Jo Ese

Avdeling for økonomi, språk og samfunnsfag
English version of this page Stilling
Førsteamanuensis
Kontakt
+4769608396
Studiested
Halden
Kontornr.
-

Faglege interesser

Folkehelse

Eg er interessert i folkehelse, særleg sett i samanheng med by- og stadsutvikling og sosial ulikheit i helse. Brorparten av arbeidet mitt er konsentrert om byar og tettstader i Østfold, og innanfor tema som lokalsamfunnsutvikling og lokalsamfunnsarenaer (særleg skular).

Organisasjonsforsking

Eg er interessert i styringsideologiar og styringssystem, og kva desse gjer med tilhøvet mellom tilsette og leiing. Det meste av arbeidet mitt er frå forskings- og utdanningsinstitusjonar.

Undervisning

Eg underviser og vegleiar studentar på Masterstudium i organisasjon og ledelse. Det meste av undervisninga mi er lagt til emnet Organisasjon og ledelse 2.

Frå og med hausten 2019 kjem eg til å vere fagansvarleg og undervise på den nye vidareutdanninga Byutvikling og folkehelse.

Bakgrunn

2018-dd: Høgskolelektor, ØSS, HiØ

2017: Studieleder, økonomi og samfunnsfag, ØSS, HiØ

2012-2016: Stipendiat, ØSS, HiØ

2006-2012: Rådgiver/kvalitetsrådgiver, HiØ

Verv

Vara styremedlem NOKUT.

Medlem fagråd for sosial ulikhet i helse i Østfold.

Representant for HiØ i Bynettverket i Østfold.

Representant for HiØ i koordinatorforum (for folkehelsekoordinatorar i Østfold).

Medlem samarbeidsorganet for Østfold for Folkehelseprogrammet 2017-2027.

Samarbeid

2017-2020: Samarbeid med Østfold fylkeskommune og NMBU om prosjektet Helsefremmende lokalsamfunn.

2018-2019: Samarbeid med NMBU og WHO-RHN om prosjektet Health promoting partnerships.

Publikasjoner

 • Ese, Jo (2019, 01. september). Akademiska värderingar krockar med styrsättet. [Fagblad].  Universitetsläraren.
 • Ese, Jo (2019). Byutvikling og folkehelse. Presentasjon om utviklingen av et nytt studieprogram som resultat av prosjektet "Helsefrememnde lokalsamfunn"..
 • Ese, Jo (2019). Byutvikling og sosial ulikhet.
 • Ese, Jo (2019). Defending the university?: Academics’ reactions to managerialism in Norwegian higher education. Vis sammendrag
 • Ese, Jo (2019). Eiendomsutviklere, ingeniører og arkitekter alene vil ikke finne ut hvorfor det er få barnefamilier i sentrum. Fredrikstad Blad.
 • Ese, Jo (2019). Evaluering av "Helsefremmende lokalsamfunn". Sammenstilling av sluttrapport.
 • Ese, Jo (2019, 22. mai). Folkemøte i Halden. [TV].  NRK Østfold.
 • Ese, Jo (2019, 23. september). Forskningspodden: Academics reactions to managerialism. [Radio].  Forskningspodden.
 • Ese, Jo (2019, 07. mai). Håper byutviklere vil sette seg på skolebenken.  Sarpsborg arbeiderblad.
 • Ese, Jo (2019, 22. mai). Klart råd i Os-debatten.  Halden Arbeiderblad.
 • Ese, Jo (2019, 24. mai). När akademiska värderingar krockar med styrning av universitet. [Internett].  Mynewsdesk.se.
 • Ese, Jo (2019). Skolen som nærmiljøarena i et sosiologisk perspektiv.
 • Ese, Jo (2019). Sosial kapital - perspektiver fra Bourdieu, Putnam og Wollebæk.
 • Ese, Jo (2019, 24. mai). Så gör akademiker motstånd i det tysta. [Internett].  Forskning.se.
 • Ese, Jo (2019). Vi har gjort det sammen - Helsefremmende lokalsamfunn som samarbeidsprosjekt mellom befolkningen, kommunene, fylkeskommunen og akademia.
 • Ihlebæk, Camilla & Ese, Jo (2019). Partnerships for health, RHN.
 • Ihlebæk, Camilla & Ese, Jo (2019). Partnerships for public health - Collaboration between sub-national regional universities and governments.
 • Andersen, Bengt; Brattbakk, Ingar & Ese, Jo (2018). Områderettet arbeid: Hva vet vi?.
 • Ese, Jo (2018). Forskningsdesign på Lisleby. Kvalitative intervjuer i prosjektet helsefremmende lokalsamfunn.
 • Ese, Jo (2018). Kvalitativ analyse. Koding, koding, koding.
 • Ese, Jo (2018). Lislebyprosjektet - kvalitative intervjuer.
 • Ese, Jo (2018, 26. oktober). På Alvim i Sarpsborg er skolen og skolebygget limet i nærmiljøet. [Internett].  Østfold fylkeskommune.
 • Ese, Jo (2018, 11. januar). Utdanningsvalg 2018. [Radio].  NRK Østfold.
 • Ese, Jo & Pavlic, Edel (2018). Samarbeid mellom høgskole og kommune på Lisleby.
 • Ese, Jo & Rosbach, Hanne (2018). Faktorer som fremmer livskvalitet og trivsel ved nærmiljøhuset på Alvim.
 • Ihlebæk, Camilla & Ese, Jo (2018). Partnerships for better health at subnational level.
 • Nätt, Tom Heine & Ese, Jo (2018). Fra student til jobbsøker - Noen gode tips på veien.
 • Ese, Jo (2017). A Status report of the "Work First" Project. Where we are and how we got here.
 • Ese, Jo (2017). Begrepet "samfunnsfloker". Hvordan kan folkehelse- og byutviklingsarbeidet forstås som komplekse fenomener.
 • Ese, Jo (2017). Forsker, forvalter eller omdømmebygger? En typologi over ulike forventninger i egenevaluering av offentlige prosjekter.
 • Ese, Jo (2017). Forsker, utreder, konsulent eller utfører? En typologi over de ulike rollene kommunene kan ha i nærmiljøprosjektet.
 • Ese, Jo (2017). Hvordan kan akademia bidra til det regionale folkehelsearbeidet?.
 • Ese, Jo (2017). Partnerships of Research, Teaching and Practice. A regional cooperative model of from Østfold.
 • Ese, Jo (2017). Sosial kapital og byplanlegging.
 • Cheek, Julianne & Ese, Jo (2016). The Work First Project. Building Social, Organisational, Educational and Research Capital.
 • Dahlgren, Kenneth; Ese, Anders; Brattbakk, Ingar; Wergeland, Even Smith; Andersen, Bengt & Ese, Jo (2016). Steds- og mulighetsstudie for Sarpsborg sentrum. En sammenstilling av analyser og anbefalinger..
 • Ese, Jo (2016). Administrator eller akademiker? En ny type administrativt ansatt.
 • Ese, Jo (2016). Folkehelsa som politisk brobygger. Sarpsborg Arbeiderblad.  s 8- 9
 • Ese, Jo (2016). Folkehelsa som veiviser. Kronikk. Halden Arbeiderblad.  s 8
 • Ese, Jo (2016). Fremtidens arbeidsmarked. Hva vi forteller studiesøkerne og hva vi egentlig vet.
 • Ese, Jo (2016, 14. januar). Hva er det som vil gi de sikreste jobbene i framtida?. [Radio].  NRK Østfold.
 • Ese, Jo (2016). Når kvalitative og kvantitative data møtes. Refleksjoner rundt kommunenes kunnskapsbehov.
 • Ese, Jo (2016). Ongæne våres. Our Kids på Østfoldsk. Foredrag på parallellsesjon på konferansen Østfold, mangfold og frivillighet.. Vis sammendrag
 • Ese, Jo (2016). Scenariobygging. Noe annet en fremskrivninger..
 • Ese, Jo (2016, 03. mai). Skolefrafall og helse henger sammen. [Radio].  NRK Østfold.
 • Ese, Jo (2016). Sosial kapital og klassesamfunnet Østfold. Åpningsforedrag på konferansen "Østfold, mangfold og frivillighet". Vis sammendrag
 • Ese, Jo (2016). Sosial kapital og samfunnsplanlegging.
 • Ese, Jo (2016, 15. april). Søknadsfrist for høyere utdanning. Intervjuobjekt. [Radio].  NRK Østfold. Vis sammendrag
 • Ese, Jo (2016). Tverrpolitisk samarbeid er i tiden. Kronikk. Moss Avis.  s 10- 11
 • Ese, Jo; Grønn, Berit; Avias, Andre; Akerbæk, Trond Henry & Skumsnes, Anne M. (2016). Paneldebatt: Ressurser til å jobbe med fleksibel undervisning, utfordringer, dilemma, hva egner seg online og hva egner seg ikke?.
 • Ese, Jo & Persson, Mats (2016). The Emptiness of Quality? A Comparative Discourse Analysis of two Reforms in Norwegian Higher Education.
 • Persson, Mats & Ese, Jo (2016). Digitale kollokviegrupper i Adobe Connect.
 • Persson, Mats & Ese, Jo (2016). Digitale kollokvier. Problemstillinger, utfordringer og resultater.
 • Dahlgren, Kenneth & Ese, Jo (2015). Fra folkehelse i alt vi gjør, til folkehelse på 1-2-3: Følgeevaluering av pilotprosjekt med helsekonsekvensvurderinger i fire østfoldkommuner. Oppdragsrapport (Høgskolen i Østfold). 6. Vis sammendrag
 • Ese, Jo (2015, 06. juli). Alt må handle om folkehelse. [Internett].  NRK Østfold.
 • Ese, Jo (2015). Faculty Friction. Modes of Resistance in Higher Education.
 • Ese, Jo (2015, 08. juli). Folkehelse i alle sektorer. [Radio].  NRK Østfold.
 • Ese, Jo (2015). Her vil folk bo, jobbe og handle! Betydningen av forholdet mellom det fysiske og det sosiale.
 • Ese, Jo (2015). Implementering av helsekonsekvensvurderinger i kommunal saksbehandling.
 • Ese, Jo (2015, 09. januar). Skal følge studiedrømmen.  Halden arbeiderblad.
 • Ese, Jo (2015). Velg smart. Fremtidens arbeidsmarked og det norske utdanningssystemet.
 • Ese, Jo (2015, 27. februar). Videregående valg. [TV].  NRK Østfold.
 • Ese, Jo (2015). What is Academic Work? A Typology of Academic Resistance.
 • Negaard, Arve; Ese, Jo & Dahlgren, Kenneth (2015). Helsekonsekvensvurdering.
 • Ese, Jo (2014, 23. september). "- Bør definitivt lage analyser før sykehusflyttingen".  Fredrikstad blad.
 • Ese, Jo (2014). Den sosiale byen. Hvordan sosiologi kan hjelpe oss å bygge bedre byer. Vis sammendrag
 • Ese, Jo (2014, 09. desember). Framtid: Har de mellomstore byene en sjanse?. [Radio].  Ekko i NRK P2. Vis sammendrag
 • Ese, Jo (2014). Hvorfor sentrum?.
 • Ese, Jo (2014). Organisasjonskultur i akademia.
 • Ese, Jo (2014). Stedsplanlegging. Hva kan samfunnsfaglig metode bidra med?. Vis sammendrag
 • Ese, Jo (2014, 23. september). Uten handel intet sentrum. [Internett].  Fredrikstad næringsforum medlemsblad.
 • Ese, Jo (2014). Velferdsstaten og profesjonene. Vis sammendrag
 • Ese, Jo (2014). Velg smart. Fremtidens arbeidsmarked og det norske utdanningssystemet.
 • Ese, Jo (2014). Å administrere akademikere. Celia Whitchurch og "Third Space Professionals".
 • Didriksson, Louise; Sunde, Henning; Grønning, Marius & Ese, Jo (2013, 29. januar). "Nå blir det Nice i Oslo." Reportasje fra arkitektkonkurranse om ny havnepromenade i Oslo.  Aftenposten. Vis sammendrag
 • Ese, Jo (2013). 100-årspresang med bismak (Kommentar). Halden Arbeiderblad.
 • Ese, Jo (2013). Alienation and Academic Freedom. A Scandinavian Perspective on Autonomy and Working Conditions in Contemporary Higher Education. Vis sammendrag
 • Ese, Jo (2013). Arkitektur - bare for arkitekter?. Vis sammendrag
 • Ese, Jo (2013). Arkitektur – bare for arkitekter?. Fredrikstad Blad.  s 59 Vis sammendrag
 • Ese, Jo (2013, 14. november). Byutvikling over en øl.  Halden arbeiderblad.
 • Ese, Jo (2013). Byutvikling, skolestruktur og sentrumsskolene.
 • Ese, Jo (2013). Deskilled Academics? Lessons to be Learned From Labour Process Theory. Vis sammendrag
 • Ese, Jo (2013). Deskilled Academics: Lessons to be Learned from Labour Process Theory (Abstract).
 • Ese, Jo (2013, 25. februar). En god skole er viktig for familiene. Intervju.  Sarpsborg arbeiderblad. Vis sammendrag
 • Ese, Jo (2013). Erfaringar frå prosjektet "Barn i sentrum".
 • Ese, Jo (2013). Et attraktivt sentrum? Innlegg på folkemøte om ny sentrumsplan for Halden.
 • Ese, Jo (2013). Hva er mangfold?: Mangfold og ulikhet i et læringsmiljøperspektiv. Universellrapport. 2.
 • Ese, Jo (2013). Kva er mangfald? Eit sosiologisk blikk.
 • Ese, Jo (2013). Mangfold, læringsmiljø og utdanningsorganisasjoner.
 • Ese, Jo (2013, 30. november). S for Sentrum, Skole og pulS. Featureartikkel.  Halden arbeiderblad.
 • Ese, Jo (2013). Schools and Urban Planning. An Investigation into Schools as Stakeholders in Urban Development Processes.
 • Ese, Jo (2013). Schools and Urban Planning: An Investigation into Schools as Stakeholders in Urban Development Processes, In Eystein Arntzen (ed.),  Educating for the future, 38th Annual Conference of the Association for Teacher Education in Europe, Halden, 22th - 25th August, 2013.  Høgskolen i Østfold.  42.  s 69 - 70
 • Ese, Jo (2013, 03. desember). Sentrumsdebatt på riktig vei.  Halden arbeiderblad.
 • Ese, Jo (2013). Sentrumsplanen og barna våre. Kronikk. Halden Arbeiderblad.
 • Ese, Jo (2013). Sentrumsutvikling: Hva kan samfunnsfaglig metode bidra med?.
 • Ese, Jo (2013, 25. februar). Statistikk-bombe: Vi blir færre sarpinger. Intervju.  Sarpsborg arbeiderblad. Vis sammendrag
 • Ese, Jo (2013). Å administrere akademikere.
 • Ese, Jo (2013, 26. september). Å forske på forskere. Intervju på "Etter to - før fem" på NRK Østfold. [Radio].  NRK Østfold.
 • Ese, Jo & Berge, Jørn Are Vigestad (2013). Barnefamiliene og sentrum (Kronikk). Sarpsborg Arbeiderblad.  s 2- 3
 • Ese, Jo; Moren, Jan & Persson, Mats (2013). Organisatoriske endringer i norsk høyere utdanning. Sesjon på den 10. NEON-konferansen i Bergen (abstract). Vis sammendrag

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 12. juni 2018 16:30 - Sist endret 29. aug. 2019 14:37