David Eilert Eilertsen

Avdeling for økonomi, språk og samfunnsfag
English version of this page Stilling
Høgskolelektor
Kontakt
+4769608412
Studiested
Halden
Kontornr.
-

Faglige interesser

Skatt og Merverdiavgift

Undervisning

Innføring i skatterett

Skatte- og avgiftsrett

Bakgrunn

David Eilert Eilertsen er utdannet revisor ved Høgskolen i Østfold, og innehar tittelen registrert revisor i Kredittilsynet.

Jobber i tillegg i Skatteetaten og Norges Miljø- og Biovitenskaplige Universitet.

Priser

Ingen

Verv

Styremedlem i Norges Bryteforbund

Medlem av Transparency International Norge

Samarbeid

Foreleser ved Norges Miljø- og Biovitenskaplige Universitet

Ekstern sensor for Handelshøyskolen BI

Publisert 12. juni 2018 16:27 - Sist endret 15. aug. 2019 14:04