Frode Hübertz Haaland

Avdeling for økonomi, språk og samfunnsfag
English version of this page Stilling
Førsteamanuensis
Kontakt
+4769608270
Studiested
Halden
Kontornr.
-

Faglige interesser

Forskning innenfor leder- og ledelsesutvikling, lederes læringsprosesser og ikke-skolastisk læring, samt ansettelser.
Fokus på læring i overgangsfaser, lederskifter, førstegangsledelse, rekruttering, og integrasjon. 

Nøkkelord: Ansettelser. Førstegangsledelse. HR-systemer. Identitet. Integrasjon. Innfasing. Kompetanseutvikling. Lederskifter. Lederutvikling. Læring. Læring i overgangsprosesser. Opplæring.  Organisasjonssosialisering. Person-Organization fit. Seleksjon. Rekruttering. Innfasing. 90-dager. Nyansatte. 

Undervisning

https://www.hiof.no/studier/programmer/olm-masterstudium-i-organisasjon-og-ledelse/index.html 
 

Bakgrunn

Cand.polit. Universitetet i Oslo 1990

Amanuensis Østfold Distriktshøgskole 1991-1994

Førsteamanuensis Høgskolen i Østfold 1994-

 

Priser

Høgskolen i Østfold: Formidlingsprisen 2019 
...

Verv

<Navn og eventuelt lenke til verv 1> 
<Navn og eventuelt lenke til verv 2> 
...

Samarbeid

Linnéuniversitetet, Växjö, Sweden

Politihøgskolen, Oslo, Norge

Handelshøgskolen BI, Oslo, Norge

Publikasjoner

 • Haaland, Frode Hübertz (2019). Å knytte bånd: Rekruttering, utvelgelse og innfasing. Gyldendal Akademisk.  ISBN 9788205504912.  596 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Haaland, Frode Hübertz (2020). Ansettelser som å knytte bånd: Rekruttering, utvelgelse og innfasing av nyansatte.
 • Haaland, Frode Hübertz (2019). Alle har opplevd kollegaen fra helvete: Slik unngår du feilansettelser. Dagens Perspektiv.  (36), s 16- 17
 • Haaland, Frode Hübertz (2019). Boklunsj: Å knytte bånd.
 • Haaland, Frode Hübertz (2019). Deg som leder og din videre utvikling.
 • Haaland, Frode Hübertz (2019). Effektiv ledelse.
 • Haaland, Frode Hübertz (2019). En sulten og fremoverlent stillasarbeider eller taktekker?. Ledernytt.
 • Haaland, Frode Hübertz (2019, 14. august). Er digitalisering løsningen på bedre rekruttering?. [Internett].  Rekrutteringsrådet.
 • Haaland, Frode Hübertz (2019). Er du ærlig nok mot jobbsøkerne?. Personal og ledelse.  (4), s 10- 14
 • Haaland, Frode Hübertz (2019). Feilutvelgelse eller feilinnsettelse?. Dagens Perspektiv.
 • Haaland, Frode Hübertz (2019). Frokostseminar: Å knytte bånd.
 • Haaland, Frode Hübertz (2019). Førstegangsledelse, lederskifter og lederutvikling.
 • Haaland, Frode Hübertz (2019). God og dårlig ledelse - gode og dårlige ledere.
 • Haaland, Frode Hübertz (2019). Hva betyr det at jobbsøkeren passer?. Ledernytt.
 • Haaland, Frode Hübertz (2019). Hva betyr det at jobbsøkeren passer?. Linkedin.
 • Haaland, Frode Hübertz (2019). Hva er et godt jobbintervju?. Lederne.  ISSN 1890-887X.
 • Haaland, Frode Hübertz (2019). Hva er feilansettelser?. Ledernytt. Vis sammendrag
 • Haaland, Frode Hübertz (2019). Hva mener jobbsøkerne?. Ledernytt.
 • Haaland, Frode Hübertz (2019). Hvordan redusere sjansen for å ansette feil folk? Feilansettelser kan koste deg dyrt. Dagens Perspektiv.  (36), s 24- 25
 • Haaland, Frode Hübertz (2019). Jobbintervju: Ikke bare utvelgelse. Linkedin. Vis sammendrag
 • Haaland, Frode Hübertz (2019). Jobbintervju: Ikke bare utvelgelse. Dagens Perspektiv. Vis sammendrag
 • Haaland, Frode Hübertz (2019). Magisk god ledelse. Dagens Perspektiv.
 • Haaland, Frode Hübertz (2019). Magisk god ledelse?. Ledernytt.
 • Haaland, Frode Hübertz (2019, 18. august). Mangdagsmøtet: Hvordan overlever man overgangen fra vanlig ansatt til sjef?. [Internett].  Mandagsmøtet: Dagens Næringsliv.
 • Haaland, Frode Hübertz (2019). Manglende kompetanse for ansettelser. Dagens Perspektiv.
 • Haaland, Frode Hübertz (2019). Onboarding av nye ledere: Fra rekruttering og utvelgelse til innfasing.
 • Haaland, Frode Hübertz (2019). Onboarding av nye ledere: Fra rekruttering og utvelgelse til innfasing.
 • Haaland, Frode Hübertz (2019, 23. mai). Podcast: Rekrutteringsrådet: Å knytte bånd. [Internett].  Soundcloud.
 • Haaland, Frode Hübertz (2019). På randen av ledelse: Deg som leder og din videre utvikling.
 • Haaland, Frode Hübertz (2019). På randen av ledelse: Fra kriminaltekniker til leder for kriminalteknikere.
 • Haaland, Frode Hübertz (2019). På randen av ledelse: Fra pol’ti og etterforsker, til leder for etterforskning.
 • Haaland, Frode Hübertz (2019). På randen av ledelse: Fra pol’ti og etterforsker, til leder for etterforskning.
 • Haaland, Frode Hübertz (2019). På randen av ledelse: Å bli leder for første gang (og neste gang).
 • Haaland, Frode Hübertz (2019). Rekruttering: Hva mener jobbsøkerne?. Dagens Perspektiv.
 • Haaland, Frode Hübertz (2019). Sertifisering av rekrutterere: Godkjenning for mangelfull kompetanse?. Dagens Perspektiv.
 • Haaland, Frode Hübertz (2019). Sertifiseringsregime utgått på dato?. Dagens næringsliv.  ISSN 0803-9372.  s 24- 24
 • Haaland, Frode Hübertz (2019). Slik finner du riktig medarbeider. Ledernytt.
 • Haaland, Frode Hübertz (2019). Sultne og fremoverlente stillasarbeidere og taktekkere?. Dagens næringsliv.  ISSN 0803-9372.
 • Haaland, Frode Hübertz (2019). Svak sammenheng og helhet i ansettelser. Ledernytt.
 • Haaland, Frode Hübertz (2019, 14. august). Varer ærlighet lengst i rekruttering?. [Internett].  Podcast - Rekrutteringsrådet.
 • Haaland, Frode Hübertz (2019). Å knytte bånd: Ansettelser som etablering av en psykologisk kontrakt.
 • Haaland, Frode Hübertz (2019). Å knytte bånd: Ansettelser som etablering av en psykologisk kontrakt.
 • Haaland, Frode Hübertz (2019). Å knytte bånd: Ansettelser som etablering av en psykologisk kontrakt.
 • Haaland, Frode Hübertz (2019). Å knytte bånd: Rekruttering av prester, diakoner, kateketer og kantorer til Den norske kirke.
 • Haaland, Frode Hübertz (2019). Å knytte bånd: Sertifiseringsordningens utfordringer i møte med ny forskning.
 • Haaland, Frode Hübertz (2018). Arbeidsgivers ansvar for førstegangsledere.
 • Haaland, Frode Hübertz (2018). Ledarskapets lärande: Första gångens chefsskap, lederskifter och chefsutveckling.
 • Haaland, Frode Hübertz (2018). På randen av ledelse: Fra medarbeider til etterretningsleder.
 • Haaland, Frode Hübertz (2018). På randen av ledelse: Fra pol'ti og etterforsker, til leder for etterforskning.
 • Haaland, Frode Hübertz (2018). På randen av ledelse: Ledelse i teori og praksis.
 • Haaland, Frode Hübertz (2018). Å møte økt forandringstakt: Kan vi identifisere- og velge endringsdyktige søkere?.
 • Haaland, Frode Hübertz (2018). Å være ny som leder: For første-, andre- og n'te gang.
 • Haaland, Frode Hübertz (2017). Det fortsatta lärandet: Om hur man lär sig lära och leda - bättre.
 • Haaland, Frode Hübertz (2017). Etterforskningsledelse.
 • Haaland, Frode Hübertz (2017). Fra pol'ti og etterforsker til leder for etterforskning.
 • Haaland, Frode Hübertz (2017). Rekrytering, urval och integration av nyanställda.
 • Haaland, Frode Hübertz (2017). Rekrytering, urval och integration av nyanställda.
 • Haaland, Frode Hübertz (2016). Att fortsätta lärandet.
 • Haaland, Frode Hübertz (2016). Det fortsatta lärandet: Om hur man lär sig leda och leda bättre.
 • Haaland, Frode Hübertz (2016). Fra medarbeider til etterretningsleder.
 • Haaland, Frode Hübertz (2016). Ledelse i IT.
 • Haaland, Frode Hübertz (2016). På randen av ledelse.
 • Haaland, Frode Hübertz (2016). På randen av ledelse: Å være ny som leder i fylkeskommunen - for første gang.
 • Haaland, Frode Hübertz (2016). Rekrytering, selektion och integration av nyanställda.
 • Haaland, Frode Hübertz (2016). Rekrytering, selektion och integration av nyanställda.
 • Haaland, Frode Hübertz (2016). Rekrytering, selektion och integration av nyanställda.
 • Haaland, Frode Hübertz (2016). Rekrytering, selektion och integration av nyanställda.
 • Haaland, Frode Hübertz (2016). Rekrytering, selektion och integration av nyanställda.
 • Haaland, Frode Hübertz (2016). Utvikling av lederutvikling.
 • Haaland, Frode Hübertz (2016). Å knytte bånd: Rekruttering, seleksjon og innfasing av nyansatte.
 • Haaland, Frode Hübertz (2016). Å være ny som leder: For første-, andre-, og n'te gang.
 • Andersen, Fred Carlo & Haaland, Frode (2015). Har vi en for snever ledelsesforståelse? Økte krav til ledere i skole og barnehage. Moss Avis.  s 12- 13
 • Haaland, Frode (2015). Chefers lärande: Hur lär man sig leda (bättre)?.
 • Haaland, Frode (2015). Chefers lärande: Hur lär man sig leda (bättre)?.
 • Haaland, Frode (2015). Fra medarbeider til etterretningsleder.
 • Haaland, Frode (2015). Fra pol'ti og etterforsker til leder for etterforskning.
 • Haaland, Frode (2015). Førstegangsledelse: På randen av ledelse.
 • Haaland, Frode (2015). Ledarskapets lärande: Första gångens chefsskap, lederskifter, och chefsutveckling.
 • Haaland, Frode (2015). Ledarskapets lärande: Första gångens chefsskap, lederskifter, och chefsutveckling.
 • Haaland, Frode (2015). Ledarskapets lärande: Första gångens chefsskap, lederskifter, och chefsutveckling.
 • Haaland, Frode (2015). Ledarskapets lärande: Förstå gångens chefsskap, lederskifter och chefsutveckling.
 • Haaland, Frode (2015). På randen av ledelse - ledelse i teori og praksis.
 • Haaland, Frode (2015). På randen av ledelse: Å være kandidat til en lederrolle.
 • Haaland, Frode (2015). Rekrutteringsdebatten: Altfor lite er bedre enn ingenting!. Ukeavisen ledelse.  ISSN 1891-2028.  28(15), s 31
 • Haaland, Frode (2015). Rekrytering, selektion och infasing av nyanställda.
 • Haaland, Frode Hübertz (2015). Ensidig, prediktivt, vanskelig og for enkelt. Ledernytt.  12(4), s 182- 185
 • Haaland, Frode Hübertz & Andersen, Fred Carlo (2015). Økte krav til ledere i barnehage og skole. barnehage.no.
 • Haaland, Frode (2014). Det gode og det dårlige lederskap.
 • Haaland, Frode (2014). Fra pol’ti og etterforsker til leder for etterforskning.
 • Haaland, Frode (2014). Hur kan jag fortsätta utveckla mitt lärande som chef och ledare?.
 • Haaland, Frode (2014). Hur lär chefer sig att leda? Vad kan vi göra med det?.
 • Haaland, Frode (2014). Integrasjon: Rekruttering, seleksjon og innfasing av nye medarbeidere.
 • Haaland, Frode (2014). Ledarskapets lärande - Första gångens chefsskap, lederskifter, och chefsutveckling.
 • Haaland, Frode (2014). Ledarskapets lärande: Första gångens chefsskap, lederskifter och chefsutveckling.
 • Haaland, Frode (2014). Ledarskapets lärande: Första gångens chefsskap, lederskifter og chefsutveckling.
 • Haaland, Frode (2014). Ledelse i teori og praksis.
 • Haaland, Frode (2014). Ny som leder: læringsprosesser i rolleoverganger.
 • Haaland, Frode (2014). På randen av ledelse: (om)forming av en lederrolle.
 • Haaland, Frode (2014). På randen av ledelse: Førskolelærere i overgangen til ledelse.
 • Haaland, Frode (2014). På randen av ledelse: Å bli leder for aller første gang.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 12. juni 2018 16:27 - Sist endret 11. des. 2019 10:10