Carsten Martin Syvertsen

Avdeling for økonomi, språk og samfunnsfag
English version of this page Stilling
Førsteamanuensis
Kontakt
+4769608350
Studiested
Halden
Kontornr.
-

Faglige interesser

Min hovedinteresse innen forskning er innen organisasjonsdesign og strategi. Innen dette brede feltet ligger jeg nærmere organisasjons design enn strategi, alltid med en internasjonal profil. Jeg har forsket mye på kunnskaps ledelse med en spesialisering innen profesjonelle service foretak hvor jeg har skrevet 19 referee internasjonale artikler, i tillegg til tre norske referee artikler. Jeg har skrevet to bøker med referee ordning.

Innen profesjonelle serviceforetak er jeg interessert i nyere organisasjonsformer knyttet til økonomisk vekst (både blå og grønn vekst) med vekt på organisasjonsformen "the business federation" bygget på katolsk kirkehistorie. Jeg har publisert innen reiseliv, mer i utlandet enn i Norge (Spania, Montenegro og Sør Afrika). Jeg har også forsket på kunst og sport selv om dette ikke er mine hovedinteresser mht. forskning.

Jeg har siden 2009 blitt mer interessert i økonomisk historie. Jeg har skrevet om norsk is eksport og rederihistorie, i tillegg til økonomiske krakk. Jeg har det siste året blitt mer interessert i forskning i grenselandet mellom middelalderen og fremveksten av opplysningstiden. Jeg er særlig opptatt av forholdene i Spania og Italia på 1500 tallet med vekt på forholdet mellom økonomi og katolsk tro. Jeg håper det skal være mulig å bygge bro mellom "the business federation" (gjengitt i avsnittet overfor) og forskningen min i Spania og Italia på 1500 tallet. Thomas Aquinas og hans systematikk er en stor kilde til inspirasjon i tillegg til fremgangen i vitenskapen i Spania og Italia på 1500 tallet.

Bakgrunn

Jeg har nesten 35 års erfaring fra forskning og undervisning fra en rekke institusjoner både i Norge og internasjonalt. Jeg har i tillegg erfaring fra offentlig forvaltning og selvstendig næringsdrivende med reiseliv som spesiale. Jeg er et skrivende menneske og liker å skrive i pressen. Jeg tar gjerne på meg formidlingsoppdrag for historielag. Jeg har oppholdt meg i ulike deler av verden store deler av mitt liv og synes det er givende både profesjonelt og privat. Jeg har en doktorgrad ved IESE Business School i Barcelona om profesjonelle service foretak og nyere organisasjonsformer (the business federation). Årene i Barcelona formet meg sterkt. Nesten alt jeg forsker på er basert på årene ved IESE Business School. Jeg har en MBA fra University of Wisconsin, Madison i USA. Jeg er siviløkonom ved Handelshøyskolen BI, og høyskolekandidat i økonomi og administrasjon ved Agder Distriktshøyskole/Universitetet i Agder. Jeg vokste opp på Sørlandet og har sterke bånd til landsdelen. 

Publikasjoner

Se alle arbeider i Cristin

 • Syvertsen, Carsten Martin (2020). 40 år etter – hva har vi lært?: Alexander Kielland ulykken. Agderposten.  ISSN 0805-3723.  s 22- 23
 • Syvertsen, Carsten Martin (2020). 40 år etter Alexander Kielland ulykken: en sølandsk kjærlighetshistorie. Lillesands-posten.  s 26- 26
 • Syvertsen, Carsten Martin (2020). 40 år etter Alexander ulykken i Nordsjøen - et stort tap for Arendal. Arendals Tidende.  s 14- 14
 • Syvertsen, Carsten Martin (2020). 40 år etter ulykken - hva har vi lært?. Dagen : kristelig dagblad.  ISSN 0805-4738.  s 18- 19
 • Syvertsen, Carsten Martin (2020). Alexander Kielland ulykken.
 • Syvertsen, Carsten Martin (2020). MS Rio de Janeiro i Lillesand 8. april 1945: en merkedag i norsk historie. Lillesands-posten.  s 40- 41
 • Syvertsen, Carsten Martin (2020). Påsketider i uroens tegn. Dagen : kristelig dagblad.  ISSN 0805-4738.  s 20- 20
 • Syvertsen, Carsten Martin & Weihe, Hans-Jørgen Wallin (2020). Hvem tjente godt på forsikringsoppgjørene?. SAFE Magasinet Medlemsblad for sammenslutningen av fagorganiserte i energisektoren.  (April), s 28- 31
 • Syvertsen, Carsten Martin (2019). Education in the United Kingdom.
 • Syvertsen, Carsten Martin (2019). Sats på digital byutvikling og Gullknapp. Agderposten.  ISSN 0805-3723.  s 28- 29
 • Syvertsen, Carsten Martin (2019). Verden i brann - kristendommen som et ankefeste på stormfulle hav. Dagen.  ISSN 1893-1618.  s 18- 18
 • Syvertsen, Carsten Martin & Weihe, Hans-Jørgen Wallin (2019). Amfetamin: Tysklands hemmelige våpen da Østfold ble tatt i 1940. Sarpsborg Arbeiderblad.
 • Syvertsen, Carsten Martin & Weihe, Hans-Jørgen Wallin (2019). Skal Arendal fremstå som en mer attraktiv by må doping og stoffmisbruk tas på alvor. Agderposten.  ISSN 0805-3723.  s 18- 19
 • Syvertsen, Carsten M (2018). Hvorfor studere og gleden ved å studere.
 • Syvertsen, Carsten M (2018). Hvorfor studere ved Høgskolen i Østfold.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin & Syvertsen, Carsten M (2018). Spill, penger, profitt og data. Dagen.  ISSN 1893-1618.
 • Syvertsen, Carsten M (2017, 31. desember). Hundre år siden Jyllandslaget-Arendals viktige rolle.  Agderposten.
 • Syvertsen, Carsten M (2017). Hvordan oppnå supervekst ved å benytte foretaksføderalisme (the business federation) anskueliggjort gjennom det amerikanske selskapet Patagonia.
 • Syvertsen, Carsten M (2017). Kristendommen som endringsagent i uroens tidsalder. Dagen : kristelig dagblad.  ISSN 0805-4738.  s 18- 19
 • Syvertsen, Carsten M (2017). Norge gratulerer Pakistan med dagen. Dagen : kristelig dagblad.  ISSN 0805-4738.  s 18- 18
 • Syvertsen, Carsten M (2017). Produktutvikling i komplekse og turbulente omgivelser med vekt på Kina som en økonomisk, politisk og kulturell stormakt.
 • Syvertsen, Carsten M (2017). Valle Sparebanks historie siden 1866: innsikt fra Hans Nielsen Hauge.
 • Syvertsen, Carsten M & Weihe, Hans-Jørgen Wallin (2017). Da flaskeposten var livsviktig. Arendals Tidende.  s 6- 9
 • Syvertsen, Carsten M & Weihe, Hans-Jørgen Wallin (2017). Doping som folkehelseproblem. Dagen.  ISSN 1893-1618.  s 18- 19
 • Syvertsen, Carsten M & Weihe, Hans-Jørgen Wallin (2017). Psykisk syke som dreper. Agderposten.  ISSN 0805-3723.  s 19
 • Syvertsen, Carsten M & Weihe, Hans-Jørgen Wallin (2017). Skolemiljø og skoleutvikling. Dølen.  s 13- 13
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin & Syvertsen, Carsten M (2017). Det forhatte barnevernet. Ringsaker Blad.  s 6
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin & Syvertsen, Carsten M (2017). Ruset, avhengig og avstumpet. Dagens næringsliv.  ISSN 0803-9372.  s 31
 • Syvertsen, Carsten M (2016). Bjarte Baasland-internettt gamling og bedrageri, I:  Spillavhengighet : gaming og gambling.  Hertervig Akademisk.  ISBN 9788282172219.  21.  s 76 - 76
 • Syvertsen, Carsten M (2016). En milliard tapt på spekulasjon-Idar Vollviks daytrading, I:  Spillavhengighet : gaming og gambling.  Hertervig Akademisk.  ISBN 9788282172219.  22.  s 77 - 78
 • Syvertsen, Carsten M (2016). Forelesning i positivt lederskap for MBA studenter ved Nord Universitet i Vesterålen.
 • Syvertsen, Carsten M (2016). Forretningsplanen-regionen Telemark i den globale verden.
 • Syvertsen, Carsten M (2016). Godt marked for godt statsborgerskap. Agderposten.  ISSN 0805-3723.  s 20- 20
 • Syvertsen, Carsten M (2016). Hvordan møte utfordringer knyttet til kommunikasjon og påvirkning i en tid med økende kompleksitet. Vis sammendrag
 • Syvertsen, Carsten M (2016, 06. februar). Hvordan tenke globalt og handle regionalt.  Lindesnes Avis. Vis sammendrag
 • Syvertsen, Carsten M (2016). Hvorfor blir Trump USAs neste president?. Agderposten.  ISSN 0805-3723.  s 20- 20
 • Syvertsen, Carsten M (2016). Iran som mulighetens marked. Agderposten.  ISSN 0805-3723.  s 18- 18 Vis sammendrag
 • Syvertsen, Carsten M (2016). Iran-det nye landet for de store forretningsmulighetene?.
 • Syvertsen, Carsten M (2016). Iseksport fra Lindesnes (Sørlandet) i seilskutetiden - foreløpige funn. Vis sammendrag
 • Syvertsen, Carsten M (2016). John Fredriksens milliarder og finansspillet, I:  Spillavhengighet : gaming og gambling.  Hertervig Akademisk.  ISBN 9788282172219.  23.  s 79 - 81
 • Syvertsen, Carsten M (2016, 03. mai). Kundene straffer DNB.  Dagens Næringsliv. Vis sammendrag
 • Syvertsen, Carsten M (2016). Positivt lederskap for MBA studenter ved Nord Universitet i Bodø.
 • Syvertsen, Carsten M (2016). Spill teori og næringslivet, I:  Spillavhengighet : gaming og gambling.  Hertervig Akademisk.  ISBN 9788282172219.  kapittel åtte.  s 42 - 42
 • Syvertsen, Carsten M & Weihe, Hans-Jørgen Wallin (2016). Alene sammen : hva gjør det med oss?. Fredrikstad Blad.
 • Syvertsen, Carsten M & Weihe, Hans-Jørgen Wallin (2016). Brødrene Hansen og Europa. Dagen : kristelig dagblad.  ISSN 0805-4738.  s 19- 19
 • Syvertsen, Carsten M & Weihe, Hans-Jørgen Wallin (2016). Fra flyger og krigshelt til kjent forfatter. Agderposten.  ISSN 0805-3723.  s 25- 25 Vis sammendrag
 • Syvertsen, Carsten M & Weihe, Hans-Jørgen Wallin (2016). Førerløse biler – er det en del av framtiden?. Rogalands Avis.  s 6- 6
 • Syvertsen, Carsten M & Weihe, Hans-Jørgen Wallin (2016). Gratulerer med et flott bidrag til oljehistorien. Rogalands Avis.  s 6- 6
 • Syvertsen, Carsten M & Weihe, Hans-Jørgen Wallin (2016). Gravlund for historiens mørkeste sider. Fredrikstad Blad.  s 8- 9 Vis sammendrag
 • Syvertsen, Carsten M & Weihe, Hans-Jørgen Wallin (2016). Rikinger kan kjøpe adgang til Norge og hele EU. Fredriksstad Blad.  s 8- 9
 • Syvertsen, Carsten M & Weihe, Hans-Jørgen Wallin (2016). Svarte penger - relevansen for Rogaland og opprinnelsen av begrepet. Rogalands Avis.  s 6
 • Syvertsen, Carsten M & Weihe, Hans-Jørgen Wallin (2016). Tro, håp og oljetrykk. Dagen.  ISSN 1893-1618.  s 17
 • Syvertsen, Carsten M & Weihe, Hans-Jørgen Wallin (2016). Trump som president - hva skjedde og hva kan vi forvente?. Fredrikstad Blad.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin & Syvertsen, Carsten M (2016). Arendals rolle under Jyllands-slaget. Agderposten.  ISSN 0805-3723.  s 50
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin & Syvertsen, Carsten M (2016). Bedret beredskap for livets belastninger. Agderposten.  ISSN 0805-3723. Vis sammendrag
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin & Syvertsen, Carsten M (2016). De druknede, forbrente, lemlestede og døde : hundre år siden Nordsjøens største sjøslag. Dagen.  ISSN 1893-1618.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin & Syvertsen, Carsten M (2016). Digital verden : utfordringer med vår medmenneskelighet. Dagen.  ISSN 1893-1618.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin & Syvertsen, Carsten M (2016). Einar Saanums rederi - en glemt historie fra Mandal?. Lindesnes Avis.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin & Syvertsen, Carsten M (2016). En glemt eksportartikkel fra Sørlandet. Agderposten.  ISSN 0805-3723.  s 21 Vis sammendrag
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin & Syvertsen, Carsten M (2016). Hvorfor spiller vi og hva er det som driver oss?.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin & Syvertsen, Carsten M (2016). Kjøp av statsborgerskap. Dagen.  ISSN 1893-1618.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin & Syvertsen, Carsten M (2016). Monopol eller markedskontroll. Fædrelandsvennen.  ISSN 0805-3790.  s 23- 23 Vis sammendrag
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin & Syvertsen, Carsten M (2016). Mye nettbruk kan gi mindre empati. Agderposten.  ISSN 0805-3723.  s 17
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin & Syvertsen, Carsten M (2016). Ondskap og terror i fransk paradis. Agderposten.  ISSN 0805-3723.  s 230
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin & Syvertsen, Carsten M (2016). Svart kobber, svarte penger og hvitt sølv. Dagen.  ISSN 1893-1618.
 • Syvertsen, Carsten M (2015). Dollarglis, Elvis og norske kvinner-den amerikanske drømmen og "floorleggere" fra Lista.
 • Syvertsen, Carsten M (2015). Finanskriser sett med historiske filosofiske blikk - et kunnskapsperspektiv.
 • Syvertsen, Carsten M (2015). How engineering and business Schools can benefit from using regionalization in a globalized world-using Insight from Kant and chaos theory-the relationship between Europe and China.
 • Syvertsen, Carsten M (2015). Hvordan Forsvaret kan møte et økende trusselbilde fra Russland i nordområdene ved hjelp av den nettverksformen foretaksføderalisme-et bidrag fra den organisasjonsteoretiske nettverkslitteraturen.
 • Syvertsen, Carsten M (2015). Hvordan Kondratieffs bølgeteori kan skape grunnlaget for en alternativ økonomisk teori. Funn fra ishandel.
 • Syvertsen, Carsten M (2015). Is skjæring i Eidsberg kommune i Indre Østfold-innenlandsk forbruk med et internasjonalt blikk.
 • Syvertsen, Carsten M (2015). Isskjæring, innenlands forbruk og eksport fra Asker..
 • Syvertsen, Carsten M (2015). Når fiskeren Markus blir redningsmann (i den greske finanskrisen). Agderposten.  ISSN 0805-3723.  142(163), s 15- 15 Vis sammendrag
 • Syvertsen, Carsten M (2015). Relasjonen Lista og Brooklyn, en historisk analyse med vekt på regionalisme.
 • Syvertsen, Carsten M (2015). Research in international knowledge management..
 • Syvertsen, Carsten M (2015). Top management consulting in Scandinavia - emphasis on practices in Norway.
 • Syvertsen, Carsten M (2015). kommmentarer til artikkel "Å bryte linja. Sekvensielle handlingsmønstre i fengslingen etter terrorangrept 22/7" av Knut M. Sørensen, Kriminalomsorgens utdanningssenter. NEON konferansn 2015 i Trondheim. Seksjon for samfunnssikkerhet, seksjonsledere Lise Rykkja, Helge Renå og Kåre Grebstad.
 • Syvertsen, Carsten M & Weihe, Hans-Jørgen Wallin (2015). De skar isen som kjølte ned London: Yrkene som forsvant. Aftenposten Historie.  ISSN 1894-5775.  2015(2), s 90- 95
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin & Syvertsen, Carsten M (2015). Hvem er jeg til å dømme? - Paven og frimurerbevegelsen. Logekjeden.  2015(3), s 3- 5 . doi: 12345 Vis sammendrag
 • Syvertsen, Carsten M (2014). Den norske iseksporten - hvordan Kondratieffs bølgeteori og kaosteori kan forklare uforutsette hendelser, med fokus på den sterke nedgangen i etterspørselen i perioden 1900 til 1914.
 • Syvertsen, Carsten M (2014). How women can promote economic growth in small enterprises in Dakar, Senegal..
 • Syvertsen, Carsten M (2014). Hvordan møte det uforutsette i nordområdene med vekt på hvordan organisasjonsformen foretaksføderalisme kan benyttes av Forsvaret i en verden med økende konflikt.
 • Syvertsen, Carsten M (2014). Hvordan organisasjonsformen foretaksføderalisme kan være velegnet for Forsvaret i en verden med økende konfliktnivå - teoretiske og empiriske betraktninger.
 • Syvertsen, Carsten M (2014). Is eksport fra Tvedestrand.
 • Syvertsen, Carsten M (2014). Is-handel og den hollandske syken - mulig relevans for dagens situasjon innen olje og gass i Nordsjøen.
 • Syvertsen, Carsten M (2014). Kommentar til artikkelen "Hyppig reising i organisasjoner, jobbkonflikt og helseplager", av Maria Therese Jensen, NTNU.
 • Syvertsen, Carsten M (2014). Kongsberg - regionalization in a globalized world - business practices and insights from knowledge management.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 12. juni 2018 16:27 - Sist endret 19. mars 2020 10:26