Mats Gøran Persson

Avdeling for økonomi, språk og samfunnsfag
English version of this page Stilling
Førsteamanuensis
Kontakt
+4769608155
+4740845338
Studiested
Halden
Kontornr.
A3-087

Faglige interesser

Jeg er førsteamanuensis ved seksjon for organisasjon og ledelse. Min forskning handler først og fremst om hvordan støtte og motstand konstrueres, utvikles og endres i forbindelse med reformer og organisasjonsendringer. Mitt forskningsprosjektet i forbindelse med doktorgraden handlet om hvorfor en planlagt fusjon mellom tre høgskoler ikke ble gjennomført. Jeg er også interessert i Critical Management Studies og beslutningsteori, i tillegg til diskursanalyse som teori og metode.

Undervisning

Jeg er knyttet til Masterstudium i organisasjon og ledelse hvor jeg er emneansvarlig for det første studieåret SFS40116 Organisasjon og ledelse 1.

Bakgrunn

Doktorgrad i Arbeidsvitenskap fra Karlstads universitet (2015). Avhandlingen heter: The Construction of Support and Opposition: A Study of an Attempted Higher Education Merger.

Mastergrad i Organisasjon og ledelse fra Høgskolen i Østfold (2010). Avhandlingen heter: La deg Inspirere! Endagsseminar i inpirasjon og motivasjon - Hva er det, og hvorfor deltar vi?

Publikasjoner

 • Cheek, Julianne & Persson, Mats (2019). The Importance of Telling About Our Qualitative Inquiry: But How Do We Work Out Who to Tell What To, and Why Do We Want To Be Seen and Heard?. Qualitative Inquiry.  ISSN 1077-8004.  s 1- 11 . doi: 10.1177/1077800419857105
 • Persson, Mats (2019). Markedsrettede fusjoner i høyere utdanning, I: Aksel Tjora (red.),  Universitetskamp.  Scandinavian Academic Press.  ISBN 978-82-304-0247-4.  18.  s 412 - 432
 • Stensaker, Bjørn; Persson, Mats & Pinheiro, Romulo (2015). When mergers fail: a case study on the critical role of external stakeholders in merger initiatives. European Journal of Higher Education.  ISSN 2156-8235.  6(1), s 56- 70 . doi: 10.1080/21568235.2015.1099456

Se alle arbeider i Cristin

 • Persson, Mats (2019). Digital Taylorisme: Klassiker i en moderne kontekst.
 • Persson, Mats (2019). Endring og motstand.
 • Cheek, Julianne & Persson, Mats (2018). Fake qualitative inquiry? Possible effects of the re-telling of our qualitative inquiry by 2expert non experts".
 • Maktabi, Rania & Persson, Mats (2018). Tid for å velge høyskolestudium: Følg hjertet, ikke pengene. Fredrikstad Blad.
 • Persson, Mats (2018). Fusjoner: En risikabel strategi.
 • Persson, Mats (2018). Jakten på kilden.
 • Persson, Mats (2018). Markedsrettede fusjoner i høyere utdanning.
 • Persson, Mats (2018, 07. september). Mener frykten for nedleggelse av studisteder er reell.  Rana blad.
 • Persson, Mats (2017, 22. november). Derfor mislykkes fusjoner. [Internett].  Forskning.no. Vis sammendrag
 • Persson, Mats (2017). Fortellinger og virkelighetsforståelser i et fusjonsforsøk: Historien om Østfold, Vestfold og Buskerud.
 • Persson, Mats (2017). Høyere status på utdanning fører til lavere status på formidling. Forskning.no.  ISSN 1891-635X.
 • Persson, Mats (2017, 03. februar). Møtet- må vi ha det? Møtet skal settes under lupen. [Radio].  NRK P2 Ekko.
 • Persson, Mats (2017). Slutt med møter og få noe gjort.
 • Persson, Mats (2017, 27. januar). Slutt med møter og få noe gjort. [Radio].  Radio Nova.
 • Persson, Mats (2017, 23. januar). Slutt med møter og få noe gjort. [Radio].  NRK Østfold radio.
 • Persson, Mats (2017, 23. januar). Slutt med møter og få noe gjort. [TV].  TV2 Nyhetskanalen.
 • Persson, Mats (2017). Slutt med møter og få noe gjort. Forskning.no.  ISSN 1891-635X.
 • Persson, Mats (2017). The Construction of Support and Opposition in a Higher Education Merger.
 • Ese, Jo & Persson, Mats (2016). The Emptiness of Quality? A Comparative Discourse Analysis of two Reforms in Norwegian Higher Education.
 • Moren, Jan & Persson, Mats (2016). Decision-making in the pre-merger phase of an attemted higher education merger.
 • Moren, Jan & Persson, Mats (2016). Early draft: Decision-logics in the pre-merger phase of an attempted higher education merger.
 • Moren, Jan & Persson, Mats (2016). To merge or not to merge: Decision-making in an attemted higher education merger.
 • Persson, Mats (2016, 19. april). Fusjoner en risikabel strategi. [Internett].  Khrono.
 • Persson, Mats & Ese, Jo (2016). Digitale kollokviegrupper i Adobe Connect.
 • Persson, Mats & Ese, Jo (2016). Digitale kollokvier. Problemstillinger, utfordringer og resultater.
 • Persson, Mats & Moren, Jan (2016). Decision-logics in the pre-merger phase of an attempted higher education merger.
 • Persson, Mats & Moren, Jan (2016). Decision-making in the pre-merger phase of an attempted higher education merger.
 • Persson, Mats (2015). Diskursanalytiske perspektiver på organisatoriske endringer i norsk høyere utdanning.
 • Persson, Mats (2015). Forandringsfanatikerne vant. Moss Avis.
 • Persson, Mats (2015). Forandringsfanatisme: Om troen på omorganiseringers ufeilbarlighet.
 • Persson, Mats (2015). Mergers in higher education.
 • Persson, Mats (2015). The Construction of Support and Opposition: A Study of an Attempted Higher Education Merger.
 • Persson, Mats & Moren, Jan (2015). Decision making in an attempted higher education merger.
 • Persson, Mats (2014). Merger resistance in an attempted merger between three university colleges in Norway.
 • Persson, Mats (2014). Resistance in an attempted merger between three university colleges.
 • Persson, Mats (2014). Resistance in attempted mergers in higher education.
 • Ese, Jo; Moren, Jan & Persson, Mats (2013). Organisatoriske endringer i norsk høyere utdanning. Sesjon på den 10. NEON-konferansen i Bergen (abstract). Vis sammendrag
 • Persson, Mats (2013). Fusjonsmotstand - hva er det?.
 • Persson, Mats (2013). The rise and fall of an attempted merger.
 • Persson, Mats; Ese, Jo & Moren, Jan (2013). Organisatoriske endringer i norsk høyere utdanning.
 • Persson, Mats (2012). Fusjonen som forsvant.
 • Persson, Mats; Michelsen, Maja & Reistad, Ole (2012, 29. september). Forsker Maja fridde best.  Halden Arbeiderblad.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 12. juni 2018 16:30 - Sist endret 8. aug. 2019 12:31