John Erik Andreassen

Avdeling for økonomi, språk og samfunnsfag
English version of this page Stilling
Førstelektor
Kontakt
+4769608140
+4791856900
Studiested
Halden
Kontornr.
A3-061

Faglige interesser

Ledelse av innovasjon og strategi  for utvikling av organisasjoner i regionale virksomheter.

Studentaktive lærings- og undervisningsformer

Undervisningskompetanse

Operasjonsanalyse; Budsjettering og driftsregnskap; Finansregnskap;
Finansiering og investering; Entreprenørskap; Prosjekt- og endringsledelse
Innovasjonsledelse og bedriftsutvikling; Bedriftsrådgivning; Økonomistyring

Bakgrunn

John-Erik Andreassen er førstelektor i økonomisk styring ved avdeling ØSS. John-Erik har en Master of Science fra BI, en MBA fra Henley, og en MM fra BI.  

Arbeidserfaring: 
Undervisningserfaring fra 2003 ved HiØ: Førstelektor i økonomisk styring

Frem til 2003; ledererfaring fra Norsk Hydro, Kreditkassen, Luftfartsverket; Posten Norge: Økonomidirektør

I perioden 2009-2013; konsulenterfaring fra Innovasjon Norge: Fram konsulent   

Priser

Award: Best presentation 2016 Award, SGEM.

ANDREASSEN, J.-E., Lankin. V. (2016). Comparative analysis of employee involvement in firms’ innovation and innovative capabilities in two regions' industries. Conference paper presented at the 16th International Multidisciplary Scientific Geoconference SQEM 2016: 30 June – 6 July 2106, Albena, Bulgaria.

Verv

Visiting professor Southern Federal University  (since 2012)

St. Petersburg State Polytechnic University : Member of the organizing commitee for the yearly conference «System Analysis in Design and Management» (since 2015)

Samarbeid

Southern Federal University, Russia (since 2007)

National Research University, Russia

 

Publikasjoner

 • Andreassen, John Erik (2018). An enabler for employee driven innovation - the role of management style, In Iréne Bernhard (ed.),  Uddevalla Symposium 2018: Diversity, Innovation, Entrepreneurship – Regional, Urban, National and International Perspectives: Revised papers presented at the 21st Uddevalla Symposium, 14–16 June, 2018, Luleå, Sweden.  University West.  ISBN 978-91-88847-11-9.  Kap..  s 33 - 46
 • Andreassen, John Erik & Makarova, Elena (2018). Student research in a cooperation project of innovation management between two universities. The International Journal of Management Science and Business Administration.  ISSN 1849-5419.  5(1), s 7- 13 . doi: 10.18775/ijmsba.1849-5664-5419.2014.51.1001
 • Andreassen, John Erik (2017). The value shop configuration dependence on a user-producer relationship – a system analysis, In Violetta Volkova (ed.),  The proceedings of XXI International Scientific Conference 2017: Systems analysis in engineering and control, 29.-30. June, St. Petersburg.  St. Petersburg Polytechnic University.  Kap..  s 106 - 127
 • Andreassen, John Erik (2017). User-producer innovation for development of the business model in a regional firm, In Iréne Bernhard (ed.),  Uddevalla Symposium 2017: Innovation, Entrepreneurship and Industrial Dynamics in Internationalized Regional Economies: Revised papers first presented at the 20th Uddevalla Symposium 15-17 June, 2017, Trollhättan, Sweden.  University West.  ISBN 978-91-87531-61-3.  Kap..  s 29 - 50
 • Andreassen, John Erik (2016). The innovation process in firms with border region location. International Journal of Entrepreneurship and Small Business.  ISSN 1476-1297.  29(2), s 244- 270 . doi: 10.1504/IJESB.2016.078703
 • Andreassen, John Erik (2016). The nature of open business around organizational innovation for a firm, In Iréne Bernhard (ed.),  Uddevalla Symposium 2016 : Geography, Open Innovation,Diversity and Entrepreneurship. Revised papers presented at the 19th Uddevalla Symposium, 30 June- 2 July, 2016, London, UK.  University West.  ISBN 9789187531392.  Kap..  s 13 - 33
 • Andreassen, John Erik & Lankin, Victor (2016). Comparative analysis of employee involvement in firms’ innovation and innovative capabilities in two regions' industries, In  The conference proceedings of 16th International Multidisciplary Scientific Geoconference SGEM 2016: Book 5 Ecology, Economics, Education and Legislation, Vol. III.  STEF92Technology Ltd.  ISBN 978-619-7105-67-4.  kap.  s 85 - 98
 • Andreassen, John Erik; Lankin, Victor & Shaskin, Alexandr (2016). Economic system management, centralization/decentralization aspect, In  The conference proceedings of 16th International Multidisciplary Scientific Geoconference SGEM 2016: Book 5 Ecology, Economics, Education and Legislation, Vol. III.  STEF92Technology Ltd.  ISBN 978-619-7105-67-4.  kap.  s 161 - 170
 • Andreassen, John Erik; Makarova, Elena & Khlebnikova, Anna (2016). High-involvement innovation model of border regions construction industry: comparative analysis Norway&Russia, In Iréne Bernhard (ed.),  Uddevalla Symposium 2016 : Geography, Open Innovation,Diversity and Entrepreneurship. Revised papers presented at the 19th Uddevalla Symposium, 30 June- 2 July, 2016, London, UK.  University West.  ISBN 9789187531392.  Kap..  s 33 - 53
 • Andreassen, John Erik & Serbin, Victor (2016). Innovation Investment efficiency in BsC, In  Conference Paper presented at the 7th European Business Research. Research for Development. 15 – 16 December 2016. University Roma Tree, Rome, Italy, ISBN 978-1-925488-203-4.  Global Research Institute for Business Academics, Australia.  ISBN 978-1-925488-203-.  KAPITTEL.

Se alle arbeider i Cristin

 • Andreassen, John Erik (2018). A system analysis of high-involvement innovation: An enabler for implementation of Lean..
 • Andreassen, John Erik (2018). An enabler for employee driven innovation - the role of management style..
 • Andreassen, John Erik (2018). Effektive møter.
 • Andreassen, John Erik (2018). User-producer interaction dependence on coworking for innovation..
 • Andreassen, John Erik (2017). En analyse av bedriftens forretningsmodell.
 • Andreassen, John Erik (2017). User-producer innovation for development of the business model in a regional firm.
 • Andreassen, John Erik & Andersson, Gunnar (2017). A measure of employee involvement for Lean implementation: A study of regional firms..
 • Andreassen, John Erik & Andersson, Gunnar (2017). Lean’s dependence on employee involvement in a study of regional firms..
 • Andreassen, John Erik (2016). Comparative analysis of employee involvement in firms’ innovation in two regions' industries.. Vis sammendrag
 • Andreassen, John Erik (2016). Cooperation active student learning. Background, theory and further research..
 • Andreassen, John Erik (2016). Cooperation active student learning. Discussion of coordination and joint planning.
 • Andreassen, John Erik (2016). Cooperation active student learning. Joint participation in the grant..
 • Andreassen, John Erik (2016). Cooperation active student learning. Methodology and further research..
 • Andreassen, John Erik (2016). Cooperation active student learning. Preparing and coordinate a joint education plan..
 • Andreassen, John Erik (2016). Cooperation management education. Further dissemination of the resarch work..
 • Andreassen, John Erik (2016). Cooperation management education. Planning for analysis of the results..
 • Andreassen, John Erik (2016). Cooperation management education HII research project.
 • Andreassen, John Erik (2016). Focus on active learning.
 • Andreassen, John Erik (2016). Focus on flipped classroom.
 • Andreassen, John Erik (2016). Focus on student research.
 • Andreassen, John Erik (2016). Fomidling av forskningsresultat SSK.
 • Andreassen, John Erik (2016). Formidling forskningsresultatet for Dash.
 • Andreassen, John Erik (2016). Formidling forskningsresultatet for Pred.
 • Andreassen, John Erik (2016). Formidling forskningsresultatet for STN.
 • Andreassen, John Erik (2016). Further research work.
 • Andreassen, John Erik (2016). Innovasjonsledelse.
 • Andreassen, John Erik (2016). Innovation processes as the nexus between open business models and organizational development..
 • Andreassen, John Erik (2016). Innovative regional development.
 • Andreassen, John Erik (2016). Motivere ansatte til involvering for videre forskning STN.
 • Andreassen, John Erik (2016). Organizing of joint course for active student learning course.
 • Andreassen, John Erik (2016). Presentation of the Cooperation active student learning. Resarch approach and theory..
 • Andreassen, John Erik (2016). Student research for intercultural connection.
 • Andreassen, John Erik (2016). The nature of open business around organizational innovation for a firm.
 • Andreassen, John Erik & Hjaltadóttir, Rannveig (2016). Student research for intercultural connection.
 • Andreassen, John Erik & Lankin, Victor (2016). Comparative analysis of employee involvement in firms’ innovation and innovative capabilities in two regions' industries.
 • Andreassen, John Erik; Lankin, Victor & skashkin, Alexandr (2016). Economic system management, centralization/decentralization aspect.
 • Andreassen, John Erik & Makarova, Elena (2016). The role of student research in higher education program.
 • Andreassen, John Erik; Makarova, Elena & Grinenko, Svetlana (2016). Trends and Features of Student Research Integration in Educational Program.
 • Andreassen, John Erik; Makarova, Elena & Khlebnikova, Anna (2016). High-involvement innovation model of border regions construction industry: comparative analysis Norway&Russia.
 • Andreassen, John Erik & Serbin, Victor (2016). Innovation Investment efficiency in BsC.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 12. juni 2018 16:28 - Sist endret 23. okt. 2018 14:51