Nettsider med emneord «DigiWork»

Navn Telefon E-post Emneord
Bilde av Minela Kvakic Kvakic, Minela Stipendiat +4769608623 minela.kvakic@hiof.no Barnevern, barnevernsarbeid, digitalisering, bakkebyråkrati, Det digitale samfunn, DigiWork, DigiHealth, tillit, makt, Profesjonelle Byråkratier, profesjonelt arbeid
Dolve, Fredrik Moi Stipendiat +4769608606 fredrik.m.dolve@hiof.no Det digitale samfunn, DigiWork
Bilde av Fredrik Andersen Andersen, Fredrik Førsteamanuensis +4769608806 +4795032976 fredrik.andersen@hiof.no Det digitale samfunn, DigiWork
Bilde av Lilja Mosesdottir Mosesdottir, Lilja Professor +4769608415 lilja.mosesdottir@hiof.no Det digitale samfunn, DigiWork
Bilde av Magnus Frostenson Frostenson, Magnus Professor +4769608089 magnus.frostenson@hiof.no Det digitale samfunn, DigiWork
Bilde av Catharina Bjørkquist Bjørkquist, Catharina Professor +4769608827 +4792048520 catharina.bjorkquist@hiof.no Det digitale samfunn, DigiWork, digitalisering, samordning, tverffaglig samarbeid, profesjon, organisasjon, ledelse
Bilde av Jörg Werner Kirchhoff Kirchhoff, Jörg Werner Professor +4769608699 jorg.kirchhoff@hiof.no Hjemmebaserte tjenester, Hjemmesykepleie, Uformell omsorg, Sosiale nettverk, Helsetjenestekvalitet, Organisasjonsteori, Kompetanseutvikling, Arbeidslivsforskning, New Public Managment, Profesjonelle Byråkratier, Profesjonssosiologi, Kvalitative metoder, Kvantitative Metoder, Digitaliseringen av helsetjenesten, Det digitale samfunn, DigiWork
Bilde av Julianne Cheek Cheek, Julianne Professor +4769608253 +4747388268 julianne.cheek@hiof.no Det digitale samfunn, DigiWork
Bilde av Anam Ilyas Ilyas, Anam Stipendiat anam.ilyas@hiof.no Det digitale samfunn, DigiWork
Bilde av Henrik Skaug Sætra Sætra, Henrik Skaug Førsteamanuensis +4769608118 henrik.satra@hiof.no teknologi, kunstig intelligens, big data, ai, etikk, miljøetikk, filosofi, DigiWork, Det digitale samfunn