Rania Maktabi

Avdeling for økonomi, språk og samfunnsfag
English version of this page Stilling
Førsteamanuensis
Kontakt
+4769608183
Studiested
Halden
Kontornr.
-

Faglige interesser

Forskningsfeltet mitt er politiske forhold i Midtøsten generelt, og arabiske kvinners rettsstillings spesielt. Jeg forsker på statsborgerskap, det vil si forholdet mellom stat og borgere i bl.a. Libanon, Syria, Kuwait, Qatar, Marokko og Egypt. I mars 2018 redigerte jeg sammen med Nils A. Butenschøn boka Brennpunkt Midtøsten: Byene som prisme (Universitetsforlaget, 2018) der jeg skrev kapittelet om Doha. De siste tre årene har jeg publisert om forholdet mellom dommere og statsmakt, og kvinnelige juristers mobilisering for å reformere patriarkalske lover i Midtøsten. Se f. eks. Female Citizenship in Kuwait and Qatar: Globalization and pressures for reform in two rentier states (2016), Female Lawyers in Morocco, Lebanon and Kuwait speak after 2011 (2016) og Enfranchised Minors: Women as People in the Middle East after the 2011 Uprisings (2017). I 2012 disputerte jeg med avhandlingen The Politicization of the demos in the Middle East: Citizenship between Membership and Participation in the State ved Institutt for statsvitenskap, Universitetet i Oslo.

My field of research is Middle East politics, with particular emphasis on questions related to citizenship and the relationship between religion, law and politics in Lebanon, Syria, Kuwait, Qatar, Morocco and Egypt. Recent publications include an edited book (in Norwegian) with Nils A. Butenschøn on cities in the Middle East where I wrote the chapter on Doha: Brennpunkt Midtøsten: Byene som prisme (Universitetsforlaget, 2018), female lawyers' legal mobilization to reform patriarchal laws in the Middle East. See for example Female Citizenship in Kuwait and Qatar: Globalization and pressures for reform in two rentier states (2016), Female Lawyers in Morocco, Lebanon and Kuwait speak after 2011 (2016) og Enfranchised Minors: Women as People in the Middle East after the 2011 Uprisings (2017). I earned my Ph.D. from the Department of Political Science, University of Oslo in 2012 with a thesis entitled The Politicization of the demos in the Middle East: Citizenship between Membership and Participation in the State.

Undervisning

SFS 11318 Internasjonal Politikk (Årsstudium, Vår).
SFS 11218 Politisk Analyse (Årsstudium, Høst).
SFS 11418 Komparativ Politikk (Årsstudium, Vår).
SFS 20107 Internasjsonal Politikk og Offentlig Politikk og Administrasjon (Påbygging, Høst).
SFS 20307 Semesteroppgave (Påbygging, Høst).

Bakgrunn

Jeg er statsviter av utdanning, med støttefagene sosialantropolgi og arabisk storfag fra Universitetet i Oslo (1992). Jeg har vært ansatt ved Høgskolen i Østfold siden 2004 og har kurs i internasjonal politikk, politisk analyse og komparativ politikk. Tidligere har jeg jobbet som forsker ved Forskningsstiftelsen Fafo (1993 - 2000), og som forskningsassistent ved Institutt for statsvitenskap, Universitetet i Oslo (1991 - 1993). Jeg har erfaring fra feltarbeid og forskningsopphold i Syria, Libanon, Jordan, Egypt, Kuwait, Qatar og Maroko.

I am a political scientist with degrees in social anthropology and Arabic from the University of Oslo (1992). At Østfold University College I teach courses in international relations, political analysis and comparative politics. I worked previously as a researcher at Fafo Research Institute (1993 - 2000), and as research assistant at the Department of political science, University of Oslo (1991 - 1993). I have worked at Østfold University College since 2004. I have done fieldwork in Syria, Lebanon, Jordan, Egypt, Kuwait, Qatar and Morocco.

Priser / Prizes

Formidlingsprisen 2014 / Prize for Research Dissemination in 2014.

Verv

Medlem av Avdelingsstyret ved Avdeling for økonomi, språk og samfunnsfag (ØSS) ved HiØ fra 2017 / Elected board member at the Business, Languages and Social Sciences, Østfold University College since 2017.

2013 - 2014: Representant for Avdeling for økonomi, språk og samfunn (ØSS) i Forsknings-og samfunnskontaktutvalget (FoS-utvalget) ved HiØ / Representative for the Faculty of Business, Languages and Social Sciences at the Dissemination and Social contact Committee (FoS-utvalget) at Østfold University College.

Samarbeid / Academic Cooperation

Work in progress (2018 - ): "The Unfolding Transformation of the State System in the Middle East" with Lars Mjøset (University of Oslo), Nils A. Butenschøn (Norwegian Centre for Human Rights / Norsk senter for menneskerettigheter (SMR), and Kristian Berg Harpviken (Peace Research Institute (PRIO) / Fredsforskningsinsituttet).

Gender and Judging in the Middle East & Africa (2016 - ) with Monika Lindbekk (Lunds Universitet), Josephine Dawuni (Howard University) and Ulrike Schultz (FernUniversitãt in Hagen), Onati International Institute for the Sociology of Law.

Forskningsgruppen AreaS / AreaS Research group. Et samarbeidsorgan for områdestudier ved HiØ, med fokus på bl.a. Frankrike, USA, Midtøsten, Storbritannia, Spania og Italia. Vi undersøker politiske forhold rundt valg, mediepolitikk, og kvinners politiske deltagelse i ulike stater. / AreaS is a collaborative research group at Østfold University College where researchers on states and regions such as the Middle East, France, Great Britain, Spain and Italy are involved. Our research includes electoral politics, medialized politics and women's political participation. Se min rapport fra forskningsopphold ved / See my report from American University of Beirut (oktober / October 2017).

The New Middle East: Emerging Political and Ideological Trends (2015 - 2016), Department of Culture Studies and Oriental Languages, University of Oslo.

"The Re-Birth Of Arab Citizenship? The Arab Uprisings and State-Society Relations in the Arab World" (2014 - 2016) under the leadership of Nils A. Butenschøn and Roel Meijer at the Middle East Institute, Radboud University (NL). My article "Female Citizenship and the Franchise in Kuwait after 2005" was published in The Crisis of Citizenship in the Arab World. (Butenschøn & Meijer, eds.), E. J. Brill, 2016.

Forskergrupper

Feil ved forsøk på å hente publikasjoner fra Cristin
Publisert 12. juni 2018 16:29 - Sist endret 29. apr. 2019 11:15