Lin Prøitz

Avdeling for økonomi, språk og samfunnsfag
English version of this page Stilling
Førsteamanuensis
Kontakt
+4769608201
Studiested
Halden
Kontornr.
A3-088

Faglige interesser

Mennesket og det digitale samfunn, feministisk medieforskning og affekt, visuell kommunikasjon, coworking spaces og kvalitativ metode

Undervisning

Tekst og retorikk, Digitale medier, Media studies, Visuell kommunikasjon 

Bakgrunn

Jeg har doktorgrad fra Universitetet i Oslo (2007) i kjønn og medievitenskap. Forskningen min kan deles i tre: 

 1. Affekt og digitale medier: hvordan affekt og intimitet kommer til uttrykk i digitale medier
 2. Visuell kommunikasjon: betydningen av fotografiet i en digital kultur
 3. Feministisk medieforskning: hvordan kjønn, seksualitet, etnisitet og klasse produseres og blir produsert i mediene samt hvilken betydning dette får for enkeltindivid og samfunn

Fra 2011 har jeg samarbeidet med kunstnere og kuratorer med ulike kunst-forskningsprosjekt. Se blant annet den heldigitale fagboka Selvbilde: Fra selvporttrett til #selfie (Prøitz & Kristoffer Eliassen, 2016).

Jeg er har mellomfag i dokumentarfilm (NTNU) og er opprinnelig utdannet yrkesfotograf.

Priser

1.000.000,- NOK Marie Sklodowska Curie Action Individual Fellowship, H2020 (2015-16)

3.000.000 NOK Individuelt Postdoktor (NFR) (2008-12)

240.000 NOK Joint Committee for Nordic Research Councils for the Humanities and the Social Sciences NOS-HS (2011-2013)

Verv

Medlem av faglig arbeidsgruppe Digiworks, Phd-etablering, HiØ

Medlem av referansegruppe for Utsatte Barn og Unges Digitale Hverdag, SIFO

Medlem av digitalt redaksjonsråd for MIR Multikulturelt initiativ og ressursnettverk

Medlem av valgkomiteen for Norsk medieforskerlag

Samarbeid

Bjørknes høgskole, Erik Carlquist og University of Waikato, Katrina Roen

Forskerkollektivet v W.Mühleisen, SHB.Svendsen, J.Bromseth, S.Orning, UC.Andersen

Nordisk exploratory nettverk for intimitetsforskning 

OsloMet, SIFO, Henry Mainsah

Likestillingssenteret KUN, Fredrik Langeland og Mental helse ungdom, Ranveig Stava

 

 

Forskergrupper

Publikasjoner

 • Båtevik, Finn Ove; Gjerstad, Brita; Grimsrud, Gro Marit; Johannessen, Øystein Lund; Netteland, Grete; Nødland, Svein Ingve; Prøitz, Lin; Skeie, Geir & Vedøy, Gunn (2017). Arbeidsinnvandrere som ressurs i regional utvikling. Reports from the University of Stavanger. 62. Vis sammendrag
 • Engebretsen, Elisabeth Lund; Bromseth, Janne; Svendsen, Stine Helena Bang; Prøitz, Lin & Roen, Katrina (2017). Fem forskere svarer Tonje Gjevjon: Fordomsfull kunnskapsløshet om kjønnsmangfold. Blazer.
 • Prøitz, Lin (2017). Visual social media and affectivity: the impact of the image of Alan Kurdi and young people’s response to the refugee crisis in Oslo and Sheffield. Information, Communication & Society.  ISSN 1369-118X.  21(4), s 548- 563 . doi: 10.1080/1369118X.2017.1290129 Vis sammendrag
 • Netteland, Grete & Prøitz, Lin (2016). Digital and paper-based public information– a “must” for work immigrants in rural areas in Western Norway. Vis sammendrag
 • Prøitz, Lin (2016). Selvbilde: Fra selvportrett til #selfie. Universitetsforlaget.  ISBN 9788215026428.  133 s. Vis sammendrag
 • Prøitz, Lin; Corneliussen, Hilde G. & Azungi, Carol Dralega (2016). En studie i norske muslimske kvinners mediebruk og mediedeltakelse.
 • Prøitz, Lin & Prøitz, Lin (2016). #SELFIE. Katalog.  ISSN 0904-2334.  27(2)
 • Corneliussen, Hilde G. & Prøitz, Lin (2015). Kids Code in a rural village in Norway: could code clubs be a new arena for increasing girls’ digital interest and competence?. Information, Communication & Society.  ISSN 1369-118X.  19(1), s 95- 110 . doi: 10.1080/1369118X.2015.1093529 Vis sammendrag
 • Mainsah, Henry & Prøitz, Lin (2015). Two Journeys into Research on Difference in a Nordic Context: A Collaborative Auto-Ethnography, In Rikke Andreassen & Kathrine Vitus (ed.),  Affectivity and Race: Studies from Nordic Contexts.  Ashgate.  ISBN 9781472453495.  9.  s 169 - 186
 • Prøitz, Lin (2014). Den digitale tekstsyklusen, I: Elise Seip Tønnessen (red.),  Jakten på fortellinger : Barne- og ungdomslitteratur på tvers av medier.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02384-7.  kapittel 15.  s 276291 Vis sammendrag
 • Prøitz, Lin (2014). Digital barnelitteratur i Norge - en innføring. Vis sammendrag
 • Prøitz, Lin (2014). Male-stream móvil. Un estudio de la estética y los significados de los anuncios personales masculinos en deiligst.no, I: Amparo Lasén Días & Elena Cacado Aparicio (red.),  MEDIACIONES TECNOLÓGICAS : CUERPOS, AFECTOS Y SUBJETIVIDADES.  CENTRO INVESTIGACIONES SOCIOLO.  ISBN 978-84-7476-658-5.  kapittel.  s 87 - 98
 • Prøitz, Lin & Tønnessen, Elise Seip (2014). Tekstpraksis i mediesamfunnet, I: Elise Seip Tønnessen (red.),  Jakten på fortellinger : Barne- og ungdomslitteratur på tvers av medier.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02384-7.  Kapittel 2.  s 20 - 38 Vis sammendrag
 • Prøitz, Lin (2013). Stemme - samfunn: hva skjer med barne og ungdomslitteraturen når kulturen digitaliseres?. Vis sammendrag
 • Prøitz, Lin (2013). Words in motion. Book-apps and digital literature for children and youth. Vis sammendrag
 • Hellstrand, Ingvil; Prøitz, Lin & Pleym, Marit (2012). Søndagsmiddag, I: Christel Sverre & Wencke Mühleisen (red.),  Sammen om det? Forskere og kunstnere undersøker intimitet.  Tapir Akademisk Forlag.  ISBN 978-82-519-2854-0.  delkapittel.  s 62 - 73 Vis sammendrag
 • Prøitz, Lin (2012). Uten grenser, I: Christel Sverre & Wencke Mühleisen (red.),  Sammen om det? Forskere og kunstnere undersøker intimitet.  Tapir Akademisk Forlag.  ISBN 978-82-519-2854-0.  Kapittel.  s 74 - 83 Vis sammendrag
 • Hellstrand, Ingvil; Prøitz, Lin & Pleym, Marit (2011). Moving Lines and knots.
 • Prøitz, Lin (2011). Disturbing Fine Memories? An empirical study of young people’s camphone family pictures. Photographies.  ISSN 1754-0763.  4(2), s 191- 209 . doi: 10.1080/17540763.2011.593949 Vis sammendrag
 • Lüders, Marika; Prøitz, Lin & Rasmussen, Terje (2010). Emerging personal media genres. New Media & Society.  ISSN 1461-4448.  12(6), s 947- 963 . doi: 10.1177/1461444809352203 Vis sammendrag
 • Prøitz, Lin (2009). "Seksualitet og nye medier" (Delkapittel), s 52-55 i Åse Røthing, Culcom/ Utdanningsdirektoratet 2009; Undervisning om seksualitet. Et ressurshefte for lærere i grunnskoleopplæringen. Vis sammendrag
 • Lüders, Marika; Prøitz, Lin & Rasmussen, Terje (red.) (2007). Personlige medier. Livet mellom skjermene. Aschehoug & Co.  ISBN 978-82-05-37195-8.  273 s.
 • Prøitz, Lin (2007). Mobile Media and Genres of the Self, In Tanja Storsul & Dagny Stuedahl (ed.),  Ambivalence Towards Convergence. Digitalization and Media Change.  Nordicom.  ISBN 9789189471504.  Kapittel 11.
 • Prøitz, Lin (2007). The mobile phone turn. a study of gender, sexuality and subjectivity in young people's mobile phone practices. Acta Humaniora. 314.

Se alle arbeider i Cristin

 • Roen, Katrina; Carlquist, Erik & Prøitz, Lin (2020). ‘Does anyone else have this?’ The role of emotion in forum discussions about medical conditions affecting sex characteristics. Culture, Health and Sexuality.  ISSN 1369-1058.  s 1- 17 . doi: 10.1080/13691058.2019.1688867
 • Båtevik, Finn Ove; Gjerstad, Brita; Grimsrud, Gro Marit; Johannessen, Øystein Lund; Netteland, Grete; Nødland, Svein Ingve; Prøitz, Lin; Skeie, Geir & Vedøy, Gunn (2019). Gjestar som blir? Arbeidsinnvandring som utfordring for kommunar på Vestlandet. Tidsskrift for velferdsforskning.  ISSN 0809-2052.  22(4), s 285- 297 . doi: 10.18261/issn.2464-3076-2019-04-02 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Carlquist, Erik; Prøitz, Lin & Roen, Katrina (2019). Streams of fun and cringe: Talking about Snapchat as mediated affective practice. Subjectivity.  ISSN 1755-6341.  12, s 228- 246 . doi: 10.1057/s41286-019-00074-9 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Dralega, Carol Azungi; Seddighi, Gilda; Corneliussen, Hilde G. & Prøitz, Lin (2019). From helicopter parenting to co-piloting: Models for regulating video gaming among immigrant youth in Norway, In Øyvind Helgesen; Richard Glavee-Geo; Ghulam Mustafa; Erik Nesset & Paula Maria Rice (ed.),  Modeller : Fjordantologien 2019.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-03439-3.  Kapittel 11.  s 223 - 241
 • Mainsah, Henry & Prøitz, Lin (2019). Notes on technology devices in research: negotiating field boundaries and relationship. Qualitative Inquiry.  ISSN 1077-8004.  25(3), s 271- 277 . doi: 10.1177/1077800418806597 Vis sammendrag
 • Prøitz, Lin; Carlquist, Erik & Roen, Katrina (2018). Affected and connected: feminist and psychological perspectives on emotion in social media. Feminist Media Studies.  ISSN 1468-0777. . doi: 10.1080/14680777.2018.1546210 Vis sammendrag
 • Prøitz, Lin (2017). Visual social media and affectivity: the impact of the image of Alan Kurdi and young people’s response to the refugee crisis in Oslo and Sheffield. Information, Communication & Society.  ISSN 1369-118X.  21(4), s 548- 563 . doi: 10.1080/1369118X.2017.1290129 Vis sammendrag
 • Prøitz, Lin; Azungi, Carol Dralega & Corneliussen, Hilde G. (2017). Mediebruk, samfunnsengasjement og sosial kapital i en digital æra: På jakt etter minoritetskvinner sine stemmer, I: John Roger Andersen; Eli Bjørhusdal; Jon Gunnar Nesse & Torbjørn Årethun (red.),  Immateriell kapital. Fjordantologien 2017.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215028163.  kapittel 4.  s 69 - 87
 • Prøitz, Lin; Hjorth, Larissa & Lasén, Amparo (2017). Textures of intimacy: Witnessing embodied mobile loss, affect, and heartbreak, In Rikke Andreassen; Michael Nebeling Petersen; Katherine Harrison & Tobias Raun (ed.),  Mediated Intimacies:Connectivities, Relationalities and Proximities.  Routledge.  ISBN 9781138631861.  Chapter 4.  s 60 - 72 Vis sammendrag
 • Prøitz, Lin & Prøitz, Lin (2016). #SELFIE. Katalog.  ISSN 0904-2334.  27(2)
 • Corneliussen, Hilde G. & Prøitz, Lin (2015). Kids Code in a rural village in Norway: could code clubs be a new arena for increasing girls’ digital interest and competence?. Information, Communication & Society.  ISSN 1369-118X.  19(1), s 95- 110 . doi: 10.1080/1369118X.2015.1093529 Vis sammendrag
 • Prøitz, Lin (2014). Den digitale tekstsyklusen, I: Elise Seip Tønnessen (red.),  Jakten på fortellinger : Barne- og ungdomslitteratur på tvers av medier.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02384-7.  kapittel 15.  s 276291 Vis sammendrag
 • Prøitz, Lin (2014). Male-stream móvil. Un estudio de la estética y los significados de los anuncios personales masculinos en deiligst.no, I: Amparo Lasén Días & Elena Cacado Aparicio (red.),  MEDIACIONES TECNOLÓGICAS : CUERPOS, AFECTOS Y SUBJETIVIDADES.  CENTRO INVESTIGACIONES SOCIOLO.  ISBN 978-84-7476-658-5.  kapittel.  s 87 - 98
 • Prøitz, Lin & Tønnessen, Elise Seip (2014). Tekstpraksis i mediesamfunnet, I: Elise Seip Tønnessen (red.),  Jakten på fortellinger : Barne- og ungdomslitteratur på tvers av medier.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02384-7.  Kapittel 2.  s 20 - 38 Vis sammendrag
 • Hellstrand, Ingvil; Prøitz, Lin & Pleym, Marit (2012). Søndagsmiddag, I: Christel Sverre & Wencke Mühleisen (red.),  Sammen om det? Forskere og kunstnere undersøker intimitet.  Tapir Akademisk Forlag.  ISBN 978-82-519-2854-0.  delkapittel.  s 62 - 73 Vis sammendrag
 • Prøitz, Lin (2012). Uten grenser, I: Christel Sverre & Wencke Mühleisen (red.),  Sammen om det? Forskere og kunstnere undersøker intimitet.  Tapir Akademisk Forlag.  ISBN 978-82-519-2854-0.  Kapittel.  s 74 - 83 Vis sammendrag
 • Prøitz, Lin (2011). Disturbing Fine Memories? An empirical study of young people’s camphone family pictures. Photographies.  ISSN 1754-0763.  4(2), s 191- 209 . doi: 10.1080/17540763.2011.593949 Vis sammendrag
 • Lüders, Marika; Prøitz, Lin & Rasmussen, Terje (2010). Emerging personal media genres. New Media & Society.  ISSN 1461-4448.  12(6), s 947- 963 . doi: 10.1177/1461444809352203 Vis sammendrag
 • Prøitz, Lin & Due, Beathe (2010). Å tilskrive samtalen kjønn. En studie av kjønn og språk i en norsk telefonhistorisk kontekst, I: Pirjo Elovaara; Johanna Sefyrin; May-Britt Öhman & Christina Björkman (red.),  Travelling Thoughtfulness - Feminist Technoscience Stories.  Umeå University, Department of Informatics.  ISBN 978-91-7459-094-4.  kapittel.  s 65 - 83
 • Prøitz, Lin (2007). 'Alle har sitt familietre - og her er mitt' Å skrive sin egen historie. En studie av familiebildepraksis via familiealbum til mms, I: Marika Lüders; Lin Prøitz & Terje Rasmussen (red.),  Personlige medier. Livet mellom skjermene.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-37195-8.  kapittel 4.  s 73 - 92
 • Prøitz, Lin (2007). Mobile Media and Genres of the Self, In Tanja Storsul & Dagny Stuedahl (ed.),  Ambivalence Towards Convergence. Digitalization and Media Change.  Nordicom.  ISBN 9789189471504.  Kapittel 11.
 • Prøitz, Lin (2005). Intimacy Fiction Intimate Discourses in Mobile Phone Communication amongst Norwegian Youth, In Nyiri Kristof (ed.),  "A Sense of Place. The Global and The Local in Mobile Communication".  Passagen Verlag.  kapittel.
 • Prøitz, Lin (2005). Cute Boys or Game Boys? The Embodiment of Femininity and Masculinity in Young Norwegians’ Text Message Love-Projects http://journal.fibreculture.org/issue6/issue6_proitz.html. Fibreculture Journal.  ISSN 1449-1443.  6

Se alle arbeider i Cristin

 • Prøitz, Lin (2016). Selvbilde: Fra selvportrett til #selfie. Universitetsforlaget.  ISBN 9788215026428.  133 s. Vis sammendrag
 • Lüders, Marika; Prøitz, Lin & Rasmussen, Terje (red.) (2007). Personlige medier. Livet mellom skjermene. Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-37195-8.  273 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Prøitz, Lin (2020). Psykt tabu: En kvalitativ studie av unge voksne med flyktning og innvandrerbakgrunns forståelser av psykisk helse og erfaringer fra møter med helsepersonell.. Vis sammendrag
 • Prøitz, Lin & Hoel, Tone Larsen (2020, 01. april). Psykt tabu. [Internett].  erfaringskompetanse.no. Vis sammendrag
 • Borgan, Eldrid & Prøitz, Lin (2019, 19. juli). Sosiale medier: Hva gjør andres feriebilder med sommeren din?. [Internett].  forskning.no. Vis sammendrag
 • O'Grady, Siobhan; Noack, Rick & Prøitz, Lin (2019, 26. juni). Photo of drowned migrant child recalls an image that shocked the world in 2015.  The Washington Post. Vis sammendrag
 • Holsten, Hilde Hartmann; Castellacci, Fulvio & Prøitz, Lin (2018, 07. mars). How does social media affect your well-being?. [Internett].  ScienceNordic. Vis sammendrag
 • Holsten, Hilde Hartmann & Prøitz, Lin (2018, 26. februar). How does internet use affect well-being?. [Internett].  Phys Org.
 • Holsten, Hilde Hartmann; Prøitz, Lin & Castellacci, Fulvio (2018, 06. mars). Riktig bruk av sosiale medier kan gjøre deg lykkelig Vi bruker internett til å pleie forholdet til de vi kjenner. Det gjør oss mindre ensomme.. [Internett].  Forskning.no. Vis sammendrag
 • Prøitz, Lin (2018). Selvbilde. Vis sammendrag
 • Prøitz, Lin & Carlquist, Erik (2018). "Enjoyment is a serious thing": Intimacy, affect and humor in young Norwegians' Snapchat practices.
 • Prøitz, Lin & Garbo, Gro Lien (2018, 22. juni). Fortsatt ikke lett å komme ut av skapet. [Internett].  UiO.no. Vis sammendrag
 • Prøitz, Lin & Prøitz, Lin (2018). "bare fem minutter til": En kvalitativ studie om dataspill blant familier med innvandrerbakgrunn.
 • Prøitz, Lin & Roen, Katrina (2018). ‘i feel there's no point in going anywhere anymore’: The workings of emotion and affect in the context of web based interactions among people affected by diverse sex development.
 • Roen, Katrina; Prøitz, Lin & Carlquist, Erik (2018). Social movements online: Intersex embodiment and affect.
 • Stubberud, Elisabeth; Prøitz, Lin & Hamidiasl, Hasti (2018). Den eneste skeive i bygda? Unge lhbt-personers bruk av kommunale helsetjenester. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Båtevik, Finn Ove; Gjerstad, Brita; Grimsrud, Gro Marit; Johannessen, Øystein Lund; Netteland, Grete; Nødland, Svein Ingve; Prøitz, Lin; Skeie, Geir & Vedøy, Gunn (2017). Arbeidsinnvandrere som ressurs i regional utvikling. Reports from the University of Stavanger. 62. Vis sammendrag
 • Carlquist, Erik; Prøitz, Lin & Roen, Katrina (2017). A psychological study of digital youth practices and affect.
 • Prøitz, Lin (2017, 10. januar). Med skeivt blikk på verden <portrettintervju>. [Internett].  Kjønnsforskning.no.
 • Roen, Katrina; Prøitz, Lin; Carlquist, Erik & Bostadløkken, Ida Pallin (2017). Negotiations of intersectional identities and differences online.
 • Netteland, Grete & Prøitz, Lin (2016). Digital and paper-based public information– a “must” for work immigrants in rural areas in Western Norway. Vis sammendrag
 • Prøitz, Lin; Corneliussen, Hilde G. & Azungi, Carol Dralega (2016). En studie i norske muslimske kvinners mediebruk og mediedeltakelse.
 • Azungi, Carol Dralega & Prøitz, Lin (2015). Mapping digital paths to integration in local municipalities in Sogn og Fjordane: The case of Stryn municipality. Vis sammendrag
 • Corneliussen, Hilde G. & Prøitz, Lin (2015). Kids Code in a remote village in Norway. Code clubs as a new arena for increasing girls' digital interest and competence?. Vis sammendrag
 • Mainsah, Henry & Prøitz, Lin (2015). Two Journeys into Research on Difference in a Nordic Context: A Collaborative Auto-Ethnography, In Rikke Andreassen & Kathrine Vitus (ed.),  Affectivity and Race: Studies from Nordic Contexts.  Ashgate.  ISBN 9781472453495.  9.  s 169 - 186
 • Netteland, Grete & Prøitz, Lin (2015). «Kunnskap om offentlige informasjon til og for arbeidsinnvandrere».
 • Oulie, Hege; Holm-Johnsen, Hanne & Prøitz, Lin (2015). Fra synsmaskin til Instagram, Preus Museum. Vis sammendrag
 • Øberg, Steffen Pedersen & Prøitz, Lin (2015, 19. desember). Ny forskningsrapport: - Alan Kurdi (3) forandret flyktningdebatten.  Aftenposten.
 • Amundsen, Geir & Prøitz, Lin (2014, 02. desember). Gutta inntar Snapchat. Lavere terskel for å være "drøy" på Snapchat.  Bergens Tidende. Vis sammendrag
 • bergmo, tonje & Prøitz, Lin (2014, 11. februar). Møt Duckface og Stoneface Kjønnsforskjeller forsterkes på nett. Der jenter dominerer i sosiale medier, spiller guttene helst spill. [Internett].  NRK. Vis sammendrag
 • Netteland, Grete & Prøitz, Lin (2014). "Kunnskap om offentlige informasjon til og for arbeidsinnvandrere». Statusrapport for delprosjekt 3 i prosjektet "Arbeidsinnvandring på Vestlandet - arbeidsinnvandrarar som regional ressurs”.
 • Prøitz, Lin (2014). Den digitale tekstsyklusen (Digital Litteratur).
 • Prøitz, Lin (2014). Digital Literature for Children and Youths.
 • Prøitz, Lin (2014). Digital barnelitteratur i Norge - en innføring. Vis sammendrag
 • Prøitz, Lin (2014). Fra SMS til Selfies. Selvframstillinger i en visuell digital ungdomskultur.
 • Eriksen, Kent-Amar & Prøitz, Lin (2013, 14. juni). Notorisk utro mot nye medier!.  Dagens Næringsliv.
 • Kraft, Kirsti & Prøitz, Lin (2013, 19. november). Blir vi mer sosiale av sosiale medier?. [Radio].  NRK P2 Ekkoloddet.
 • Kristiansen, Sandra Marie & Prøitz, Lin (2013, 29. april). Mobilvaner God morgen Norge. [TV].  TV2 Oslo.
 • Næss, Kaja & Prøitz, Lin (2013, 22. april). familiebilder på mobil. [Radio].  NRK p2 Kulturmorgen.
 • Prøitz, Lin (2013). Opplevelsens HerVær. Vis sammendrag
 • Prøitz, Lin (2013). Stemme - samfunn: hva skjer med barne og ungdomslitteraturen når kulturen digitaliseres?. Vis sammendrag
 • Prøitz, Lin (2013). "Vær stille mitt hjerte, du har kjent verre enn dette".
 • Prøitz, Lin (2013). Words in motion. Book-apps and digital literature for children and youth. Vis sammendrag
 • Prøitz, Lin (2013). #Øyeblikkfang. Instagram og det sosiale fotografiets grenser. Vis sammendrag
 • Prøitz, Lin & Lindstad, Siri (2013, 16. april). Til sengs med mobilen. [Internett].  Kilden – informasjonssenter for kjønnsforskning. Vis sammendrag
 • Hellstrand, Ingvil; Pleym, Marit & Prøitz, Lin (2012). Moving Lines and Knots, In Christel Sverre & Wencke Mühleisen (ed.),  Sammen om det? Forskere og kunstnere undersøker intimitet.  Tapir Akademisk Forlag.  ISBN 978-82-519-2854-0.  utstillingsbeskrivelse.
 • NRK, Oslo & Prøitz, Lin (2012, 19. mars). Puls. [TV].  Oslo.
 • Prøitz, Lin (2012). “Es casi como un accidente de tráfico: tienes que mirar…” Intimidad y privacidad en las vidas públicas de la gente ordinaria.
 • Prøitz, Lin (2012). Love Actually.
 • Fiske, Robin & Prøitz, Lin (2011, 29. mai). Online dagen er søndag.  Dagbladet.
 • Fiske, Robin & Prøitz, Lin (2011, 21. august). Treff en partner på nettet NETTDATE.  Dagbladet.
 • GISKEØDEGÅRD, Tove & Prøitz, Lin (2011, 12. februar). NETTDATING.  BERGENS TIDENDE BT MAGASINET.
 • Hellstrand, Ingvil; Prøitz, Lin & Pleym, Marit (2011). Moving lines and knots. Installasjon i utstilingen "Sammen om det?". Vis sammendrag
 • Hovda, Kristine & Prøitz, Lin (2011, 17. desember). Amors Sil.  Dagens Næringsliv.
 • Kværnes, S. & Prøitz, Lin (2011, 03. august). Digital Kjærlighetsjakt.  Rogalands Avis.
 • Prøitz, Lin (2011). Familie uten grenser, slektskap uten bånd: om hvordan en koreanskadoptert blir i slekt med Oscar II.
 • Prøitz, Lin (2011). Internett og dating.
 • Prøitz, Lin (2011). The fall of private intimacy.
 • Tangvald-Pedersen, Aslaug & Prøitz, Lin (2011, 24. september). DIGITAL LIVSSTIL - Nettsjekkerne er blitt ærlige.  VG helg.
 • Nipen, Kjersti & Prøitz, Lin (2010, 10. oktober). Facebook - en sosial epidemi.  AFTENPOSTEN.
 • Nipen, Kjersti & Prøitz, Lin (2010, 08. september). Kjønnsforskere vil reise kjerringa.  AFTENPOSTEN Morgen, Kultur.
 • Prøitz, Lin (2010). Camphone culture. A qualitative study of young Norwegian's camphone pictures of the family.
 • Prøitz, Lin (2010). Intimitet er antall centimeter du har mellom ....
 • Prøitz, Lin (2010). Intimitet som ferskvare. Bulletine - Senter for kvinneforskning, Universitetet i Oslo.  ISSN 0802-0027.  23(1)
 • Prøitz, Lin (2010). Mobile Intimacies online.
 • Prøitz, Lin (2010). New media genres, new citizenship?.
 • Andersen, Unn Conradi & Prøitz, Lin (2009, 10. oktober). Fotofortellinger.  Dagbladet Magasinet, Kommentar.
 • Prøitz, Lin (2009). Gender and sexuality in autobiographical digital genres.
 • Prøitz, Lin (2009). Media use and lifestyles among youth in rural and urban Ukraine- Co-authors: Hanne Cecilie Geirbo, Mona Hovland Jakobsen and Per Hlemersen. FoU rapport (Telenor forskning og utvikling). 14. Vis sammendrag
 • Prøitz, Lin (2009). Norwegian youths and social media.
 • Prøitz, Lin (2009). Online male-streams. the aesthetics of men's personal ads.
 • Prøitz, Lin (2009). "Seksualitet og nye medier" (Delkapittel), s 52-55 i Åse Røthing, Culcom/ Utdanningsdirektoratet 2009; Undervisning om seksualitet. Et ressurshefte for lærere i grunnskoleopplæringen. Vis sammendrag
 • Prøitz, Lin (2009). Toxic Queer? A study of self-performances in digital match-making and social networking societies among Norwegian men and women.
 • Prøitz, Lin (2007). Family album photos. 18th Nordic conference on media and communication, Helsinki.
 • Prøitz, Lin (2007). The Mobile Phone Turn – A Study of Gender, Sexuality and Subjectivity in Young People’s Mobile Phone Practices. Acta Humaniora. 314. Vis sammendrag
 • Prøitz, Lin (2007). The mobile phone turn. a study of gender, sexuality and subjectivity in young people's mobile phone practices. Acta Humaniora. 314.
 • Prøitz, Lin (2007). Youth 2007. Co-authors: H.C. Geirbo, M. Jensen, K. Thrane, T.E. Johnsen. FoU rapport (Telenor forskning og utvikling). R 34. Vis sammendrag
 • Prøitz, Lin (2005). Dislocating Gender. Young Norwegian's Love projects in text- and multimedia messages.
 • Prøitz, Lin (2005). Gender and text messages.
 • Prøitz, Lin (2004). CUL8!. Likestilt/ Kjønnsrettferdighet - for hvem?.  1(1), s 7- 9
 • Prøitz, Lin (2004). Mobile Communication and New Interfaces: The relation between young people�s use and domestication of personal ICT-based media.
 • Prøitz, Lin (2004). The Mobile Gender. A Study of Young Norwegian People's Gender Performances in Text Messages.
 • Prøitz, Lin (2004). The Monster, The Myth, The Metaphor. Mobile Phone and New Intimacy?.
 • Prøitz, Lin (2004). "Det Finnes Ikke Homoseksuelle i Pakistan". Likestilt/ Kjønnsrettferdighet - for hvem?.  1(1), s 21- 23 Vis sammendrag
 • Prøitz, Lin (2004). Intimacy fiction.
 • Prøitz, Lin (2004). Mobile gender.
 • Prøitz, Lin & Olsen, Claude r. (2004, 29. april). "Ungdommens Nye Kroppsdel".  Dagens Næringsliv. Vis sammendrag
 • Prøitz, Lin & Due, Beathe (2003). Nye grensesnitt, mobile kjønn.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 28. apr. 2019 00:00 - Sist endret 7. sep. 2020 15:47