Gro Anita Myklevold

Avdeling for økonomi, språk og samfunnsfag
English version of this page Stilling
Høgskolelektor
Kontakt
+4769608320
Studiested
Halden
Kontornr.
-

Faglige interesser

Her kan du skrive om faglige interesser.

Undervisning

<Lenke til studieprogram/emne> 
<Lenke til studieprogram/emne> 
...

Bakgrunn

Kort om tidligere arbeidserfaring og utdanning

Priser

<Navn og eventuelt lenke til pris 1> 
<Navn og eventuelt lenke til pris 2> 
...

Verv

<Navn og eventuelt lenke til verv 1> 
<Navn og eventuelt lenke til verv 2> 
...

Samarbeid

 

Publikasjoner

 • Bøhn, Henrik & Myklevold, Gro Anita (2018). Exploring Communication Strategy Use and Metacognitive Awareness in the EFL Classroom, In Åsta Haukås; Camilla Bjørke & Magne Dypedahl (ed.),  Metacognition in Language Learning and Teaching.  Routledge.  ISBN 9781138633384.  10.  s 179 - 203 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Myklevold, Gro Anita (2018). "Working with Literature: Two Case Studies", In Henrik Bøhn; Magne Dypedahl & Gro-Anita Myklevold (ed.),  Teaching and Learning English.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 9788202547615.  Chapter 8.  s 139 - 157
 • Myklevold, Gro Anita (2017). I dare not write it, even hint it. Nobody will ever print it!: Metanarration and Metafiction in Postmodern English Children's Books, In  Narratology Plus: Studies in Recent International Narratives for Children and Young Adults / Narratologie Plus – Studien zur Erzählweise in aktueller internationaler Kinder- und Jugendliteratur.  Peter Lang Publishing Group.  ISBN 9783631676844.  Part I: Narrative Strategies and Identity.  s 145 - 164 Vis sammendrag
 • Bjørke, Camilla; Dypedahl, Magne & Myklevold, Gro Anita (2014). Hva er fremmedspråksdidaktikk?, I: Camilla Bjørke; Magne Dypedahl & Gro Anita Myklevold (red.),  Fremmedspråksdidaktikk.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-42450-3.  1.  s 19 - 29
 • Myklevold, Gro Anita (2014). Litteratur i klasserommet, I: Camilla Bjørke; Magne Dypedahl & Gro Anita Myklevold (red.),  Fremmedspråksdidaktikk.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-42450-3.  Kapittel 13.  s 180 - 194

Se alle arbeider i Cristin

 • Sørmo, Dag; Dypedahl, Magne; Myklevold, Gro Anita; Jensen, Magne Skibsted & Bøhn, Henrik (2016). Livet som lærer. Gyldendal Akademisk.  ISBN 9788205490864.  216 s.
 • Bjørke, Camilla; Dypedahl, Magne & Myklevold, Gro Anita (red.) (2014). Fremmedspråksdidaktikk. Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-42450-3.  279 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Bjørke, Camilla; Bøhn, Henrik & Myklevold, Gro Anita (2019). Metacognition in Language Learning and Teaching..
 • Bjørke, Camilla & Myklevold, Gro Anita (2019). Is the ‘multilingual turn’ present in textbooks for Young EFL Learners in Norway?.
 • Myklevold, Gro Anita (2019). Flerspråklighet i skolen: En Phd-pilotstudie.
 • Myklevold, Gro Anita (2019). Operationalizing multilingualism and exploring multilingual identities at the upper secondary school level in Norway.
 • Bjørke, Camilla & Myklevold, Gro Anita (2018, 11. januar). Arbeidsseminar i Cambridge. [Internett].  Høgskoleavisa.
 • Bjørke, Camilla & Myklevold, Gro Anita (2018, 19. september). Ny internasjonal bok om språkforskning. [Internett].  HiØ sitt nettsted - forskning.
 • Bjørke, Camilla & Myklevold, Gro Anita (2018, 23. april). Tvillingbøker i språkfag. [Internett].  Høgskolen i Østfolds nettsider: aktuelt for ansatte.
 • Myklevold, Gro Anita (2018). Operationalizing Multilingualism: A PhD pilot study.
 • Bjørke, Camilla & Myklevold, Gro Anita (2017). 20 år med engelskundervisning på 1. trinn: Har vi grunn til å feire?. Bedre Skole.  ISSN 0802-183X.  29(4), s 48- 50
 • Bjørke, Camilla & Myklevold, Gro Anita (2017, 21. juni). Besøk fra Cambridge. [Internett].  Høgskolen i Østfolds nettsider: om forskning.
 • Bjørke, Camilla & Myklevold, Gro Anita (2017). Det var en gang i et klasserom... - om litteratur i begynneropplæringen i engelsk.
 • Bjørke, Camilla & Myklevold, Gro Anita (2017, 21. mars). Forsker i Cambridge. [Internett].  Høgskolen i Østfolds nettsider: om forskning.
 • Bjørke, Camilla & Myklevold, Gro Anita (2017). "Once upon a time in a classroom": Literature for young EFL-learners in Norway.
 • Myklevold, Gro Anita (2017). "To 'foster an awareness of how a story works': metacognition and metafiction in Dahl, Scieszka and Walliams".
 • Bjørke, Camilla & Myklevold, Gro Anita (2016). Språkdidaktikeren som rollemodell?.
 • Jensen, Magne Skibsted; Sørmo, Dag; Dypedahl, Magne; Myklevold, Gro Anita & Bøhn, Henrik (2016). Livet som lærer. Høgskoleavisa - HiØ.
 • Jensen, Magne Skibsted; Sørmo, Dag; Dypedahl, Magne; Myklevold, Gro Anita & Bøhn, Henrik (2016). Ny som Lærer.
 • Myklevold, Gro Anita (2015). Metacognition in Language Learning.
 • Bjørke, Camilla; Dypedahl, Magne & Myklevold, Gro Anita (2014). Innledning, I: Camilla Bjørke; Magne Dypedahl & Gro Anita Myklevold (red.),  Fremmedspråksdidaktikk.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-42450-3.  Innledning.  s 13 - 17
 • Bjørke, Camilla & Myklevold, Gro Anita (2014). Presentasjon av "Fremmedspråksdidaktikk" (2014).
 • Myklevold, Gro Anita (2014). Metacognition and metafiction.
 • Myklevold, Gro Anita (2013). Metanarration and metafiction in picture books.
 • Bøhn, Henrik & Myklevold, Gro Anita (2012). Om læringsmiljø og sanksjoner. Halden Arbeiderblad.  s 32
 • Myklevold, Gro Anita (2012). Inn med Wikipedia, ut med kunnskap?. Halden Arbeiderblad.  s 32- 33
 • Myklevold, Gro Anita (2012). Koster skolekutt mer enn det smaker?. Halden Arbeiderblad.  s 35- 35
 • Myklevold, Gro Anita (2011). En gordisk knute i den norske skolen. Halden Arbeiderblad.
 • Bøhn, Henrik & Myklevold, Gro Anita (2010). Assessment: for and of learning in the ESL-classroom.
 • Myklevold, Gro Anita (2010). En kompetent skole?. Halden Arbeiderblad. Vis sammendrag
 • Myklevold, Gro Anita (2010). Flinkest i klassen. Utdanningsnytt.no.  2010(3), s 38- 38 Vis sammendrag
 • Myklevold, Gro Anita (2010). Kollektivet på Brygga. Halden Arbeiderblad. Vis sammendrag
 • Myklevold, Gro Anita (2010). Skolekultur og ukultur. Halden Arbeiderblad. Vis sammendrag
 • Bøhn, Henrik & Myklevold, Gro Anita (2009). 68'er-pedagogenes tyranni. Dagbladet.  ISSN 0805-3766.  s 66

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 12. juni 2018 16:27 - Sist endret 12. juni 2018 16:27