Camilla Bjørke

Avdeling for økonomi, språk og samfunnsfag
English version of this page Stilling
Førstelektor
Kontakt
+4769608241
+4790759221
Studiested
Halden
Kontornr.
A3-060

Faglige interesser

 • språkdidaktikk og språklæring
 • tysk språk og litteratur
 • tidleg start med framandspråk
 • metakognisjon
 • fleirspråklegheit / fleirspråklege praksisar i språkklasseromma
 • språklærarutdanning

Undervisning

MAGLU18 tysk språk og didaktikk 1
PPU heiltid 2018-19 (framandspråksdidaktikk og tyskdidaktikk)
PPU deltid 2017-19 og 2018-2020 (framandspråksdidaktikk og tyskdidaktikk)
Årsstudium i tysk

Bakgrunn

Utdanning:
Cand. philol. frå Univ. i Bergen, 1994 (musikk, nordisk, norsk som andrespråk, PPU og tysk)
Dr.gradskurs frå Univ. i Oslo (vitskapsteori, ulike metodekurs)

Arbeidserfaring:
Førstelektor i framandspråksdidaktikk og tysk språk 2016-d.d.
Universitetslektor (timelærar) i tysk fagdidaktikk, Universitetet i Oslo 2012-2016
Høgskolelektor i tysk språk, Høgskolen i Østfold 1998-2016
Høgskulelektor i tysk språk, Høgskolen i Stavanger 1997
Høgskulelektor i tysk språk, Høgskolen i Østfold 1995-96
Lektor i norsk og tysk ved Sotra vgs, Hordaland 1994-95

Verv

Fagkoordinator/emneansvarleg for tysk i femåring lærarutdanning (MAGLU) 2017-d.d.
Fagkoordinator/emneansvarleg for framandspråksfaga på PPU 2009-d.d.
Leiar av forskargruppa Språkdidaktikk 2014-d.d.
Leiar av arbeidspakke II (Språk, kultur og litteratur) i satsingsområdet Ein skole for kunnskapssamfunnet: kunnskapsutvikling for femårig lærarutdanning (2015-2018)
Tillitsvald (ØSS) og styremedlem for Forskarforbundet ved HiØ 2013-2018
Prosjektleiar, kursutviklar og fagdidaktikar for etterutdanningskurset i det nasjonale forsøket med framandspråk på barnetrinnet 2010-2012 (initiert av Kunnskapsdepartementet)

Samarbeid

HiØ-representant i lese- og skriveopplæringsnettverket NOLES 2014-d.d.
HiØ-representant i Nettverk for nynorsk i lærarutdanninga 2014-d.d.
Partnar i Nordplus Horizontal-prosjektet Developing Early Foreign Language Learning and Teaching in the Nordic/Baltic Context 2016-2018
Medredaktør for open-access-boka Metacognition in Language Learning and Teaching (2018, i lag med Åsta Haukås, UiB, og Magne Dypedahl, USN)
Medredaktør for boka Fremmedspråksdidaktikk (2018, i lag med Åsta Haukås, UiB, og Magne Dypedahl, USN)

 

Prosjekter

Emneord: Språk, litteratur, Lærer- og lektorutdanning, Pedagogiske fag

Publikasjoner

 • Bjørke, Camilla (2020). Vocabulary learning, In Christian Carlsen; Magne Dypedahl & Sarah Hoem Iversen (ed.),  Teaching and Learning English.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 9788202671082.  Chapter 16.  s 283 - 303
 • Bjørke, Camilla (2020). Vokabular og ordinnlæring, I: Camilla Bjørke & Åsta Haukås (red.),  Fremmedspråksdidaktikk.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 9788202671099.  Kapittel 9.  s 163 - 204
 • Bjørke, Camilla & Grønn, Berit (2020). Lesing i fremmedspråk, I: Camilla Bjørke & Åsta Haukås (red.),  Fremmedspråksdidaktikk.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 9788202671099.  Kapittel 8.  s 141 - 162
 • Bjørke, Camilla & Grønn, Berit (2020). Muntlige ferdigheter, I: Camilla Bjørke & Åsta Haukås (red.),  Fremmedspråksdidaktikk.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 9788202671099.  Kapittel 5.  s 84 - 103
 • Bjørke, Camilla & Haukås, Åsta (2020). Fremmedspråksdidaktikk før og nå, I: Camilla Bjørke & Åsta Haukås (red.),  Fremmedspråksdidaktikk.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 9788202671099.  Kapittel 1.  s 18 - 32
 • Bjørke, Camilla (2018). Vocabulary Learning, In Henrik Bøhn; Magne Dypedahl & Gro-Anita Myklevold (ed.),  Teaching and Learning English.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 9788202547615.  10.  s 178 - 198
 • Bjørke, Camilla; Dypedahl, Magne & Haukås, Åsta (2018). Fremmedspråksdidaktikk før og nå, I: Camilla Bjørke; Magne Dypedahl & Åsta Haukås (red.),  Fremmedspråksdidaktikk.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 9788202566739.  Kapittel 1.  s 18 - 32
 • Bjørke, Camilla & Grønn, Berit (2018). Lesing i fremmedspråk, I: Camilla Bjørke; Magne Dypedahl & Åsta Haukås (red.),  Fremmedspråksdidaktikk.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 9788202566739.  8.  s 133 - 152
 • Bjørke, Camilla & Grønn, Berit (2018). Muntlige ferdigheter, I: Camilla Bjørke; Magne Dypedahl & Åsta Haukås (red.),  Fremmedspråksdidaktikk.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 9788202566739.  5.  s 80 - 96
 • Bjørke, Camilla & Grønn, Berit (2018). Tidligere språkstart - et springbrett for en helhetstenking rundt språk og læring. Learning Tech -Tidsskrift for læremidler, didaktik og teknologi.  ISSN 2445-7981.  4(1), s 36- 64 . doi: 10.7146/lt.v4i4.110493 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Bjørke, Camilla & Grønn, Berit (2016). Tidlig språklæring i spansk og tysk - elevenes erfaringer, språkbevissthet og holdninger til flerspråklighet. LMS : Lingua.  ISSN 0023-6330.  (4), s 14- 18
 • Bjørke, Camilla (2014). Vokabular og ordinnlæring, I: Camilla Bjørke; Magne Dypedahl & Gro Anita Myklevold (red.),  Fremmedspråksdidaktikk.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-42450-3.  Kapittel 5.  s 72 - 86
 • Bjørke, Camilla; Dypedahl, Magne & Myklevold, Gro Anita (2014). Hva er fremmedspråksdidaktikk?, I: Camilla Bjørke; Magne Dypedahl & Gro Anita Myklevold (red.),  Fremmedspråksdidaktikk.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-42450-3.  1.  s 19 - 29
 • Bjørke, Camilla & Grønn, Berit (2014). Fremmedspråk på barnetrinnet - quo vadis?. Acta Didactica Norge.  ISSN 1504-9922.  8(2) . doi: http://dx.doi.org/10.5617/adno.1134
 • Bjørke, Camilla & Grønn, Berit (2014). Lesing i språkfagene, I: Camilla Bjørke; Magne Dypedahl & Gro Anita Myklevold (red.),  Fremmedspråksdidaktikk.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-42450-3.  Kapittel 4.  s 58 - 71
 • Bjørke, Camilla & Grønn, Berit (2014). Muntlige ferdigheter i språkfagene, I: Camilla Bjørke; Magne Dypedahl & Gro Anita Myklevold (red.),  Fremmedspråksdidaktikk.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-42450-3.  Kapittel 2.  s 30 - 42
 • Bjørke, Camilla (2002). Am Anfang war das Wort… Teil 1. Språk og språkundervisning.  ISSN 0038-8521.  (3), s 18- 21
 • Bjørke, Camilla (2002). Am Anfang war das Wort… Teil 2. Språk og språkundervisning.  ISSN 0038-8521.  (4), s 44- 48
 • Bjørke, Camilla (2002). I opphavet var ordet...Ei evaluering av ordtreningsprogrammet VocIT. Acta Didactica Norge.  ISSN 1504-9922.  (3), s 11- 28
 • Bjørke, Camilla (2001). Nettbasert realiaundervisning i språkfaga - ein refleksjon omkring eigne erfaringar frå tyskfaget, I: Carsten Jopp (red.),  IKT og læring i humanistisk perspektiv. Utforsking av ny læringspraksis i høyere utdanning.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 82-02-19915-8.  s 122 - 133 Vis sammendrag
 • Bjørke, Camilla (1998). LernNetz - eit internettbasert læremiddel. Språk og språkundervisning.  ISSN 0038-8521.  31(4), s 20- 21 Vis sammendrag
 • Bjørke, Camilla (1997). Internet: Einsatzmöglichkeit im Landeskundeunterricht?. Språk og marked : working papers, reports.  ISSN 0803-3854.  (16), s 3- 8
 • Bjørke, Camilla (1997). internet@im.landeskundeunterricht.no. Språk og språkundervisning.  ISSN 0038-8521.  30(2), s 35- 37 Vis sammendrag

Se alle arbeider i Cristin

 • Bjørke, Camilla & Haukås, Åsta (red.) (2020). Fremmedspråksdidaktikk. Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 9788202671099.  382 s. Vis sammendrag
 • Bjørke, Camilla; Dypedahl, Magne & Haukås, Åsta (red.) (2018). Fremmedspråksdidaktikk. Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 9788202566739.  340 s. Vis sammendrag
 • Haukås, Åsta; Bjørke, Camilla & Dypedahl, Magne (ed.) (2018). Metacognition in Language Learning and Teaching. Routledge.  ISBN 9781138633384.  270 s. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Bjørke, Camilla; Dypedahl, Magne & Myklevold, Gro Anita (red.) (2014). Fremmedspråksdidaktikk. Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-42450-3.  279 s.
 • Bjørke, Camilla; Handeland, Kari & Lysaker, Marianne (2008). Einfach Deutsch 1 Nettressurser. Gyldendal. Vis sammendrag
 • Bjørke, Camilla; Handeland, Kari & Lysaker, Marianne (2008). Einfach Deutsch 2 Nettressurser. Gyldendal. Vis sammendrag
 • Bjørke, Camilla; Handeland, Kari & Lysaker, Marianne (2008). Lieber Deutsch 1 Nettressurser. Gyldendal. Vis sammendrag
 • Bjørke, Camilla; Handeland, Kari & Lysaker, Marianne (2008). Lieber Deutsch 2 Nettressurser. Gyldendal. Vis sammendrag
 • Bjørke, Camilla; Handeland, Kari & Lysaker, Marianne (2007). Einfach Deutsch 2 : lærerveiledning. Gyldendal.  ISBN 9788205370739.  202 s.
 • Bjørke, Camilla; Handeland, Kari & Lysaker, Marianne (2007). Einfach Deutsch 2 : tekstbok. Gyldendal.  ISBN 9788205370692.  221 s.
 • Bjørke, Camilla; Handeland, Kari & Lysaker, Marianne (2007). Einfach Deutsch 2, CD 1-4. Gyldendal Norsk Forlag A/S.  ISBN 9788205370715.
 • Bjørke, Camilla; Handeland, Kari & Lysaker, Marianne (2007). Lieber Deutsch 2 : lærerveiledning. Gyldendal.  ISBN 9788205370760.  192 s.
 • Bjørke, Camilla; Handeland, Kari & Lysaker, Marianne (2007). Lieber Deutsch 2 : tekstbok. Gyldendal.  ISBN 9788205370746.  227 s.
 • Bjørke, Camilla; Handeland, Kari & Lysaker, Marianne (2007). Lieber Deutsch 2, CD 1-3. Gyldendal Norsk Forlag A/S.  ISBN 9788205370777.
 • Bjørke, Camilla; Handeland, Kari & Lysaker, Marianne (2006). Einfach Deutsch 1, CD 1-3. Gyldendal Norsk Forlag A/S.  ISBN 9788205347793.
 • Bjørke, Camilla; Handeland, Kari & Lysaker, Marianne (2006). Einfach Deutsch 1, Lærerveiledning. Gyldendal Undervisning.  ISBN 9788205347786.  240 s.
 • Bjørke, Camilla; Handeland, Kari & Lysaker, Marianne (2006). Einfach Deutsch 1, tekstbok. Gyldendal.  ISBN 9788205347656.  252 s. Vis sammendrag
 • Bjørke, Camilla; Handeland, Kari & Lysaker, Marianne (2006). Lieber Deutsch 1 Lærerveiledning. Gyldendal Undervisning.  ISBN 9788205347724.  230 s. Vis sammendrag
 • Bjørke, Camilla; Handeland, Kari & Lysaker, Marianne (2006). Lieber Deutsch 1, CD 1-4. Gyldendal Norsk Forlag A/S.  ISBN 9788205347731.
 • Bjørke, Camilla; Handeland, Kari & Lysaker, Marianne (2006). Lieber Deutsch 1, tekstbok. Gyldendal.  ISBN 9788205347649.  249 s. Vis sammendrag

Se alle arbeider i Cristin

 • Bjørke, Camilla & Haukås, Åsta (2020). Innleiing, I: Camilla Bjørke & Åsta Haukås (red.),  Fremmedspråksdidaktikk.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 9788202671099.  Innleiing.  s 13 - 17
 • Hjelde, Arnstein & Bjørke, Camilla (2020). Reading skills among young Norwegian American heritage speakers in the early 1900s.
 • Bjørke, Camilla (2019, 07. mars). Bokbad med Gunnar Staalesen, filmet av TV Østfold. [TV].  TV Østfold.
 • Bjørke, Camilla (2019). Bokbad med Kim Leine - forfattermøte i skumringstimen på Halden Bibliotek.
 • Bjørke, Camilla (2019). FoU-gruppa Språkdidaktikk - kva, kvifor og korleis?.
 • Bjørke, Camilla (2019). Gunnar Staalesen i samtale med Camilla Bjørke.
 • Bjørke, Camilla (2019, 07. mars). Jeg tenker på Varg Veum hver eneste dag. [Internett].  KanDusi.no et nettmagasin med fokus på kultur og samfunnsliv.
 • Bjørke, Camilla (2019). To which extent is 'the multilingual turn' present in text books for Young EFL Learners in Norway?.
 • Bjørke, Camilla; Bøhn, Henrik & Myklevold, Gro Anita (2019). Metacognition in Language Learning and Teaching..
 • Bjørke, Camilla & Grønn, Berit (2019, 17. april). Tidligere språkstart. [Fagblad].  https://learningtech.laeremiddel.dk/laes-learning-tech/learn.
 • Bjørke, Camilla & Hagemann, Kristin Føsker (2019). Frå det kjende til det ukjende – etymologi til heider og ære igjen. Communicare - et fagdidaktisk tidsskrift fra Fremmedspråksenteret.  ISSN 1893-1499.  9(1), s 32- 35
 • Bjørke, Camilla & Hagemann, Kristin Føsker (2019). Tenn språkgnisten! Etymologi som didaktisk verktøy.
 • Bjørke, Camilla & Myklevold, Gro Anita (2019). Is the ‘multilingual turn’ present in textbooks for Young EFL Learners in Norway?.
 • Bjørke, Camilla & Søfteland, Åshild (2019). Gjesteblogg om språksatsinga - Språkfag på lag!.
 • Bjørke, Camilla (2018). Metakognisjon i språklæring og -undervisning.
 • Bjørke, Camilla (2018). "Skomakersønnen": Presentasjon og høytlesing. Vis sammendrag
 • Bjørke, Camilla (2018). Which attitudes and approaches do teachers of Foreign Languages have regarding the development of a multilingual and intercultural identity for lower secondary school students?.
 • Bjørke, Camilla; Daryai-Hansen, Petra; Grønn, Berit; Lindemann, Beate; Sandvær, Annette & Speitz, Heike (2018). Moduler i lærerutdannelsen: Flerspråklighetsdidaktikk i tidlig fransk-, spansk- og tyskundervisning.
 • Bjørke, Camilla; Dypedahl, Magne & Haukås, Åsta (2018). Forord, I: Camilla Bjørke; Magne Dypedahl & Åsta Haukås (red.),  Fremmedspråksdidaktikk.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 9788202566739.  Forord.  s 13 - 17
 • Bjørke, Camilla; Gregersen, Annette; Grønn, Berit & Jan, Lindschouw (2018). Muligheder og udfordringer i sprogfag i norsk/dansk regi – set i et uddannelsespolitisk perspektiv.
 • Bjørke, Camilla & Grønn, Berit (2018). Fremmedspråk på barnetrinnet – en realitet for de få.
 • Bjørke, Camilla & Myklevold, Gro Anita (2018, 11. januar). Arbeidsseminar i Cambridge. [Internett].  Høgskoleavisa.
 • Bjørke, Camilla & Myklevold, Gro Anita (2018, 19. september). Ny internasjonal bok om språkforskning. [Internett].  HiØ sitt nettsted - forskning.
 • Bjørke, Camilla & Myklevold, Gro Anita (2018, 23. april). Tvillingbøker i språkfag. [Internett].  Høgskolen i Østfolds nettsider: aktuelt for ansatte.
 • Bjørke, Camilla & Søfteland, Åshild (2018). Bloggen SPRUT - Språk i utdanninga.
 • Bjørke, Camilla & Søfteland, Åshild (2018, 03. april). Bloggen Sprut er lansert. [Internett].  Høgskoleavisa.
 • Haukås, Åsta; Bjørke, Camilla & Dypedahl, Magne (2018). Book Presentation: Metacognition in Languange Learning and Teaching..
 • Haukås, Åsta; Bjørke, Camilla & Dypedahl, Magne (2018). Introduction, In Åsta Haukås; Camilla Bjørke & Magne Dypedahl (ed.),  Metacognition in Language Learning and Teaching.  Routledge.  ISBN 9781138633384.  1.  s 1 - 10
 • Bjørke, Camilla (2017). Forskargruppe i språkdidaktikk.
 • Bjørke, Camilla & Grønn, Berit (2017). Early foreign language teaching: how can it contribute to in-depth learning?.
 • Bjørke, Camilla & Grønn, Berit (2017). Tidlig start med fremmedspråk - en kilde til refleksjon rundt læring.
 • Bjørke, Camilla & Myklevold, Gro Anita (2017). 20 år med engelskundervisning på 1. trinn: Har vi grunn til å feire?. Bedre Skole.  ISSN 0802-183X.  29(4), s 48- 50
 • Bjørke, Camilla & Myklevold, Gro Anita (2017, 21. juni). Besøk fra Cambridge. [Internett].  Høgskolen i Østfolds nettsider: om forskning.
 • Bjørke, Camilla & Myklevold, Gro Anita (2017). Det var en gang i et klasserom... - om litteratur i begynneropplæringen i engelsk.
 • Bjørke, Camilla & Myklevold, Gro Anita (2017, 21. mars). Forsker i Cambridge. [Internett].  Høgskolen i Østfolds nettsider: om forskning.
 • Bjørke, Camilla & Myklevold, Gro Anita (2017). "Once upon a time in a classroom": Literature for young EFL-learners in Norway.
 • Bjørke, Camilla (2016). Hvordan trene elevenes metakognisjon? Lære å lære i fremmedspråkene.
 • Bjørke, Camilla (2016). Kristine Næss i samtale med Camilla Bjørke, HiØ.
 • Bjørke, Camilla (2016). Praktisk tilnærming til tyskundervisningen.
 • Bjørke, Camilla (2016). Praktisk tilnærming til tyskundervisningen.
 • Bjørke, Camilla (2016, 15. april). Samarbeid med Cambrigde. [Internett].  Høgskolen i Østfolds nettsider: om forskning.
 • Bjørke, Camilla (2016). Å lære å lære språk: utvikling av elevenes språklæringskompetanse i fremmedspråksundervisningen på trinn 8-13.
 • Bjørke, Camilla & Grønn, Berit (2016). Fremmedspråk på barnetrinnet.
 • Bjørke, Camilla & Grønn, Berit (2016). "Jo tidligere vi begynner, jo flere språk lærer vi" - Elevenes refleksjoner rundt tidlig start med fransk, spansk og tysk.
 • Bjørke, Camilla & Grønn, Berit (2016). Tidlig språklæring og positive holdninger til flerspråklighet.
 • Bjørke, Camilla; Lindemann, Beate & Speitz, Heike (2016). Conditions Concerning Research and Development of Early Language Learning and Plurilingualism in Norway.
 • Bjørke, Camilla & Myklevold, Gro Anita (2016). Språkdidaktikeren som rollemodell?.
 • Arntzen, Ragnar; Bjørke, Camilla & Hjelde, Arnstein (2015, 16. september). Skole for språkforskere. [Internett].  https://www.hiof.no/om/aktuelt/aktuelle-saker/arkiv/2015/sko.
 • Bjørke, Camilla (2015, 27. mars). Forskergruppe til Cambrigde. [Internett].  Høgskolen i Østfolds nettsider: om forskning.
 • Bjørke, Camilla (2015). Framandspråksdidaktikk: faglege utfordringar.
 • Bjørke, Camilla (2015). Gode grep på god veiledning: formater på tilbakemelding til elever i språkfag.
 • Bjørke, Camilla (2015). Interkulturell kompetanse: praktiske eksempler på jobbing med kulturkunnskap i fremmedspråk.
 • Bjørke, Camilla (2015, 23. oktober). Språkkonferanse for forskere. [Internett].  Høgskolen i Østfolds nettsider: om forskning.
 • Bjørke, Camilla (2015). Tidleg opplæring i spansk og tysk: korleis kan dette bidra til å auke metaspråkleg medvit rundt språklæriingsprosessar?. NOLES, Språkperspektiver i læringskontekster.  1(1), s 79- 80
 • Bjørke, Camilla & Grønn, Berit (2015). Forsøk med framandspråk på barnesteget – eleven sitt perspektiv tre år etter. Communicare - et fagdidaktisk tidsskrift fra Fremmedspråksenteret.  ISSN 1893-1499.  5(1), s 13- 15
 • Bjørke, Camilla & Grønn, Berit (2015). How does early language learning provide metacognitive awareness?.
 • Bjørke, Camilla & Grønn, Berit (2015). Tidleg framandspråklæring: Korleis kan dette bidra til å auke metaspråkleg medvit rundt eigne språklæringsprosessar?.
 • Bjørke, Camilla (2014). Forskergruppe i språkdidaktikk.
 • Bjørke, Camilla (2014). Fremmedspråksdidaktikk - før og nå.
 • Bjørke, Camilla (2014, 27. mars). Ny bok om fremmedspråk. [Internett].  HiØ sitt nettsted - forskning.
 • Bjørke, Camilla & Doetjes, Gerard (2014). Linguistic diversity in the foreign language classroom.
 • Bjørke, Camilla; Dypedahl, Magne & Myklevold, Gro Anita (2014). Innledning, I: Camilla Bjørke; Magne Dypedahl & Gro Anita Myklevold (red.),  Fremmedspråksdidaktikk.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-42450-3.  Innledning.  s 13 - 17
 • Bjørke, Camilla & Grønn, Berit (2014). Fremmedspråk på barnetrinnet - muntlig kompetanse i et livslangt språklæringsperspektiv.
 • Bjørke, Camilla & Myklevold, Gro Anita (2014). Presentasjon av "Fremmedspråksdidaktikk" (2014).
 • Bjørke, Camilla (2012). Muntlighet, skriftlighet og ulike læringsarenaer.
 • Bjørke, Camilla (2012, 09. desember). Språklærere samlet i Halden. [Internett].  Høgskolen i Østfolds nettsider: aktuelt for ansatte.
 • Bjørke, Camilla & Langseth, Inger Dagrun (2012). Etterutdannerne ved NTNU og Høgskolen i Østfold: Oppsummering og erfaringer fra etterutdanningen i forsøk med fremmedspråk på 6.-7.trinn i perioden 2010-2012.
 • Bjørke, Camilla (2011). Digitale ressursar i framandspråksundervisninga.
 • Bjørke, Camilla (2011). Lesing og lytting på eit framandspråk.
 • Bjørke, Camilla (2011). Lesing på framandspråk.
 • Bjørke, Camilla (2011). Munnlegheit.
 • Bjørke, Camilla (2011). Ostern und Frühling.
 • Bjørke, Camilla & Langseth, Inger Dagrun (2011). Etterutdannerne ved NTNU og Høgskolen i Østfold: Erfaringer fra etterutdanningen i forsøk med fremmedspråk på 6.-7.trinn i perioden 2010-2011.
 • Bjørke, Camilla (2010). Doin' it the choral kinky way.
 • Bjørke, Camilla (2010). Doin' it the choral kinky way.
 • Bjørke, Camilla (2010). Doin' it the kinky way.
 • Bjørke, Camilla (2010). FFBSØR - forsøk med fremmedspråk på barnetrinnet http://urlm.no/www.ffbsor.wikispaces.com. [www ]. Vis sammendrag
 • Bjørke, Camilla (2010). Forsøk med Fremmedspråk på Barnetrinnet region SØR (FFBSOR).
 • Bjørke, Camilla (2010). Språklæringsteoretiske perspektiver.
 • Bjørke, Camilla (2010). The Accoustic Kinky Way at Oscarsborg.
 • Bjørke, Camilla (2010). The Commitments med Tistedalens musikforening og lokale utøvere.
 • Bjørke, Camilla (2009). Blues Brothers med Tistedalens musikforening og lokale utøvere. Vis sammendrag
 • Bjørke, Camilla (2009). Doin' it the Kinky way. Vis sammendrag
 • Bjørke, Camilla (2009). Fra Händel til Prøysen. Vis sammendrag
 • Bjørke, Camilla (2008). Språklæring og IKT (K2006). Vis sammendrag
 • Bjørke, Camilla (2008). Språklæring og IKT (K2006). Vis sammendrag
 • Bjørke, Camilla (2008). Språklæring og IKT (K2006). Vis sammendrag
 • Bjørke, Camilla (2007). Digital kompetanse i tyskfaget.
 • Bjørke, Camilla (2007). Digital kompetanse i tyskfaget.
 • Bjørke, Camilla (2007). Lesing av framandspråklege tekstar på Internett.
 • Bjørke, Camilla (2007). Strategien für den Spracherwerb von Deutschlernenden.
 • Bjørke, Camilla (2006). Digital kompetanse - en utfordring for tyskfaget. Vis sammendrag
 • Bjørke, Camilla (2006). Eit eventyr er eit eventyr er eit eventyr.
 • Bjørke, Camilla (2006). Eit eventyr er eit eventyr er eit eventyr. Vis sammendrag
 • Bjørke, Camilla (2006). Tysk tekst på nett - om hvordan mediet bidrar til en mer global lesetilnærming.
 • Bjørke, Camilla (2005). Sauer er allrighte dyr. Dag og Tid.  ISSN 0803-334X.  (6)
 • Bjørke, Camilla (2001). Arbeidsformer gjennom nettbasert undervisning.
 • Bjørke, Camilla (2001). DaF-Nord. Ein Webportal für DaF-Lehrer. Inhalte, Strukturen, nationale und regionale Ebene: Norwegen.
 • Bjørke, Camilla (2001). Det forsømte stebarn: vokabularinnlæring. Analyse av ordtreningsprogrammet VocIt..
 • Bjørke, Camilla (2001). Deutsch als Tertärsprache im norwegischen Bildungssystem.
 • Bjørke, Camilla & Avias, Andre (2001). Nettbasert undervisning, en refleksjon omkring egne erfaringer.
 • Bjørke, Camilla (2000). Gjør greie for… Fra tekst til hypertekst: Oppgavetyper og arbeidsmåter i nettbasert fremmedspråksundervisning, her eksemplifisert gjennom tyskfaget. En kort beskrivelse av et forskningsprosjekt innenfor feltet tysk fagdidaktikk og IKT. Språk og marked : working papers, reports.  ISSN 0803-3854.  (23), s 11- 21
 • Bjørke, Camilla (2000). Landeskunde Deutschlands: Landeskunde 2: Gesellschaftswissenschaften. [html ].
 • Bjørke, Camilla (1999). Internetgestützter Landeskundeunterricht. Språk og marked : working papers, reports.  ISSN 0803-3854.  (22), s 27- 35 Vis sammendrag
 • Bjørke, Camilla (1999). Landeskunde - 100% internettbasert!!. Språk og språkundervisning.  ISSN 0038-8521.  32(4), s 26- 28 Vis sammendrag
 • Bjørke, Camilla (1999). Landeskunde Deutschlands: Landeskunde 1: Deutsche Geschichte. [html ].
 • Bjørke, Camilla (1994). Schaf - ein etymologisches Rätsel. Etymologische und wortgeschichtliche Studien zum Wortfeld Schaf im deutschen Sprachraum mit Einbeziehung der übrigen germanischen Sprachen.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 12. juni 2018 16:31 - Sist endret 25. sep. 2020 10:28