Mats Gøran Persson

Avdeling for økonomi, språk og samfunnsfag
English version of this page Stilling
Førsteamanuensis
Kontakt
+4769608155
+4740845338
Studiested
Halden
Kontornr.
A3-087

Faglige interesser

Jeg er førsteamanuensis ved seksjon for organisasjon og ledelse. Mitt faglige hovedinteresse ligger innefor organisatorisk endring generelt og fusjoner spesielt. Jeg er spesielt opptatt av hvordan støtte og motstand konstrueres, utvikles og endres i forbindelse med organisasjonsendring. Jeg er også interessert i kvalitativ metode.

Undervisning

Jeg er knyttet til Masterstudium i organisasjon og ledelse hvor jeg er emneansvarlig for det første studieåret SFS40116 Organisasjon og ledelse 1.

Bakgrunn

Doktorgrad i Arbeidsvitenskap fra Karlstads universitet (2015). Avhandlingen heter: The Construction of Support and Opposition: A Study of an Attempted Higher Education Merger.

Mastergrad i Organisasjon og ledelse fra Høgskolen i Østfold (2010). Avhandlingen heter: La deg Inspirere! Endagsseminar i inpirasjon og motivasjon - Hva er det, og hvorfor deltar vi?

Verv

Publikasjoner

Se alle arbeider i Cristin

 • Persson, Mats & Kværner, Kari J (2020). Hjerneledelse: fra mysterier til innsikt.
 • Persson, Mats (2019). Digital Taylorisme: Klassiker i en moderne kontekst.
 • Persson, Mats (2019). Endring og motstand.
 • Cheek, Julianne & Persson, Mats (2018). Fake qualitative inquiry? Possible effects of the re-telling of our qualitative inquiry by 2expert non experts".
 • Maktabi, Rania & Persson, Mats (2018). Tid for å velge høyskolestudium: Følg hjertet, ikke pengene. Fredrikstad Blad.
 • Persson, Mats (2018). Fusjoner: En risikabel strategi.
 • Persson, Mats (2018). Jakten på kilden.
 • Persson, Mats (2018). Markedsrettede fusjoner i høyere utdanning.
 • Persson, Mats (2018, 07. september). Mener frykten for nedleggelse av studisteder er reell.  Rana blad.
 • Persson, Mats (2017, 22. november). Derfor mislykkes fusjoner. [Internett].  Forskning.no. Vis sammendrag
 • Persson, Mats (2017). Fortellinger og virkelighetsforståelser i et fusjonsforsøk: Historien om Østfold, Vestfold og Buskerud.
 • Persson, Mats (2017). Høyere status på utdanning fører til lavere status på formidling. Forskning.no.  ISSN 1891-635X.
 • Persson, Mats (2017, 03. februar). Møtet- må vi ha det? Møtet skal settes under lupen. [Radio].  NRK P2 Ekko.
 • Persson, Mats (2017). Slutt med møter og få noe gjort.
 • Persson, Mats (2017, 27. januar). Slutt med møter og få noe gjort. [Radio].  Radio Nova.
 • Persson, Mats (2017, 23. januar). Slutt med møter og få noe gjort. [Radio].  NRK Østfold radio.
 • Persson, Mats (2017, 23. januar). Slutt med møter og få noe gjort. [TV].  TV2 Nyhetskanalen.
 • Persson, Mats (2017). Slutt med møter og få noe gjort. Forskning.no.  ISSN 1891-635X.
 • Persson, Mats (2017). The Construction of Support and Opposition in a Higher Education Merger.
 • Ese, Jo & Persson, Mats (2016). The Emptiness of Quality? A Comparative Discourse Analysis of two Reforms in Norwegian Higher Education.
 • Moren, Jan & Persson, Mats (2016). Decision-making in the pre-merger phase of an attemted higher education merger.
 • Moren, Jan & Persson, Mats (2016). Early draft: Decision-logics in the pre-merger phase of an attempted higher education merger.
 • Moren, Jan & Persson, Mats (2016). To merge or not to merge: Decision-making in an attemted higher education merger.
 • Persson, Mats (2016, 19. april). Fusjoner en risikabel strategi. [Internett].  Khrono.
 • Persson, Mats & Ese, Jo (2016). Digitale kollokviegrupper i Adobe Connect.
 • Persson, Mats & Ese, Jo (2016). Digitale kollokvier. Problemstillinger, utfordringer og resultater.
 • Persson, Mats & Moren, Jan (2016). Decision-logics in the pre-merger phase of an attempted higher education merger.
 • Persson, Mats & Moren, Jan (2016). Decision-making in the pre-merger phase of an attempted higher education merger.
 • Persson, Mats (2015). Diskursanalytiske perspektiver på organisatoriske endringer i norsk høyere utdanning.
 • Persson, Mats (2015). Forandringsfanatikerne vant. Moss Avis.
 • Persson, Mats (2015). Forandringsfanatisme: Om troen på omorganiseringers ufeilbarlighet.
 • Persson, Mats (2015). Mergers in higher education.
 • Persson, Mats (2015). The Construction of Support and Opposition: A Study of an Attempted Higher Education Merger.
 • Persson, Mats & Moren, Jan (2015). Decision making in an attempted higher education merger.
 • Persson, Mats (2014). Merger resistance in an attempted merger between three university colleges in Norway.
 • Persson, Mats (2014). Resistance in an attempted merger between three university colleges.
 • Persson, Mats (2014). Resistance in attempted mergers in higher education.
 • Ese, Jo; Moren, Jan & Persson, Mats (2013). Organisatoriske endringer i norsk høyere utdanning. Sesjon på den 10. NEON-konferansen i Bergen (abstract). Vis sammendrag
 • Persson, Mats (2013). Fusjonsmotstand - hva er det?.
 • Persson, Mats (2013). The rise and fall of an attempted merger.
 • Persson, Mats; Ese, Jo & Moren, Jan (2013). Organisatoriske endringer i norsk høyere utdanning.
 • Persson, Mats (2012). Fusjonen som forsvant.
 • Persson, Mats; Michelsen, Maja & Reistad, Ole (2012, 29. september). Forsker Maja fridde best.  Halden Arbeiderblad.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 12. juni 2018 16:30 - Sist endret 18. sep. 2020 20:26