Virginia Lockhart-Pedersen

Nasjonalt senter for fremmedspråk i opplæringen
Stilling
Rådgiver
Kontakt
+4769608199
91831849
Studiested
Halden
Kontornr.
-

Faglige interesser

 • Engelsk didaktikk og lærerutdanning 
 • Tverrfaglig og studentaktive undervisning og læring
 • Undervisning og læring på digitale flater  
 • Tilpasset opplæring for engelsk som fremmedspråk

Undervisning

 • Grunnskolelærerutdanning for trinn 1-7 
 • Grunnskolelærerutdanning for trinn 5.-10
 • Kompetanse for Kvalitet, Engelsk for lærere  og Grunnleggende ferdigheter 

Bakgrunn

 

 

Publikasjoner

 • Karlsen, Kristine Høeg; Bjørnstad, Gunhild Brænne & Lockhart-Pedersen, Virginia (2019). Hva slags lærer vil du bli’a? Grunnskolelærer-studenters opplevelse med Storyline som metode i lærerutdanningen, I: Kristine Høeg Karlsen & Gunhild Brænne Bjørnstad (red.),  Skaperglede, engasjement og utforskertrang. Nye perspektiver på estetiske- & tverrfaglige undervisningsmetoder i pedagogisk virksomhet.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215029979.  Kapittel 2.
 • Karlsen, Kristine Høeg; Lockhart-Pedersen, Virginia & Bjørnstad, Gunhild Brænne (2018). “…but, it’s really grown on me, Storyline, as practical as it has been’: A critical inquiry of student teachers’ experiences of The Scottish Storyline Approach in teacher education. Teaching and Teacher Education : An International Journal of Research and Studies.  ISSN 0742-051X.  77, s 150- 159 . doi: https://doi.org/10.1016/j.tate.2018.09.017 Fulltekst i vitenarkiv.

Se alle arbeider i Cristin

 • Karlsen, Kristine Høeg & Lockhart-Pedersen, Virginia (2019). Storyline: Hvorfor Storyline i fremmedspråklæring?.
 • Karlsen, Kristine Høeg; Lockhart-Pedersen, Virginia; Motzfeldt, Gitte Cecilie & Halstvedt, Camilla Blikstad (2019). Hvordan lykkes med Storyline som en tverrfaglig og kreativ undervisningsmetode.
 • Karlsen, Kristine Høeg; Lockhart-Pedersen, Virginia; Bjørnstad, Gunhild Brænne & Høeg, Ellen (2018). Facilitating creative and cross-curriculum learning in teacher education through The Storyline Approach.
 • Karlsen, Kristine Høeg; Lockhart-Pedersen, Virginia; Bjørnstad, Gunhild Brænne & Høeg, Ellen (2018). Teachers-in-team: Promoting innovation and creativity through The Storyline Approach in Norwegian Teacher Education.
 • Lockhart-Pedersen, Virginia (2012). Reading and writing difficulties in English as a foreign language.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 11. okt. 2018 12:58 - Sist endret 16. nov. 2018 16:01