Nettsider med emneord «Det digitale samfunn»

Navn Telefon E-post Emneord
Bilde av Finn Samuelsen Samuelsen, Finn Førstelektor +4769608801 finn.samuelsen@hiof.no Det digitale samfunn, DigiHealth
Bilde av Jörg Werner Kirchhoff Kirchhoff, Jörg Werner Professor +4769608699 jorg.kirchhoff@hiof.no Hjemmebaserte tjenester, Hjemmesykepleie, Uformell omsorg, Sosiale nettverk, Helsetjenestekvalitet, Organisasjonsteori, Kompetanseutvikling, Arbeidslivsforskning, New Public Managment, Profesjonelle Byråkratier, Profesjonssosiologi, Kvalitative metoder, Kvantitative Metoder, Digitaliseringen av helsetjenesten, Det digitale samfunn, DigiWork
Bilde av Vigdis Abrahamsen Grøndahl Grøndahl, Vigdis Abrahamsen Professor +4769608698 +4793052634 vigdis.a.grondahl@hiof.no Sykepleie, helsetjenestekvalitet, kvantitative metoder, personsentrert arbeid, Kommunehelsetjenesten, Spesialisthelsetjenesten, kronisk syke, Det digitale samfunn, DigiHealth
Bilde av Camilla Hardeland Hardeland, Camilla Førsteamanuensis +4769608767 +4792453900 camilla.hardeland@hiof.no Det digitale samfunn, DigiHealth
Bilde av Liv Torill Halvorsrud Halvorsrud, Liv Torill Professor +4769608758 +4797952187 liv.halvorsrud@hiof.no Livskvalitet, kronisk syke, sykepleie, velferdsteknologi, Det digitale samfunn, DigiHealth
Bilde av Camilla Gjellebæk Gjellebæk, Camilla Høgskolelektor +4769608842 camilla.gjellebak@hiof.no Det digitale samfunn, DigiHealth
Bilde av Anam Ilyas Ilyas, Anam Stipendiat anam.ilyas@hiof.no Det digitale samfunn, DigiWork
Bilde av Ann Karin Helgesen Helgesen, Ann Karin Professor +4769608838 ann.k.helgesen@hiof.no Det digitale samfunn, DigiHealth
Bilde av Ann-Chatrin Linqvist Leonardsen Leonardsen, Ann-Chatrin Linqvist Professor +4769608644 ann.c.leonardsen@hiof.no Det digitale samfunn, DigiHealth
Bilde av Carina Barbro Bååth Bååth, Carina Barbro Professor +4769608731 carina.b.bath@hiof.no Det digitale samfunn, DigiHealth
Bilde av Camilla Anker-Hansen Anker-Hansen, Camilla Førsteamanuensis +4769608624 camilla.anker-hansen@hiof.no Det digitale samfunn, DigiHealth
Bilde av Ingjerd Skafle Skafle, Ingjerd Stipendiat +4769608654 ingjerd.skafle@hiof.no Det digitale samfunn, DigiEd
Bilde av Torvald Fossåen Ask Ask, Torvald Fossåen Stipendiat +4769608607 torvald.f.ask@hiof.no Det digitale samfunn
Bilde av Ivar Jonsson Jonsson, Ivar Professor +4769608163 ivar.jonsson@hiof.no Det digitale samfunn, DigiWork
Bilde av Lilja Mosesdottir Mosesdottir, Lilja Professor +4769608415 lilja.mosesdottir@hiof.no Det digitale samfunn, DigiWork
Bilde av Catharina Bjørkquist Bjørkquist, Catharina Professor +4769608827 +4792048520 catharina.bjorkquist@hiof.no Det digitale samfunn, DigiWork
Bilde av Camilla Martha Ihlebæk Ihlebæk, Camilla Martha Professor +4769608837 camilla.m.ihlebak@hiof.no Det digitale samfunn, DigiHealth
Bilde av Fredrik Andersen Andersen, Fredrik Førsteamanuensis +4769608806 +4795032976 fredrik.andersen@hiof.no Det digitale samfunn, DigiWork
Bilde av Jan Høiberg Høiberg, Jan Førstelektor +4769608282 jan.hoiberg@hiof.no Det digitale samfunn
Bilde av Susanne Koch Stigberg Stigberg, Susanne Koch Undervisn.leder +4769608344 susanne.k.stigberg@hiof.no Computer Science, Interaction Design, HCI, Digital Fabrikasjon, Programmering i matematikk, Det digitale samfunn, DigiTech