Trond Arne Borgersen

Avdeling for økonomi, språk og samfunnsfag
English version of this page Stilling
Dosent
Kontakt
+4769608245
Studiested
Halden
Kontornr.
-

Faglige interesser

Mine forskningsinteresser er knyttet til (i) boligmarkedet, (ii) boliglånsmarkedet og (iii) makroøkonomisk utvikling i det tidligere Øst-Europa og ressursrike utviklingsland.

Undervisning

Jeg underviser i hovedsak samfunnsøkonomiske emner som f.eks. Mikroøkonomi, Makroøkonomi, Internasjonal Økonomi, Næringsøkonomi og Konkurransestrategi samt innføringsemner i Samfunnsøkonomi generelt og emner i Offentlig Økonomi mer spesielt.  

I tillegg underviser jeg finans og finansrelaterte emner som Finansteori, Investering og Finansiering og Global Markets and Institutions.

Bakgrunn

Jeg er Dosent i Samfunnsøkonomi ved Avdeling for Økonomi, Samfunnsfag og Språk ved Høgskolen i Østfold. Jeg er også Dosent II ved Handelshøyskolen, Universitetet i Tromsø - Norges Arktiske Universitet.

Jeg har tidligere vært ansatt i Finanstilsynet og ved Universitet i Agder. 

Jeg er utdannet samfunnsøkonom fra Universitetet i Oslo/Tromsø/Mannheim. 

Forskning og forskningsopphold

Jeg er medlem av forskergruppen i Anvendt Samfunnsøkonomi og i forskergruppen Eurasia.

Jeg er tilknyttet Centre for Transition Studies, University of Riga, Latvia og Senter for Eiendomsøkonomi ved Handelshøyskolen, Universitetet i Agder. 

Jeg har hatt forskningsopphold ved Universitetet i Riga - Latvia, Universitetet i Münster - Tyskland, Universitas Gadjah Mada - Yogyakarta, Indonesia og Mzumbe University / Institute of Development Management, Morogoro - Tanzania.

 

 

Publikasjoner

Se alle arbeider i Cristin

 • Borgersen, Trond Arne (2020). Arendalskrakket - En glemt episode. Altaposten.
 • Borgersen, Trond Arne (2020). Folkehelse, utenforskap og tidlig innsats. Sarpsborg Arbeiderblad.  s 8- 9
 • Borgersen, Trond Arne (2020). Færre unge og flere eldre uføre i Troms og Finnmark enn ellers i landet. Sør-Varanger Avis.
 • Borgersen, Trond Arne (2020). Høyere uføreandel. Rakkestad avis.  s 3- 3
 • Borgersen, Trond Arne (2019). Boliglånsforskriften: Egenkapitalkrav, restriksjoner på husholdningenes gjeldsbelastning og forholdet mellom avkastning og risiko på lånefinansierte boliginvesteringer.
 • Borgersen, Trond Arne (2019). Boligmarkedet i Østfold. Hvorfor er boligprisene i Østfold lavere enn i landet forøvrig? Likevekt - eller grunnlag for «catching-up»?.
 • Borgersen, Trond Arne (2019). Et makroøkonomisk blikk på norsk økonomi.
 • Borgersen, Trond Arne (2019). Finansielle spissfindigheter ? - Prising av obligasjoner og rentekurven.
 • Borgersen, Trond Arne (2019). Flere husholdninger som leier bolig i Eidsberg enn i Askim. Smaalenenes avis.  s 3- 3
 • Borgersen, Trond Arne (2019). Forebyggende folkehelsearbeid og kommunale (sosiale) investeringsfond:En finansieringsregel. Kommunaløkonomi.  5, s 17- 21
 • Borgersen, Trond Arne (2019). Gjeldsspiralen. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.  s 3- 3
 • Borgersen, Trond Arne (2019). I Rakkestad er inntektsgapet mot resten av fylket størst for barnefamilier. Rakkestad avis.  s 3- 3
 • Borgersen, Trond Arne (2019). Kjøp, Selg, Hold: Prising av aksjer ved hjelp av geometriske rekker.
 • Borgersen, Trond Arne (2019). Kommunaløkonomisk lønnsomhet ved forebyggende folkehelsearbeid: En analysramme. Kommunaløkonomi.  5, s 11- 17
 • Borgersen, Trond Arne (2019). SMB Bedrifter og sikring mot valutarisiko, I: Egil Herman Norvald & Leif Berndtsson (red.),  Framgangsfaktorer: Grenseregionen Sverige–Norge; Østfold/Norra Fyrbodal.  Högskolan Väst.  Kapittel: Økonomi.  s 17 - 21
 • Borgersen, Trond Arne (2019). Tendens til at gapet mellom Finnmark og resten av Norge minsker. Sør-Varanger Avis.
 • Borgersen, Trond Arne (2019). The Coffee Price Crisis. Demokraten.  s 7- 7
 • Borgersen, Trond Arne (2019). Østfold er mye utenfor! Svakt arbeidsmarked og høy uføreandel. Demokraten.  s 32- 33
 • Borgersen, Trond Arne & Kivedal, Bjørnar Karlsen (2019). BOLIGMARKEDSUTVIKLINGEN I ØSTFOLD: EN ANALYSE AV REGIONALE BOLIGMARKEDER I ØSTFOLD SETT I LYS AV ARBEIDSMARKEDS- OG BEFOLKNINGSUTVIKLING.
 • Borgersen, Trond Arne & Kivedal, Bjørnar Karlsen (2019). Fortsatt boligprisvekst i Sarpsborg - og andelen husholdninger med høy gjeldsbelastning vokser. Sarpsborg Arbeiderblad.
 • Borgersen, Trond Arne & Kivedal, Bjørnar Karlsen (2019). Halden på leietoppen i Østfold. Halden Arbeiderblad.
 • Borgersen, Trond Arne & Kivedal, Bjørnar Karlsen (2019). Østfoldingen - Han er utenfor han!. Sarpsborg Arbeiderblad.
 • Borgersen, Trond Arne (2018). Boligmarkedet og gjeldsbelastningen i husholdningene. Finnmark Dagblad.
 • Borgersen, Trond Arne (2018). Endringer i Inflasjonsmål og Finanspolitisk handlingsregel- Er det slutt på oljeeffektene i norsk økonomi?.
 • Borgersen, Trond Arne (2018). Europa "forgubbes". Halden Arbeiderblad.
 • Borgersen, Trond Arne (2018). For høy gjeld i husholdningene, for høy belåning av boliger og krav om egenkapital ved boligkjøp.
 • Borgersen, Trond Arne (2018). Global Ansvarsfordeling. Sør-Varanger Avis.  s 14- 14
 • Borgersen, Trond Arne (2018). Prisen på bønner. Sarpsborg Arbeiderblad.
 • Borgersen, Trond Arne (2018). Tulips in my head... Demokraten.  s 7- 7
 • Borgersen, Trond Arne & Tufte, Geir Conrad (2018). Forskning på levekår. Moss Avis.  s 19- 19
 • Borgersen, Trond-Arne (2018, 24. september). Dette har ikke skjedd siden finanskrisen. [Internett].  ABC Nyheter.
 • Borgersen, Trond-Arne (2018). FX-Hedging i SME-Eksportører.
 • Borgersen, Trond-Arne (2018). Høy gjeld, høye priser. Demokraten.
 • Borgersen, Trond-Arne (2018). Ikke gråt for Argentina! Eller bare gjør det, det er jo til å gråte av... Finnmark Dagblad.
 • Borgersen, Trond-Arne (2018). Landeveisrøvere!. Demokraten.  s 6- 6
 • Borgersen, Trond Arne (2017). 65 millioner mennesker på flukt. Halden Arbeiderblad.  s 6- 6
 • Borgersen, Trond Arne (2017). A comment on social housing policy in a segmented housing market.
 • Borgersen, Trond Arne (2017). Global fordeling av formue og NINJA-generasjonen. Demokraten.  s 10- 10
 • Borgersen, Trond-Arne & Kivedal, Bjørnar Karlsen (2017). Fremdeles for lav boligbygging. Sarpsborg Arbeiderblad.  s 8- 9
 • Borgersen, Trond-Arne & Kivedal, Bjørnar Karlsen (2017). Hva er det med Sarpsborg?. Sarpsborg Arbeiderblad.  s 8- 9
 • Borgersen, Trond-Arne & Tufte, Geir Conrad (2017). Behov for økt boligbygging. Moss Avis.
 • Borgersen, Trond Arne & Kivedal, Bjørnar Karlsen (2016). Høy boligprisvekst i Fredrikstad: Tilflytting og et todelt boligmarked. Demokraten.
 • Borgersen, Trond Arne (2015). Mortgage Supply, LTV and Risk Pricing..
 • Borgersen, Trond Arne (2015). Mortgage Supply, LTV and Risk Pricing..
 • Borgersen, Trond Arne & King, Roswitha Maria Berta (2015). Endogenous Limits to Export-Led Growth.
 • Borgersen, Trond Arne & Kivedal, Bjørnar Karlsen (2015). Høy prisvekst og lav nybyggingstakt. Sarpsborg Arbeiderblad.
 • Borgersen, Trond Arne & Kivedal, Bjørnar Karlsen (2015). Svakere boligprisvekst og høyere boligprisrisiko i Fredrikstad enn i Sarpsborg. Demokraten.
 • Borgersen, Trond Arne; Kivedal, Bjørnar Karlsen & Thøgersen, Joachim (2013). Belåningsgrad, egenkapitalkrav og finansieringsrisiko ved kjøp av bolig. Eiendomsmegleren.  ISSN 0803-7345.  (3), s 20- 22
 • Borgersen, Trond-Arne (2013). Heterogeneous Housing Markets: Structural Implications for Pricing and Risk.
 • King, Roswitha Maria & Borgersen, Trond-Arne (2013). Export-Led Growth in Transition Economies.
 • Borgersen, Trond Arne (2012). Equity induced up-trading and the housing market structure: Implications for Price-to-Income (PTI) and macroprudential interventions. Arbeidsrapport (Høgskolen i Østfold). 3.
 • Borgersen, Trond Arne (2012). Housing careers, house price dispersion and the housing market multiplier. Arbeidsrapport (Høgskolen i Østfold). 7.
 • Borgersen, Trond Arne & Greibrokk, Jørund Haldor (2012). A comment on LTV, risk and incentives in mortgage markets. Arbeidsrapport (Høgskolen i Østfold). 4.
 • Borgersen, Trond Arne & King, Roswitha Maria (2012). Relating Debt to Inflation among Transition Economies - A Blueprint from Mature Economies?.
 • Borgersen, Trond Arne & King, Roswitha Maria (2012). Relating Debt to Inflation among Transition Economies - A Blueprint from Mature Economies?.
 • Borgersen, Trond Arne & King, Roswitha Maria (2012). Relating Debt to Inflation among Transition Economies - A Blueprint from Mature Economies?.
 • King, Roswitha Maria & Borgersen, Trond Arne (2012). Export-Led Growth in Transition Economies: The role of industrial structure, productivity growth differentials and cross-sectoral subsidies.
 • Borgersen, Trond Arne & Kivedal, Bjørnar Karlsen (2011). Pris- og belåningsgevinster i husholdningenes boligformue. Arbeidsrapport (Høgskolen i Østfold). 9.
 • Borgersen, Trond Arne & Sommervoll, Dag Einar (2011). In need of a boost?: Housing careers and the housing market multiplier.
 • King, Roswitha Maria & Borgersen, Trond Arne (2011). When Balassa-Samuelson comes to Maastricht: debt-sustainability, growth and transition. Arbeidsrapport (Høgskolen i Østfold). 3.
 • King, Roswitha Maria & Borgersen, Trond-Arne (2011). When Balassa-Samuelson comes to Maastricht: Debt sustainability, growth and transition.
 • Borgersen, Trond-Arne (2010). Current Account Imbalances in New EU Member States.
 • Borgersen, Trond-Arne (2010). Economic Structures and Macroeconomic Policy in the new EU Member States (I).
 • Borgersen, Trond-Arne (2010). Fiscal Policy in the new EU Member States.
 • Borgersen, Trond-Arne (2010). Housing Careers, P/R-ratios and Rental Equivalence.
 • Borgersen, Trond-Arne (2010). Monetary Policy in the new EU member States.
 • Borgersen, Trond-Arne (2010). Money Markets and Currency Unions - implications for the new EU Member States.
 • Borgersen, Trond-Arne & Robertsen, Karl (2010). A comment on mortgage procyclicality. Arbeidsrapport (Høgskolen i Østfold). 3.
 • Borgersen, Trond-Arne & Sommervoll, Dag Einar (2010). Housing careers, P/R-ratios and rental equivalence. Arbeidsrapport (Høgskolen i Østfold). 4.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 12. juni 2018 16:30 - Sist endret 22. juli 2020 09:26