Inger Marie Hagen

Avdeling for økonomi, språk og samfunnsfag
English version of this page Stilling
Førsteamanuensis
Kontakt
+4769608393
Studiested
Halden
Kontornr.
-

Faglige interesser

Her kan du skrive om faglige interesser.

Undervisning

<Lenke til studieprogram/emne> 
<Lenke til studieprogram/emne> 
...

Bakgrunn

Kort om tidligere arbeidserfaring og utdanning

Priser

<Navn og eventuelt lenke til pris 1> 
<Navn og eventuelt lenke til pris 2> 
...

Verv

<Navn og eventuelt lenke til verv 1> 
<Navn og eventuelt lenke til verv 2> 
...

Samarbeid

 

Publikasjoner

 • Hagen, Inger Marie (2020). Employee representatives on company boards-Hostages, renegades or fierce opponents?. Nordic Journal of Working Life Studies.  ISSN 2245-0157.  10(2), s 61- 80 . doi: 10.18291/njwls.v10i2.120820net
 • Rose, Caspar & Hagen, Inger Marie (2019). The perceived influence of employee board members on decisions in Denmark and Norway. European journal of industrial relations.  ISSN 0959-6801.  25(3), s 247- 260 . doi: 10.1177/0959680119835622
 • Hagen, Inger Marie (2018). Norwegian Board-Level Employee Representatives: Still in a Prominent Position?, In Jeremy Waddington (ed.),  European Board-Level Employee Representation: National Variations in Influence and Power..  Kluwer Law International.  ISBN 9789041192028.  Kapittel 6.
 • Hagen, Inger Marie (2018). Norwegian Board-Level Employee Representatives: Still in a Prominent Position?. Bulletin of Comparative Labour Relations.  ISSN 0770-3724. . doi: 10.1007/978-1-137-32228-9_7
 • Hagen, Inger Marie & Jensen, Ragnhild Steen (2018). Trade union representatives from ethnic minorities. Representation revisited.. Transfer - European Review of Labour and Research.  ISSN 1024-2589. . doi: 10.1177/1024258918800214
 • Hagen, Inger Marie & Svarstad, Elin (2018). 15 år med anbefalinger for eierstyring og selskapsledelse - fortsatt aktive direktører og passive styrer?. Magma - Tidsskrift for økonomi og ledelse.  ISSN 1500-0788.  21(5), s 40- 51
 • Hagen, Inger Marie (2017). Flere styrer – færre ansattevalgte styremedlemmer :. Søkelys på arbeidslivet.  ISSN 1504-8004.  34(4), s 252- 272 . doi: 10.18261/issn.1504-7989-2017-04-02
 • Hagen, Inger Marie & Jensen, Ragnhild Steen (2016). Kan du representere meg? Rekruttering av tillitsvalgte blant innvandrere i Norge. Søkelys på arbeidslivet.  ISSN 1504-8004.  33(3), s 208- 227 . doi: 10.18261/issn.1504-7989-2016-03-02
 • Hagen, Inger Marie (2015). Participation and Co-Determination: Why Some Arrangements Fail and Others Prevail, In Fredrik Engelstad & Anniken Hagelund (ed.),  Cooperation and Conflict the Nordic Way : Work, Welfare, and Institutional Change in Scandinavia.  De Gruyter Open.  ISBN 978-3-11-044428-5.  5.  s 77 - 95
 • Hagen, Inger Marie (2014). Kapittel 7, In Marco Hauptmeier & Matt Vidal (ed.),  Comparative Political Economy of Work.  Palgrave Macmillan.  ISBN 9781137322272.  Kapittel 7.
 • Hagen, Inger Marie & Mulder, Bernard Johann (2013). Transnational Employee Representation on Company Boards: the Scandinavian Model, In Edoardo Ales & Iacopo Senatori (ed.),  The Transnational Dimension of Labour Relations. A New Order in the Making?.  G. Giappichelli Editore.  ISBN 9788834827918.  Kapittel.  s 135 - 170
 • Hagen, Inger Marie & Mulder, Bernard Johann (2012). Why stakeholders?, In Sigurt Vitols & Johannes Heuschmid (ed.),  European company law and the Sustainable Company: a stakeholder approach. Vol. II.  ETUI aisbl.  ISBN 978-2-87452-277-2.  Kapittel.  s 41 - 70
 • Hagen, Inger Marie (2011). Employee-elected directors on company boards : stakeholder representatives or the voice of labor?, In Roger Blanpain (ed.),  Rethinking corporate governance : from shareholder to stakeholder value.  Wolters Kluwer.  ISBN 978-90-411-3450-9.  Book chapter.  s 121 - 140
 • Huse, Morten; Nielsen, Sabina Tacheva & Hagen, Inger Marie (2009). Women and Employee-Elected Board Members, and Their Contributions to Board Control Tasks. Journal of Business Ethics.  ISSN 0167-4544.  89(4), s 581- 597 . doi: 10.1007/s10551-008-0018-4
 • Trygstad, Sissel Charlotte & Hagen, Inger Marie (2009). Local flexicurity: resolving the conflict between direct and representativ participation.. Transfer - European Review of Labour and Research.  ISSN 1024-2589.  (3/4), s 557- 577
 • Hagen, Inger Marie & Huse, Morten (2007). Do employee representatives make a difference on corporate boards? Examples from Norway, In  Jürgens, Sadowski, Schuppert and Weiss: Perspektiven der Corporate Governance.  Nomos Verlagsgesellschaft.  s 156 - 181
 • Hagen, Inger Marie & Huse, Morten (2007). Employee directors in Norway, In  Perspektiven der Corporate, Jürgens, Sadowski, Schuppert and Weiss (eds).  Nomos Verlagsgesellschaft.
 • Trygstad, Sissel Charlotte & Hagen, Inger Marie (2007). Ledelse, organisering og styring av offentlige virksomheter. Idealer, realiteter og utfordringer., I: Jon Erik Dølvik; Tone Fløtten; Gudmund Hernes & Jon Hippe (red.),  Hamskifte. Den norske modellen i endring.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-37161-3.  7.  s 169 - 194

Se alle arbeider i Cristin

 • Hagen, Inger Marie & Bjergene, Jon Olav (red.) (2020). Grønne tariffavtaler. Gyldendal Akademisk.  ISBN 9788205538900.  232 s.
 • Engelstad, Fredrik; Svalund, Jørgen; Hagen, Inger Marie & Storvik, Aagoth E. (2003). Makt og demokrati i arbeidslivet. Gyldendal Akademisk.  ISBN 9788205478749.  392 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Hagen, Inger Marie & Oppegaard, Sigurd M. Nordli (2020). Partssamarbeid og digital omstilling, Fafo-rapport 2020:07. Vis sammendrag
 • Weiss, Nerina & Hagen, Inger Marie (2019). Ideelle organisasjoner og anbudsprosesser - merverdi til salgs?. Stat og styring.  ISSN 0803-0103.  s 36- 40
 • Falkum, Eivind & Hagen, Inger Marie (2018). Mot nytt bedriftsdemokrati?. Dagsavisen.  ISSN 1503-2892.
 • Brevik, Ivar; Djuve, Anne Britt; Hagen, Inger Marie; Hermansen, Åsmund; Lien, Lise & Moland, Leif Erling (2016). Hjemme, borte eller uavgjort? Kvalitet og effektivitet i pleie og omsorgstjenestene..
 • Hagen, Inger Marie (2010). Det mektige mindretallet Ansatterepresentasjon i styret mellom Corporate Governance og Industrial Relations.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 3. jan. 2020 12:35 - Sist endret 3. jan. 2020 12:35