Studieplaner og emnebeskrivelser

Høgskolen i Østfold har en gjennomarbeidet prosedyre som sikrer at studieplaner og emnebeskrivelser til en hver tid ligger riktig på nett. Disse finnes på disse sidene.

studier-2.jpg