Eva Margareta Lambertsson Björk

Avdeling for økonomi, språk og samfunnsfag
English version of this page Stilling
Førsteamanuensis
Kontakt
+4769608145
Studiested
Halden
Kontornr.
-

Faglige interesser

Interkulturell kommunikasjon, reiselitteratur, narrativitet og "gender studies"

Undervisning

Master i fremmedspråk i skolen, engelsk koordinator

Underviser i Interkulturell læring

Bakgrunn

Filosofie doktor i engelsk ved Umeå universitet 1993

Ansatt ved Høgskolen i Østfold som førsteamanuensis siden 1994

Mellom 1996 og 2009 dekan for Avdeling for økonomi, språk og samfunnsfag

Priser

Høgskolen i Østfolds Utdanningskvalitetspris 2012 for metoden og prosjektet Reel Life (sammen med Jutta Eschenbach) 

Verv

Medlem av avdelingsstyret, medlem av internasjonaliseringsutvalg, medlem av forskningsutvalget i Uniska mfl. 

Samarbeid

Master fremmedspråk i skolen – undervisnings- og forskningssamarbeid med språkkollegaer ved Göteborgs universitet og Linnéuniversitetet, Sverige

Interkulturell kommunikasjon og «gender studies» - undervisnings- og forskningssamarbeid med kollegaer ved Nelson Mandela University, Port Elizabeth, Sør-Afrika

Reiselitteratur og «gender studies» - undervisnings- og forskningssamarbeid med kollegaer ved Alexandru Ioan Cuza university, Iasi, Romania

Litteratur- og narrativitetsgruppen, Høgskolen i Østfold (leder Guri Barstad) – publikasjonssamarbeid med kollegaer fra Avdeling for økonomi, språk og samfunnsfag, og Avdeling for lærerutdanning.  

Emneord: Interkulturell kommunikasjon, reiselitteratur, narrativitet, gender studies

Publikasjoner

 • Björk, Eva Margareta Lambertsson; Eschenbach, Jutta Cornelia; Webb, Lynette & Khau, Mathabo (2019). "It's doable": Women's Journeys to Academia in South Africa and Their Sense of Self, In Karen Sue Patrick Knutsen; Guri Ellen Barstad & Elin-Sofie Nesje Vestli (ed.),  Exploring identity in literature and life stories: The elusive self.  Cambridge Scholars Publishing.  ISBN 978-1-5275-3571-8.  Chapter 10.  s 178 - 194
 • Björk, Eva Margareta Lambertsson & Eschenbach, Jutta Cornelia (2017). A Beetle on the loose-Wilson MacArthur: An Auto Nomad in Postwar Sweden., In Eva Margareta Lambertsson Björk & Jutta Cornelia Eschenbach (ed.),  Travel and Intercultural Communication: Going North.  Cambridge Scholars Publishing.  ISBN 9781443879149.  2.  s 29 - 49
 • Björk, Eva Margareta Lambertsson & Eschenbach, Jutta Cornelia (2017). Narrative Voices and Maori Identities in (The) Whale Rider: From Novel to Film, In  Narratology Plus: Studies in Recent International Narratives for Children and Young Adults / Narratologie Plus – Studien zur Erzählweise in aktueller internationaler Kinder- und Jugendliteratur.  Peter Lang Publishing Group.  ISBN 9783631676844.  Del 2.  s 195 - 220
 • Björk, Eva Margareta Lambertsson; Eschenbach, Jutta Cornelia & Webb, Lynette (2017). Reel Life Methodology - Developing intercultural competence through film fragments and dialogue in South Africa.. Journal of Intercultural Communication.  ISSN 1404-1634.  2017(44) Fulltekst i vitenarkiv.
 • Björk, Eva Margareta Lambertsson & Eschenbach, Jutta Cornelia (2016). Reel Life: Film as a Tool for Intercultural Dialogue, In Oana Cogeanu (ed.),  Enticing Cultures. Travel and Intercultural Communication in Europe.  Editura Universitatii Alexandru Ioan Cuza din Iasi.  ISBN 978-606-714-278-5.  Chapter.  s 51 - 69
 • Björk, Eva Lambertsson & Eschenbach, Jutta (2014). Reel Life: Film as a tool for intercultural dialogue in the classroom and beyond. Journal of Intercultural Communication.  ISSN 1404-1634.  (36)
 • Björk, Eva Lambertsson; Eschenbach, Jutta & Svenhard, Britt W. (2014). Film som verktøy i språkundervisningen, I: Camilla Bjørke; Magne Dypedahl & Gro Anita Myklevold (red.),  Fremmedspråksdidaktikk.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-42450-3.  Kapittel 14.  s 195 - 210
 • Bjørk, Eva M. Lambertsson (2001). Gown to town - do you read me?, In  Über Grenzen gehen - Kommunikation zwischen Kulturen und Unternehmen : Festschrift für Ingrid Neumann = Crossing borders - communication between cultures and companies.  Høgskolen i Østfold.  faglig_bok_institusjon.  s 225 - 235
 • Björk, Eva Margareta Lambertsson (1995). See You in Court: The Blockbuster in ESP Teaching. Språk og språkundervisning.  ISSN 0038-8521.  (3), s 38- 41 Vis sammendrag

Se alle arbeider i Cristin

 • Björk, Eva Margareta Lambertsson & Eschenbach, Jutta Cornelia (ed.) (2017). Travel and Intercultural Communication: Going North. Cambridge Scholars Publishing.  ISBN 9781443879149.  163 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Björk, Eva Margareta Lambertsson & Eschenbach, Jutta Cornelia (2019). Their Long Journey - Black Academic Women's Struggle for Identity in South Africa.
 • Björk, Eva Margareta Lambertsson & Eschenbach, Jutta Cornelia (2018). Reel Food: Off the Beaten Track in Spain.
 • Björk, Eva Margareta Lambertsson & Eschenbach, Jutta Cornelia (2016). A Beetle on the Loose.
 • Björk, Eva Margareta Lambertsson & Eschenbach, Jutta Cornelia (2016). A Beetle on the Loose - en studie av reiseskildringer. Communicare - et fagdidaktisk tidsskrift fra Fremmedspråksenteret.  ISSN 1893-1499.  s 76- 78
 • Björk, Eva Margareta Lambertsson & Eschenbach, Jutta Cornelia (2016). Auto Nomad in Sweden - A Black Beetle on the Loose.
 • Björk, Eva Margareta Lambertsson & Eschenbach, Jutta Cornelia (2016). "Footloose and Free" - Hybridity and Becoming-Other in the Travelogue Auto Nomad in Sweden.
 • Björk, Eva Margareta Lambertsson & Eschenbach, Jutta Cornelia (2016). Presentation of master for language teachers with a focus on intercultural learning.
 • Björk, Eva Margareta Lambertsson & Eschenbach, Jutta Cornelia (2016). "Reel Life": Bruk av filmfragmenter i undervisning, spesiellt med tanke på interkulturell læring.
 • Björk, Eva Margareta Lambertsson & Eschenbach, Jutta Cornelia (2016). "Reel Life: film i undervisningen i teori og praksis".
 • Björk, Eva Margareta Lambertsson & Eschenbach, Jutta Cornelia (2016). Å reise i nord - Ingrid Neumanns samling.
 • Björk, Eva Margareta Lambertsson & Eschenbach, Jutta Cornelia (2015). Reel Life: Film as a tool for intercultural dialogue.
 • Björk, Eva Margareta Lambertsson & Eschenbach, Jutta Cornelia (2015). Reel Life: Film og interkulturell dialog i klasserommet.
 • Björk, Eva Margareta Lambertsson & Eschenbach, Jutta Cornelia (2015). Reel Life: Interkulturell læring med film som verktøy.
 • Björk, Eva Lambertsson & Eschenbach, Jutta (2014). Filmfragment och fantasi - interkulturellt lärande på ett nytt sätt. LMS : Lingua.  ISSN 0023-6330.  (1), s 14- 17
 • Björk, Eva Lambertsson & Eschenbach, Jutta (2014). Reel Life: Teaching Intercultural Concepts through Film.
 • Björk, Eva Margareta Lambertsson & Eschenbach, Jutta Cornelia (2014). Reel Life: Intercultural competence through flicks and feelings.
 • Björk, Eva Lambertsson (2013). Reel Life: Intercultural dialogue in the classroom and beyond.
 • Björk, Eva Lambertsson & Eschenbach, Jutta (2013). Filmfragmenter og fantasi - interkulturell læring på en ny måte. Communicare - et fagdidaktisk tidsskrift fra Fremmedspråksenteret.  ISSN 1893-1499.  s 28- 31
 • Björk, Eva Lambertsson & Eschenbach, Jutta (2013). Maori Identity in Whale Rider: From novel to film.
 • Björk, Eva Lambertsson & Eschenbach, Jutta (2013). Maori identity in Whale Rider: From novel to film. Vis sammendrag
 • Björk, Eva Lambertsson & Eschenbach, Jutta (2013). Reel Life - Using video to create intercultural conversations - A report from Eva Lambertsson Björk and Jutta Eschenbach about NMMU collaboration with Østfold University College, Norway. Faculty of Education News Nelson Mandela Metropolitan University South Africa.  (October), s 2- 3
 • Björk, Eva Lambertsson & Eschenbach, Jutta (2013). Reel life.
 • Björk, Eva Lambertsson & Eschenbach, Jutta (2012). Reel Life - Teaching Intercultural Concepts Through Feature Film.
 • Björk, Eva Lambertsson & Eschenbach, Jutta (2012). Reel Life: Films, Feelings and Fundamental Values - Intercultural Dialogue in the Classroom and Beyond.
 • Björk, Eva Lambertsson & Eschenbach, Jutta (2012). Reel Life: Films, Feelings, and Fundamental Values.
 • Björk, Eva Lambertsson & Eschenbach, Jutta (2011). Reel life - teaching intercultural concepts through feature film.
 • Bjørk, Eva M. Lambertsson & Vesterhus, Sverre (red.) (2004). Kommunikasjon.
 • Bjørkquist, Catharina & Bjørk, Eva M. Lambertsson (red.) (2003). Mellom plikt og rett - tanker om og arbeid med Kvalitetsreformen ved Avdeling for samfunnsfag og fremmedspråk.
 • Vestli, Elin Nesje; Knutsen, Karen Patrick & Bjørk, Eva M. Lambertsson (red.) (2003). Modi operandi : perspektiver på kriminallitteratur. Vis sammendrag
 • Bjørk, Eva M. Lambertsson (ed.) (2002). Life-long Learning in Business and Industry: Information and Communication Technology (ICT. EnCoDe 2001 Proceedings. Vis sammendrag
 • Björk, Eva Margareta Lambertsson (1993). Campus Clowns and the Canon - David Lodge's Campus Fiction. Acta Universitatis Umensis, Umeå Studies in the Humanities. 115.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 12. juni 2018 16:29 - Sist endret 11. sep. 2018 17:54