English version of this page

Personer

Søk etter personer

Personer 1 - 16 av 16
Navn Stilling Telefon E-post Emneord
Bilde av Camilla Anker-Hansen Anker-Hansen, Camilla Førsteamanuensis +4769608624 camilla.anker-hansen@hiof.no Det digitale samfunn, DigiHealth
Bilde av Carina Barbro Bååth Bååth, Carina Barbro Professor +4769608731 carina.b.bath@hiof.no Det digitale samfunn, DigiHealth
Bilde av Lilliana Andrea Del Busso Del Busso, Lilliana Andrea Professor +4769608826 lilliana.a.busso@hiof.no Det digitale samfunn, DigiHealth
Bilde av Camilla Gjellebæk Gjellebæk, Camilla Høgskolelektor +4769608842 camilla.gjellebak@hiof.no Det digitale samfunn, DigiHealth
Bilde av Vigdis Abrahamsen Grøndahl Grøndahl, Vigdis Abrahamsen Professor +4769608698 +4793052634 vigdis.a.grondahl@hiof.no Sykepleie, helsetjenestekvalitet, kvantitative metoder, personsentrert arbeid, Kommunehelsetjenesten, Spesialisthelsetjenesten, kronisk syke, Det digitale samfunn, DigiHealth
Bilde av Liv Torill Halvorsrud Halvorsrud, Liv Torill Professor +4769608758 +4797952187 liv.halvorsrud@hiof.no Livskvalitet, kronisk syke, sykepleie, velferdsteknologi, Det digitale samfunn, DigiHealth
Bilde av Camilla Hardeland Hardeland, Camilla Førsteamanuensis +4769608767 +4792453900 camilla.hardeland@hiof.no Det digitale samfunn, DigiHealth
Bilde av Ann Karin Helgesen Helgesen, Ann Karin Professor +4769608838 ann.k.helgesen@hiof.no Det digitale samfunn, DigiHealth
Bilde av Marit Kristine Helgesen Helgesen, Marit Kristine Professor +4769608791 marit.k.helgesen@hiof.no Profesjonalisering, digitalisering, samordning av tjenester, Det digitale samfunn, DigiHealth
Bilde av Camilla Martha Ihlebæk Ihlebæk, Camilla Martha Professor +4769608837 camilla.m.ihlebak@hiof.no Det digitale samfunn, DigiHealth
Bilde av Hanna Marie Ihlebæk Ihlebæk, Hanna Marie Førsteamanuensis +4769608880 +4741560926 hanna.m.ihlebak@hiof.no sosialantropologi, profesjon, kunnskap, arbeid, sykepleie, kvalitativ metode, DigiHealth
Bilde av Minela Kvakic Kvakic, Minela Stipendiat +4769608623 minela.kvakic@hiof.no Barnevern, barnevernsarbeid, digitalisering, bakkebyråkrati, Det digitale samfunn, DigiWork, DigiHealth, tillit, makt, Profesjonelle Byråkratier, profesjonelt arbeid
Bilde av Ann-Chatrin Linqvist Leonardsen Leonardsen, Ann-Chatrin Linqvist Professor +4769608644 ann.c.leonardsen@hiof.no Det digitale samfunn, DigiHealth
Bilde av Stine Eileen Torp Løkkeberg Løkkeberg, Stine Eileen Torp Førsteamanuensis +4769608795 stine.t.lokkeberg@hiof.no Emotions, Self-critical emotions, domestic violence, death and dying, academic writing, Det digitale samfunn, DigiHealth
Bilde av Finn Samuelsen Samuelsen, Finn Førstelektor finn.samuelsen@hiof.no Det digitale samfunn, DigiHealth
Bilde av Rupert Edward David Whitaker Whitaker, Rupert Edward David Førsteamanuensis rupert.whitaker@hiof.no DigiHealth, Det digitale samfunn, sykepleie