Ingebjørg Merete Mellegård

Avdeling for økonomi, språk og samfunnsfag
English version of this page Stilling
Førstelektor
Kontakt
+4769608315
Studiested
Halden
Kontornr.
-

Faglige interesser

Mine faglige interesser er først og fremst knyttet til etter- og videreutdanning av lærere i engelsk. Siden den nasjonale strategien Kompetanse for Kvalitet ble innført i 2009, har all min undervisning vært knyttet til kursvirksomhet og videreutdanningsstudier innenfor strategien. Mine faglige interesser ligger innenfor didaktikk og lingvistikk. Videre er jeg svært opptatt av læreres læring og hvordan samspillet mellom teori og praksis kan føre til utvikling av læreres undervisningspraksis. 

Undervisning

Jeg er koordinator for Engelsk 1, 1.-7. trinn innenfor Kompetanse for kvalitet. Jeg underviser på nevnte studium samt Engelsk 1, 5.-10. trinn og Engelsk 2, 1.-7. trinn og 5.-10. trinn. I tillegg underviser jeg på diverse etterutdanningskurs for lærere i engelsk, og jeg veileder masterstudenter på MFRISK (Master Fremmedspråk i skolen).

Lenke til studieprogram/emne:  
https://www.hiof.no/studier/programmer/s617o-kk-engelsk-1-1-7-trinn-kompetanse-for-kvalitet/studieplaner/h2020.html

Bakgrunn

Jeg er utdannet allmennlærer og har mange års undervisningserfaring fra grunnskolen, både på barnetrinnet og ungdomstrinnet. På et senere tidspunkt tok jeg hovedfag i engelsk og underviste i flere år i videregående skole, både på allmennfaglig og yrkesfaglige studieretninger. Siden 2001 har jeg jobbet ved HiØ, de første årene i kombinasjon med stilling i videregående skole og senere i full stilling ved høgskolen. 

Verv

Styremedlem lokalt i Utdanningsforbundet.

Medlem i ansettelsesutvalget ved avdeling ØSS i to perioder.

Samarbeid

Siden 2012 har jeg hatt et nært samarbeid med engelskseksjonen ved universitetet i Tartu, Estland, gjennom ERASMUS+. Dette innebærer at jeg årlig er på utveksling til Tartu hvor jeg underviser lærere som tar etterutdanning i engelsk, og min kollega der kommer til HiØ for å undervise.

I mange år har jeg samarbeidet med Fremmedspråksenteret som er lokalisert ved HiØ, både faglig og innen forskning.

Utdanningsdirektoratet arrangerer hvert år en nasjonal erfaringskonferanse for oss som er engasjert i Kompetanse for kvalitet; dette er en arena for samarbeid med kolleger fra hele landet hvor vi deltar med innlegg og deler erfaringer.

Jeg har i mange år samarbeidet med kolleger ved OsloMet, både med sensurarbeid og skriving av artikler.

 

Publikasjoner

Se alle arbeider i Cristin

 • Flognfeldt, Mona Evelyn; Mellegård, Ingebjørg Merete & Staksrud, Kathrine (2020). Elevene skal bli trygge engelskbrukere - forutsetninger og gode strategier. Bedre Skole.  ISSN 0802-183X.  (2), s 62- 66
 • Mellegård, Ingebjørg Merete (2020). Continuing education in English: Teachers' transference of new knowledge to the classroom.
 • Mellegård, Ingebjørg Merete (2020). Continuing education of English teachers: teachers' experiences of developing their teaching practice.
 • Ellefsen, Lasse; Lockhart-Pedersen, Virginia; Mellegård, Ingebjørg Merete & Staksrud, Kathrine (2019). Digitale fortellinger i engelskfaget, I: Rolf K Baltzersen (red.),  Digitale fortellinger i skolen.  Pressbooks (e-bokversjonen).  ISBN 978-82-93356-14-1.  Kapittel 19.
 • Maugesten, Marianne & Mellegård, Ingebjørg Merete (2019). Profesjonelle læringsfellesskap for lærere i videreutdanning – utvikling i kunnskapskulturen.
 • Mellegård, Ingebjørg Merete (2019). Continuing education of English teachers; what development do teachers observe in their own teaching practice?.
 • Mellegård, Ingebjørg Merete (2019). Developing communication skills in the English classroom..
 • Mellegård, Ingebjørg Merete (2019). Oral communication in the English classroom. Kunnskapsløftet og Fagfornyelsen: Kompetansebegrepet og engelsk som redskapsfag. The teacher as a language model. Communicative activities with young learners..
 • Mellegård, Ingebjørg Merete (2018). Continuing education of English teachers - putting theory into practice.
 • Mellegård, Ingebjørg Merete (2018). Developing communication skills in the English classroom..
 • Mellegård, Ingebjørg Merete (2018). Developing communication skills through picture books..
 • Mellegård, Ingebjørg Merete (2018). Etterutdanning i engelsk for lærere på 1.- 4. trinn. Kurset startet høsten 2016 og har vært organisert med 6 felles heldagssamlinger og 7 gruppesamlinger. Kurset har dekket de sentrale elementene ved begynneropplæringen i engelsk i henhold til Kunnskapsløftet..
 • Mellegård, Ingebjørg Merete (2018). Picture books - the path to authentic Language.. EATE Open!.  ISSN 2228-0847.  54, s 8- 12
 • Mellegård, Ingebjørg Merete (2018). Å være etter- og videreutdanner av lærere. Bedre Skole.  ISSN 0802-183X.  (1), s 77- 82
 • Mellegård, Ingebjørg Merete (2017). Profesjonelle læringsfellesskap for lærere i videreutdanning - utvikling i kunnskapskulturen.
 • Mellegård, Ingebjørg Merete & Flognfeldt, Mona Evelyn (2017). Lærere lærer mer - videreutdanning på rett vei. Utdanning.  ISSN 1502-9778.  (13), s 46- 49
 • Maugesten, Marianne & Mellegård, Ingebjørg Merete (2016). Videreutdanning og kunnskapsdeling:Læreres kunnskapskultur.. Bedre Skole.  ISSN 0802-183X.  (1), s 58- 62
 • Mellegård, Ingebjørg Merete (2016). Innføring i Etterutdanningskurs for lærere på 1.-4. trinn i Nøtterøy og Tjøme kommuner..
 • Mellegård, Ingebjørg Merete (2016). Using picture books in the English classroom, Higher level.
 • Mellegård, Ingebjørg Merete (2016). Using picture books in the English classroom, Lower level.
 • Maugesten, Marianne & Mellegård, Ingebjørg Merete (2015). Profesjonelle læringsfellesskap for lærere i videreutdanning - utvikling av kunnskapskulturen.
 • Maugesten, Marianne & Mellegård, Ingebjørg Merete (2015). Profesjonelle læringsfellesskap for lærere i videreutdanning - utvikling i kunnskapskulturen.
 • Mellegård, Ingebjørg Merete (2015). Billedbøker - veien inn i språket. Communicare - et fagdidaktisk tidsskrift fra Fremmedspråksenteret.  ISSN 1893-1499.  5(1), s 21- 25
 • Mellegård, Ingebjørg Merete (2015). Using Picture Books in the English Classroom.
 • Mellegård, Ingebjørg Merete (2015). Using Picture Books in the English Classroom..
 • Maugesten, Marianne & Mellegård, Ingebjørg Merete (2014). Professional learning communities for in-service teachers - designing a model for sharing knowledge and developing teaching practice.
 • Maugesten, Marianne & Mellegård, Ingebjørg Merete (2014). Videreutdanning av lærere.
 • Mellegård, Ingebjørg Merete (2014). Fleksible studier: Bruk av Fronter-rommet.
 • Mellegård, Ingebjørg Merete & Bjerke, Christian Bjørn (2014). Parallelle sesjoner: Regning i engelsk, norsk og andre språkfag.
 • Mellegård, Ingebjørg Merete & Kure, Astrid Elisabeth (ed.) (2014). Engelsk for lærere 1 - Kompetanse for kvalitet (SKUT), Emne 102: Grunnleggende ferdigheter: Å kunne lese i engelsk og digitale ferdigheter.
 • Mellegård, Ingebjørg Merete & Kure, Astrid Elisabeth (ed.) (2014). Engelsk for lærere 1- Kompetanse for kvalitet. Emne 101: Språkferdighet, språklæring og kommunikasjon.
 • Mellegård, Ingebjørg Merete & Kure, Astrid Elisabeth (ed.) (2014). Engelsk for lærere 1-Kompetanse for kvalitet. Emne 102: Grunnleggende ferdigheter: Å kunne lese i engelsk og digitale ferdigheter.
 • Mellegård, Ingebjørg Merete & Kure, Astrid Elisabeth (ed.) (2014). Engelsk for lærere 2 - Kompetanse for kvalitet (SKUT), Emne 202: Kultur, samfunn og litteratur.
 • Mellegård, Ingebjørg Merete & Kure, Astrid Elisabeth (ed.) (2014). Engelsk for lærere 2-Kompetanse for kvalitet. Emne 201: Språklærer og profesjonsutøver.
 • Mellegård, Ingebjørg Merete & Kure, Astrid Elisabeth (ed.) (2014). Engelsk for lærere 2-Kompetanse for kvalitet. Emne 202: Kultur, samfunn og litteratur.
 • Nordbakke, Monica; Gummesen, Kjersti; Halstvedt, Camilla Blikstad; Mellegård, Ingebjørg Merete; Bjerke, Christian Bjørn; Elisenberg, Marion & Husebye, Birgitte Nordahl (2014). En regnende organisasjon - eksempel på tverrfaglig samarbeid ved en høgskole.
 • Mellegård, Ingebjørg Merete (2013). Teachers' response to curriculum change: balancing the external and internal change forces.
 • Mellegård, Ingebjørg Merete (2013). Using picture books in the English classroom. Teaching communicative competence through literature.
 • Mellegård, Ingebjørg Merete (2013). Using picture books in the English classroom. Teaching communicative competence through literature.
 • Mellegård, Ingebjørg Merete & Kure, Astrid Elisabeth (ed.) (2013). Engelsk for lærere 1 - Kompetanse for kvalitet (SKUT), Emne 101: Språkferdighet, språklæring og kommunikasjon.
 • Mellegård, Ingebjørg Merete & Kure, Astrid Elisabeth (ed.) (2013). Engelsk for lærere 2 - Kompetanse for kvalitet (SKUT), Emne 201: Språklærer og profesjonsutøver.
 • Mellegård, Ingebjørg Merete & Pettersen, Karin Dahlberg (2013). Teachers' response to curriculum change: balancing external and internal change forces, In Eystein Arntzen (ed.),  Educating for the future, 38th Annual Conference of the Association for Teacher Education in Europe, Halden, 22th - 25th August, 2013.  Høgskolen i Østfold.  110.  s 140 - 141
 • Mellegård, Ingebjørg Merete & Pettersen, Karin Dahlberg (2013). Teachers' response to curriculum change: balancing external and internal change forces.
 • Mellegård, Ingebjørg Merete (2012). Språklæring - språk underveis. Communicare - et fagdidaktisk tidsskrift fra Fremmedspråksenteret.  ISSN 1893-1499.  2(1), s 16- 19
 • Mellegård, Ingebjørg Merete (2012). Using picture books in the English classroom.
 • Mellegård, Ingebjørg Merete & Pettersen, Karin Dahlberg (2012). Curriculum practice – teachers’ understanding and realization of the Knowledge Promotion Reform 2006 and the new English subject curriculum.
 • Mellegård, Ingebjørg (2011). Kompetanse for kvalitet : en gedigen vitamininnsprøytning men det er noe vi ikke får til å virke skikkelig. Utdanning.  ISSN 1502-9778.  (5), s 48- 51
 • Mellegård, Ingebjørg (2010). Videreutdanning i engelsk - Kompetanse for kvalitet. Vis sammendrag
 • Mellegård, Ingebjørg & Pettersen, Karin Dahlberg (2010). Kunnskapsløftet - lærerens forståelse av egen undervisningspraksis. Vis sammendrag
 • Mellegård, Ingebjørg (2008). Engelsk for lærere 1 - et profesjonsrettet studium : Et eksempel på et studium der balansegangen mellom utvikling av egen språkferdighet og utvikling av undervisningspraksis står i fokus. Vis sammendrag
 • Mellegård, Ingebjørg (2008). The Joy of Reading in the English Classroom.
 • Mellegård, Ingebjørg (2007). Etterutdanning av språklærere - en utfordring for lærerutdanningsinstitusjonene: Behovet for etterutdanning av språklærere er stort, men hva skal etterutdanningen inneholde?. Vis sammendrag
 • Mellegård, Ingebjørg (2006). Language Learning and Children's Literature. Vis sammendrag
 • Mellegård, Ingebjørg (2006). Ny læreplan - konsekvenser for arbeidet med engelskfaget i allmennlærerutdanningen.
 • Mellegård, Ingebjørg Merete (2006). Kunnskapsløftet, English syllabus.
 • Mellegård, Ingebjørg Merete (2006). Kunnskapsløftet, English syllabus, barnetrinn.
 • Mellegård, Ingebjørg Merete (2006). Kunnskapsløftet, English syllabus, ungdomstrinn.
 • Mellegård, Ingebjørg; Mellegård, Ingebjørg; Sørheim, Bjørn; Oliver, Brian & Flognfeldt, Mona (2006). Nye planer etter K 2002 for videreutdanning som nettbasert tilbud, erfaringer med nettbasert undervisning i engelsk og nye ressurser på nett.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 12. juni 2018 16:28 - Sist endret 30. mars 2020 10:38