendrag
 • Kivedal, Bjørnar Karlsen (2013). Testing for rational bubbles in the US housing market. Journal of macroeconomics.  ISSN 0164-0704.  38, s 369- 381 . doi: 10.1016/j.jmacro.2013.08.021 Vis sammendrag
 • Borgersen, Trond Arne & Kivedal, Bjørnar Karlsen (2012). Finansielle akseleratorer i boligmarkedet : en kortsiktstilnærming med utgangspunkt i boliginvesteringers belåningsgrad og belåningsgevinst. Beta.  ISSN 0801-3322.  26(2), s 147- 159
 • Borgersen, Trond Arne & Kivedal, Bjørnar Karlsen (2012). Pris- og belåningsgevinster i husholdningenes boligformue. Praktisk økonomi & finans.  ISSN 1501-0074.  29(2), s 85- 91

Se alle arbeider i Cristin

 • Borgersen, Trond Arne & Kivedal, Bjørnar Karlsen (2019). Fortsatt boligprisvekst i Sarpsborg - og andelen husholdninger med høy gjeldsbelastning vokser. Sarpsborg Arbeiderblad.
 • Borgersen, Trond Arne & Kivedal, Bjørnar Karlsen (2019). Halden på leietoppen i Østfold. Halden Arbeiderblad.
 • Borgersen, Trond Arne & Kivedal, Bjørnar Karlsen (2019). Østfoldingen - Han er utenfor han!. Sarpsborg Arbeiderblad.
 • Kivedal, Bjørnar Karlsen (2019). Investigating international spillovers for CO2 emissions in the GVAR model.
 • Kivedal, Bjørnar Karlsen (2019). Investigating the Environmental Kuznets Curve for the US through the I(2) Cointegration Model.
 • Kivedal, Bjørnar Karlsen (2019). The Environmental Kuznets Curve for CO2 emissions in the US and the I(2) cointegration model.
 • Kivedal, Bjørnar Karlsen (2018). Investigating the Environmental Kuznets Curve for the US through the I(2) Cointegration Model.
 • Kivedal, Bjørnar Karlsen (2018). Investigating the Environmental Kuznets Curve for the US through the I(2) Cointegration Model.
 • Kivedal, Bjørnar Karlsen (2018). Investigating the Environmental Kuznets Curve for the US through the I(2) Cointegration Model..
 • Kivedal, Bjørnar Karlsen (2018). Was there a nationwide house price bubble in the US in the 2000s? Testing for rational bubbles in US metro areas.
 • Kivedal, Bjørnar Karlsen (2018). Was there a nationwide house price bubble in the US in the 2000s? Testing for rational bubbles in US metro areas..
 • Vinogradov, Evgueni; Kivedal, Bjørnar Karlsen & Leick, Birgit (2018). Modelling development of online peer-to-peer accommodation services: an agent-based approach.
 • Borgersen, Trond-Arne & Kivedal, Bjørnar Karlsen (2017). Fremdeles for lav boligbygging. Sarpsborg Arbeiderblad.  s 8- 9
 • Borgersen, Trond-Arne & Kivedal, Bjørnar Karlsen (2017). Hva er det med Sarpsborg?. Sarpsborg Arbeiderblad.  s 8- 9
 • Kivedal, Bjørnar Karlsen (2017). The CVAR model and estimation of DSGE models.
 • Kivedal, Bjørnar Karlsen (2017). The Cointegrated Vector Autoregressive (CVAR) Model – A Short Introduction.
 • Kivedal, Bjørnar Karlsen (2017). Was there a nationwide house price bubble in the US in the 2000s? Testing for rational bubbles in US metro areas.
 • Kivedal, Bjørnar Karlsen; Wu, Hong & Tufte, Geir Conrad (2017). Om å bygge fremtiden. Moss Avis.  s 14- 15
 • Borgersen, Trond Arne & Kivedal, Bjørnar Karlsen (2016). Høy boligprisvekst i Fredrikstad: Tilflytting og et todelt boligmarked. Demokraten.
 • Borgersen, Trond Arne & Kivedal, Bjørnar Karlsen (2015). Høy prisvekst og lav nybyggingstakt. Sarpsborg Arbeiderblad.
 • Borgersen, Trond Arne & Kivedal, Bjørnar Karlsen (2015). Svakere boligprisvekst og høyere boligprisrisiko i Fredrikstad enn i Sarpsborg. Demokraten.
 • Kivedal, Bjørnar Karlsen (2015). A New Keynesian Framework and Wage and Price Dynamics in the US.
 • Kivedal, Bjørnar Karlsen (2014). A New Keynesian Framework and Wage and Price Dynamics in the US.
 • Borgersen, Trond Arne; Kivedal, Bjørnar Karlsen & Thøgersen, Joachim (2013). Belåningsgrad, egenkapitalkrav og finansieringsrisiko ved kjøp av bolig. Eiendomsmegleren.  ISSN 0803-7345.  (3), s 20- 22
 • Kivedal, Bjørnar Karlsen (2013). A New Keynesian Framework and Wage and Price Dynamics in the US. Working Paper Series at Department of Economics, NTNU. 13.
 • Kivedal, Bjørnar Karlsen (2013). A New Keynesian Framework and Wage and Price Dynamics in the US.
 • Kivedal, Bjørnar Karlsen (2013). Testing economic theory using the cointegrated vector autoregressive model: new Keynesian models and house prices.
 • Kivedal, Bjørnar Karlsen (2012). A DSGE Model with Housing in the Cointegrated VAR Framework.
 • Kivedal, Bjørnar Karlsen (2012). A DSGE Model with Housing in the Cointegrated VAR Framework.
 • Kivedal, Bjørnar Karlsen (2012). A DSGE Model with Housing in the Cointegrated VAR Framework.
 • Kivedal, Bjørnar Karlsen (2012). A DSGE model with housing in the cointegrated VAR framework. Working Paper Series at Department of Economics, NTNU.  ISSN 1503-299X. . doi: 10.1007/s00181-013-0765-7
 • Kivedal, Bjørnar Karlsen (2012). Testing for Rational Bubbles in the US Housing Market.
 • Kivedal, Bjørnar Karlsen (2012). Testing for rational bubbles in the housing market. Working Paper Series at Department of Economics, NTNU. 10.
 • Borgersen, Trond Arne & Kivedal, Bjørnar Karlsen (2011). Pris- og belåningsgevinster i husholdningenes boligformue. Arbeidsrapport (Høgskolen i Østfold). 9.
 • Karlsen, Bjørnar Kivedal & Bårdsen, Gunnar (2008). Estimering av en enkel ny-keynesiansk modell for norsk økonomi.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 12. juni 2018 16:30 - Sist endret 27. sep. 2019 16:51