Emnebeskrivelse

ITM10113 Digitale dokumenter (Vår 2014)

Studiepoeng 10
Ansvarlig avdeling Avdeling for informasjonsteknologi
Undervisningssted Halden
Emneansvarlig Børre Ludvigsen
Undervisningsspråk Norsk

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Emnet er obligatorisk og inngår i bachelorstudiet i digital medieproduksjon.

Forkunnskaper til emnet ut over opptakskrav

Intet formelt krav, men studentene bør ha kunnskaper tilsvarende det man får i de tre emnene i første semester. 

Undervisningssemester

2. semester (vår).

4 timer forelesninger pr. uke, samt øvinger og veiledning

Innhold

  • Fagets historie og utvikling
  • Produksjon av dokumenter i åpne formater, f.eks. markupspråk som LaTeX, HTML, XML, RDF, Postscript, PDF, SVG. Lyd og videoformater. Programmering og transformeringssystemer for behandling og formidling av dokumenter.

Studentens læringsutbytte ved bestått emne

Kunnskap

Kandidaten skal kunne:

  • forstå formidling, design, programmering for digitale medier
  • forstå hvordan informasjonssystemer utvikles og beskrives 
  • forstå opphavsrett og etterrettelighet

Ferdigheter

Kandidaten skal kunne:

  • planlegge og produsere innhold for ulike digitale medier og plattformer
  • arbeide selvstendig og i samarbeid med andre
  • uttrykke seg klart og tydelig med skrift, lyd og bilder

Generelle kompetanse

Kandidaten skal:

  • ved endt kurs være kompetent til å fortsette i studiet, ha en rimelig historisk oversikt over faget og kunne reflektere over sentrale etiske og vitenskapelige problemstillinger i eget og andres  arbeid.

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger, kurslitteratur, gruppe- og personlig veiledning, samt prosjektarbeid.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

Minimum 80 % tilstedeværelse.

Innlevering av gjennomførte arbeidsoppgaver til rett tid.

Arbeidskrav må være godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen.

Eksamen

Individuell mappevurdering og individuell skriftlig eksamen
Mappevurdering som består av fire innleverte oppgaver (teller 60 %) samt 3 timer skriftlig eksamen (teller 40 %).
Det gis en samlet karakter for emnet. Karakterskala A-F.

Ved ny og utsatt eksamen må både mappen og skriftlig eksamen tas på nytt. Mappebidragene (innleveringene) avtales med emneansvarlig.

Evaluering av emnet

Dette emnet evalueres på følgende måte:

•    Midtsemesterevaluering (frivillig)
•    Sluttevaluering (obligatorisk)

Den emneansvarlige lager en emnerapport på bakgrunn av studentenes tilbakemeldinger og sine egne erfaringer med emnet. Emnerapporten behandles av studiekvalitetsutvalget ved avdeling for informasjonsteknologi.

Litteratur

Litteraturlisten sist oppdatert 5. desember 2012.

Howard Rheingold, "Tools for Thought; the history and future of mind-expanding technology".
The MIT Press, Boston, 2000.
ISBN-13: 978-0-262-68115-5

Gunnar Liestøl og Terje Rasmussen, "Digitale medier en innføring".
Universitetsforlaget, 2007.
ISBN: 9788215011516

Berit Hedemann, "Hør og Se; en håndbok i bildeskapende radio".
IJ-Forlaget, Kristiansand, 2006.
ISBN: 978-82-7147-294-8

Ellen Lupton, "Thinking with Type : A Critical Guide for Designers, Writers, Editors, and Students".
Princeton Architectural Press, 2005.
ISBN: 1568984480

E-post fagansvarlig: borre.j.ludvigsen@hiof.no
Sist endret av: studieseksjonen, 11.06.2013 12:52
« Tilbake